Monthly Archives:czerwiec 2017

Rozliczenia kierowców Manchester

Rozliczenia kierowców Manchester – garść informacji

Rozliczenia kierowców Manchester – o czym należy pamiętać?

To oczywiste, że decydując się na otwarcie działalności poza granicami kraju, musimy mieć na uwadze przepisy prawa obowiązujące w danym państwie. Nie inaczej jest w przypadku kierowców, a szczególnie firm spedycyjnych prowadzonych przez Polaków. Praca kierowcy w Wielkiej Brytanii zwykle wiąże się z otwarciem firmy Ltd. Rozliczanie tego typu działalności (rozliczenia kierowców Manchester) muszą przebiegać zgodnie z przyjętymi zasadami.

Firma Ltd – rejestracja

Polacy mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii, chcąc wykonywać zwód kierowcy, mogą skorzystać z kilku możliwości. Do najpopularniejszych należą praca na etacie, czyli podjęcie zatrudnienia w wybranej firmie transportowej oraz otwarcie spółki Limited Company. Drugie rozwiązanie wydaje się korzystniejsze, ale wiąże się z szeregiem formalności. Formalności te to zarówno rozpoczynanie działalności, zgłaszanie prowadzenia firmy do odpowiednich organów, jak i rozliczenia kierowców Manchester. W wielu kwestiach pomocy udzieli polskie biuro rachunkowe Accountancy 4 You Ltd.

Zebranie dokumentów jest punktem wyjścia do zgłoszenia firmy do Companies House i dokonania rejestracji na PAYE. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie polskiego kierowcy jako dyrektora spółki do HMRC oraz rejestracja firmy jako płatnika podatku VAT. Właściciel firmy Limited w pierwszych tygodniach działalności ma sporo obowiązków, ale z biegiem czasu zyskuje wiedzę co do sposobu zarzadzania firmą. W sytuacjach podbramkowych, a także podczas codziennej pracy może liczyć na pomoc biur rachunkowych. Uzyska też wiele wskazówek co do sposobów zarządzania kontem biznesowym i prowadzenia rejestrów. Pozyska też wiedzę na temat rozliczenia kierowców Manchester.

Rozliczenia kierowców Manchester

Prowadzenie biznesu jest znacznie łatwiejsze, gdy wszelkich rozliczeń dokonujemy w terminie. Jeśli chodzi o kierowców, będących właścicielami firm Ltd, rozliczenia podatkowe są obowiązkiem, w wykonywaniu którego po raz kolejny mogą pomóc polskie biura rachunkowe. Rozliczenia kierowców Manchester obejmują m.in.:

  • rozliczanie miesięcznych wynagrodzeń i odprowadzanie od nich podatku,
  • odprowadzanie składek na National Insurance,
  • kwartalne rozliczenia VAT,
  • raporty roczne i składanie ich w Companies House oraz HMRC,
  • obliczanie podatku Corporation Tax (składanie do HMRC),
  • roczne sprawozdania statystyczne,
  • składanie rocznych zeznań podatkowych do HMRC.

Stała współpraca z biurem rachunkowym zapewni kierowcy spokój i poczucie bezpieczeństwa. Rozliczenia kierowców Manchester w oparciu o podatek VAT są rozwiązaniem polecanym przez biura rachunkowe. Wówczas, do kwot zarobionych przez kierowcę, doliczany jest podatek VAT w wysokości 20%. Jednocześnie do HMRC odprowadzana jest kwota stanowiąca 10-12% z obrotu brutto (tyle wynosi stawka podatkowa dla kierowcy czy firmy transportowej). Wynika z tego, iż kierowca będący dyrektorem firmy Ltd zarabia więcej.

ksiegow
ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna – jak skorzystać

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo

Wypełniając zeznania podatkowe wiele osób ma możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji danej osoby. Jedną z możliwych opcji jest ulga rehabilitacyjna. Na czym polega i kto może z niej skorzystać? Generalnie ulga rehabilitacyjna przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, które mają aktualne zaświadczenie o niepełnosprawności i korzystają z jakiejś formy płatnej rehabilitacji. Status osoby niepełnosprawnej można uzyskać w związku z kilkoma czynnikami. Wszystkie możliwości są szczegółowo zdefiniowane w ustawie. Orzeczenie o niepełnosprawności, w którym opisany jest także jej stopień jest wydawane przez odpowiedni organ.

Co ciekawe, ulga rehabilitacyjna może również przysługiwać rodzicom, która mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Jest to możliwe w sytuacji gdy oboje finansują rehabilitację dziecka. W tej sytuacji oboje z rodziców mogą skorzystać z ulgi w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. Nie jest koniecznie, aby rodzice niepełnosprawnego dziecka pozostawali w związku małżeńskim lub mieszkali z dzieckiem. Ważna jest tylko kwestia sposobu finansowania, która daje możliwość skorzystania z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna – korzyści

Podejmując płatną rehabilitację dobrze znać aktualne przepisy prawa, które dają różne możliwości. Oprócz możliwości skorzystania z dofinansowania warto pamiętać o ulgach rehabilitacyjnych. Często osoby niepełnosprawne ponoszą bardzo duże koszty związane z wydatkami na rehabilitację. W przypadku takich osób sytuacja jest o tyle trudna, że bardzo często takie osoby nie mają wystarczających źródeł utrzymania. Sytuacja rodziców, którzy utrzymują niepełnosprawne dziecko również nie jest łatwa. Mimo, że koszty są dzielone pomiędzy dwójkę rodziców często jest to bardzo duże obciążenie dla domowego budżetu. Wielokrotnie również jedno z rodziców nie pracuje, aby móc poświęcić się opiece nad dzieckiem. Ulga rehabilitacyjna jest korzystną opcją i warto z niej skorzystać. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków to gwarancja bezpieczeństwa i możliwość wykorzystania pieniędzy gdzie indziej.

ksiegow
Obsługa płac

Obsługa płac – co należy wiedzieć

Obsługa płac – podstawowe informacje

Każda firma zatrudniająca pracowników musi prowadzić obsługę kadrowo płacową. Nie ma możliwości, aby zostawić ten temat lub zajmować się nim połowicznie. Podstawowym obowiązkiem jest zatrudnienie księgowej lub biura, które może kompleksowo zająć się obsługą. Do najważniejszych zadań związanych z obsługą kadrowo płacową należą: obliczanie przysługującego wynagrodzenia, rozliczanie urlopów oraz czasu pracy oraz w ogóle przygotowywanie listy płac. Co więcej, bardzo ważną kwestią jest także działanie w zgodzie z regulacjami prawnymi. Zmieniające się przepisy i płynna sytuacja na świecie ma olbrzymie znaczenie dla całej firmy, także w kontekście rozliczeń. W przypadku dużych firm może być potrzebna bardziej kompleksowa obsługa. Dobrym pomysłem może być zatem zatrudnienie biura księgowego.

Obsługa płac – kto może pomóc

Oferty biur księgowych są naprawdę szerokie. Obsługa płac to tylko jedna z możliwości z jakich można skorzystać. Warto zaznaczyć, że biuro księgowe gwarantuje kompleksowe rozwiązania. W przypadku obsługi płac poza oferowaniem wyliczenia płac dla poszczególnych pracowników, działów itp. mamy możliwość skorzystania z różnego rodzaju raportów i analiz. Biura tworzą raporty dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb i potrzeb firmy. Dane, które są pokazane w raportach jeśli je odpowiednio zinterpretujemy mogą pomóc w przyszłościowym rozwoju naszej firmy lub znalezieniu problemów. Poza tym biuro księgowe może także przeprowadzić audyt systemu płac i urlopów. W ten sposób zyskujemy cenne informacje. Gdy je właściwie przeanalizujemy wiemy jak można poprawić kondycję firmy i osiągnąć lepsze rezultaty przy jednoczesnym stałym zadowoleniu klientów.

Sprawa obsługa płac gwarantowana przez biuro księgowe to także zadowolenie naszych pracowników. Jeśli sytuacja jest jasna i nie ma żadnych wątpliwości dotyczących sposobu prowadzenia rozliczeń pracownicy czują się bezpiecznie i komfortowo. Transparentność działań firmy i pewność działań są podstawą efektywnej współpracy na linii szefostwo a pracownicy. Komfort i satysfakcja pracowników przekłada się także na zadowolenie pracodawcy.

ksiegow