Category Archive: Podatki

Numer EORI – co to takiego?

Handel międzynarodowy jest ważną częścią gospodarki każdego kraju. Można go nazwać czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy. Odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi umożliwia pozyskiwanie potrzebnych materiałów, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych i technologii. Jednocześnie możliwe jest wprowadzenie na rynki zagraniczne nadwyżek surowców i produktów, które na rynku krajowym przestały być towarem pożądanym. Jednak aby prowadzenie transakcji międzynarodowych było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest posiadanie numeru EORI.

Numer NIP a numer EORI

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, wydawany jest polskim obywatelom po to, by móc poprawnie identyfikować rozliczanie podatków. W przeszłości złożenie wniosku o wydanie numeru NIP było obowiązkiem każdej dorosłej osoby. Obowiązek ten zniesiono przed kilkoma laty – obecnie nie każda osoba fizyczna musi posiadać NIP. Wniosek o wydanie NIP musi złożyć natomiast ten, kto chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą. NIP firmy umieszczany jest na wystawianych fakturach.

W momencie, gdy działalność firmy koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym, numer NIP całkowicie wystarczy. Ale w chwili, gdy przedsiębiorca zaczyna wychodzić ze swoją firmą poza terytorium kraju, musi dokonać kolejnych formalności rejestracyjnych. Tym razem chodzi o numer EORI, który nie dotyczy już wyłącznie polskich obywateli, a przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej.

Numer EORI – co to takiego?

Numer EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification) nadawany jest przedsiębiorcom do celów identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Numer składa się z piętnastu cyfr poprzedzonych kodem kraju. Obowiązek nadawania EORI wynika z unijnego rozporządzenia – tego samego, w którym ustanowiono unijny kodeks celny. Taki ruch nie dziwi, skoro mówimy o jednolitym rynku europejskim i o dążeniu do wypracowania spójnego systemu podatkowego dla całej UE.

Polski przedsiębiorca, który zawiera transakcje handlowe z firmami zlokalizowanymi na terenie innych państw członkowskich UE, niekoniecznie musi posługiwać się tym numerem. Ale EORI jest niezbędny, jeśli mówimy o handlu międzynarodowym, czyli takim, gdzie przekroczona zostaje granica zewnętrzna Unii Europejskiej. W takiej sytuacji mówimy o imporcie i eksporcie towaru oraz o konieczności dopełnienia procedur celnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące eksportu lub importu towarów, mają obowiązek posługiwania się tym numerem przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Transakcje handlowe z Wielką Brytanią

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że chcąc utrzymywać kontakty handlowe z firmami brytyjskimi, należy posiadać numer EORI. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odprawą celną, warto poprosić o pomoc Accountancy4you Biuro Księgowe w UK. Księgowi dokładnie wyjaśnią jak wygląda eksport lub import towarów po brexicie i jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy zaangażowanym w wysyłkę lub odbiór towarów.

ksiegow

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii?

System podatkowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii nie różni się znacząco od zasad funkcjonujących w Polsce, niemniej każdy, kto pracował lub prowadził działalność zarówno w Polsce, jak i UK, potrafi wskazać kilka istotnych różnic. Największym zaskoczeniem jest fakt, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że odpowiedź na pytanie, do kiedy rozliczenie podatku w Anglii, nie jest tak oczywista.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

W Polsce przywykliśmy do tego, że koniec roku kalendarzowego jest czasem podsumowań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przy czym, mówiąc o życiu zawodowym, mamy na myśli głównie podsumowania i sprawozdania sporządzane w firmach. W związku z zamknięciem roku podatkowego przedsiębiorcy mają pełne ręce roboty. Muszą rozliczyć podatkowe księgi przychodów i rozchodów, sporządzić spisy z natury, wykonać analizę kondycji finansowej firmy itd. Natomiast już po zamknięciu roku podatkowego, czyli na początku roku następnego, dokonuje się rozliczeń z urzędem skarbowym.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie muszą intensyfikować działań na koniec roku kalendarzowego, nie muszą zajmować się sprawozdaniami, inwentaryzacjami itd. Zamiast tego mogą cieszyć się świętami i celebrować nadejście nowego roku, co oczywiście stanowi zaletę takiego rozwiązania. Skoro rok podatkowy kończy się 5 kwietnia, nie sposób rozliczać go w pierwszym kwartale roku, jak ma to miejsce w Polsce. Zatem do kiedy rozlicznie podatku w Anglii powinno zostać złożone?

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii – podstawowe informacje

Każda osoba legalnie zatrudniona lub prowadząca własną działalność w Wielkiej Brytanii, ma możliwość (w niektórych sytuacjach obowiązek) rozliczenia podatku. Informacje o szczegółowych zasadach sporządzania rozliczeń uzyskamy, odwiedzając biuro rachunkowe.

Podatek należy rozliczyć w terminie, w przeciwnym razie na podatnika może zostać nałożona kara finansowa. Jednocześnie należy podkreślić, że można ubiegać się o zwrot podatku do czterech lat wstecz. Jeśli ktoś nie miał obowiązku składania rozliczenia, a po czasie stwierdzi, że jednak chciałby uzyskać zwrot podatku, nadal ma możliwość sporządzenia zeznania podatkowego. Średni czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 3-4 miesiące.

Rozliczenie podatku w UK – praca na etacie a własna firma

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zwrot podatku na podstawie jednego z wymienionych dokumentów: druk P60, druk P45 lub Payslip. Druk P60 dotyczy minionego roku podatkowego, P45 otrzymuje pracownik, który zwalnia się z pracy w trakcie roku podatkowego, zaś Payslipy to nic innego, jak „paski” potwierdzające otrzymane wynagrodzenie za legalną pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby pracujące na samozatrudnieniu (sole trader, self employed) podejmują działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność. Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest coroczne składanie deklaracji podatkowej.

ksiegow
brexit

Księgowość w nowym roku

Rok 2021 dobiega końca, a wraz z nim rok podatkowy w Polsce. Oznacza to, że na przedsiębiorców czekają obowiązki związane z zamknięciem roku w firmie, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, spisów z natury, a niedługo potem rozliczeń podatkowych. Jeśli księgowość w nowym roku ma zostać powierzona innym niż dotychczas osobom, pracy jest jeszcze więcej, choć z dwojga złego chyba lepiej przejąć firmę na przełomie, aniżeli w trakcie roku podatkowego. W Anglii kończy się rok kalendarzowy, ale rok podatkowy trwa aż do 5 kwietnia 2022.

Biuro rachunkowe przejmuje klienta w trakcie roku podatkowego

Jeżeli współpraca z biurem księgowym układa się przyzwoicie, ale jednak chcielibyśmy wprowadzić zmiany i zatrudnić kogoś innego, warto zasygnalizować to wcześniej, jednocześnie ustalając, że dotychczasowy księgowy zamknie rok podatkowy i przygotuje sprawozdanie finansowe. Jest to rozwiązanie najwygodniejsze dla obu stron i pod wieloma względami bezpieczne. Czasem zdarza się jednak, że współpraca z księgowym zrywana jest natychmiast. Co w takiej sytuacji?

Jeśli zmiana biura rachunkowego wynika z niezadowolenia przedsiębiorcy, albo to biuro rachunkowe nie jest zadowolone ze współpracy, bądź z powodu zmiany skali działalności firmy nie chce lub nie może dalej zajmować się sprawami księgowymi przedsiębiorcy, sytuacja lekko się komplikuje. Na przedsiębiorcę i nowego księgowego czeka sporo wyzwań, ale dobra księgowość dość szybko orientuje się w sprawach finansowych i jest w stanie zachować ciągłość w dokumentacji. Im szybciej wdroży się w sprawy firmy, tym lepiej, zwłaszcza jeśli zmiana księgowego nastąpiła w ostatnim kwartale roku. Wówczas czasu jest niewiele, a obu stronom powinno zależeć na przygotowaniu rzetelnego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.

Księgowość w nowym roku – przenoszenie baz danych

Czasem przenoszenie baz danych wynika ze zmian w przepisach, które wymagają od przedsiębiorców gromadzenia danych w takiej, a nie innej formie. Innym razem jest to podyktowane zmianami w strukturach samej firmy, która inwestuje w nowe systemy informatyczne. Zdarza się też, że księgowość w nowym roku prowadzona jest w innej formie po zmianie księgowego, który ma nieco inny tryb pracy, aniżeli jego poprzednik.

Przeniesienie danych za mienione już miesiące roku obrotowego zawsze jest wyzwaniem. Nie wolno dopuścić, by pliki uległy zniszczeniu, usunięciu, czy choćby pomieszaniu. Na szczęście dobry księgowy i wysokiej jakości program finansowo-księgowy, są w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. Poza tym takie przenosiny odbywają się najczęściej przy założeniu, że ujęte wcześniej zapisy pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie ma możliwości wprowadzania do nich zmian.

Współpraca z nowym biurem księgowym

Dobre biuro rachunkowe, zwane również biurem podatkowym czy księgowym, musi umieć znaleźć odpowiedzi na wątpliwości klientów, którzy nagle zostali zmuszeni do zakończenia współpracy z dotychczasowym księgowym. Dla wielu jest to sytuacja nowa, skomplikowana, w której trudno im się odnaleźć. Ważne, by klient czuł, że dane biuro rachunkowe wie, jak może mu pomóc, jakie działania wdrożyć, by sprawy księgowe firmy znowu mogły być prowadzone w sposób przejrzysty i zgodnie z prawem.

ksiegow
Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Po tym, gdy Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu Wspólnoty Europejskiej, obcokrajowcy mieszkający w UK zaczęli zastanawiać się, co czeka ich w nowej rzeczywistości. Wielu uwierzyło zapewnieniom, że ich sytuacja nie ulegnie znaczącym zmianom, ale byli i tacy, którzy zdecydowali o powrocie do ojczyzny. Ci, którzy zostali, nadal mogą liczyć na wsparcie polskich specjalistów, którzy w dalszym ciągu prowadzą w UK działalność medyczną, naukową, czy też zajmują się świadczeniem usług prawnych i księgowych. Jedną z takich usług jest kompleksowe prowadzenie księgowości w UK.

Sprawy księgowe firmy w UK

Niezależnie od tego, czy mówimy o dużej, średniej, czy też małej firmie, sprawy księgowe muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. W przypadku najmniejszych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych zdarza się, że księgowością firmy zajmuje się jej właściciel. Natomiast w naprawdę dużych firmach księgowi zatrudniani są na etat, a nierzadko w strukturach firmy powołuje się dział księgowości. Oczywiście jest też rozwiązanie pośrednie, przeznaczone dla tych, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie prowadzić księgowość firmy, ale nie widzą potrzeby, czy też nie mają środków finansowych, by stworzyć w firmie miejsce pracy dla księgowego. Rozwiązaniem pośrednim jest biuro księgowe.

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Biura księgowe świadczą rozmaite usługi, sporządzają rozliczenia podatkowe dla osób prywatnych, zajmują się optymalizacją i doradztwem podatkowym, pomagają w zdobywaniu dofinansowań dla nowych firm itd. Natomiast tym, na czym przedsiębiorcom zależy najbardziej, jest prowadzenie księgowości w UK. Nie ma znaczenia, czy mówimy o Brytyjczykach, Polakach, czy osobach innej narodowości – zasady prowadzenia biznesu na Wyspach dla wszystkich, którzy jakiś czas mieszkają w UK i zdobyli odpowiednie statusy, są właściwie takie same. Większy problem z otwarciem firmy będą mieli ci, którzy próbują podjąć pracę w Anglii dopiero teraz, bowiem wyjazd do UK w celach zarobkowych wymaga uzyskania wizy.

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Jeśli chodzi o firmy prowadzone przez obywateli Polski, część z nich korzysta z usług brytyjskich księgowych, ale zdecydowana większość preferują współpracę z polskim biurem księgowym. Powodów jest wiele. Zdarza się, że Polacy prowadzą biznes i w Polsce, i w UK, nie do końca wiedząc, jak to połączyć, jak się rozliczać. Pewniej czują się, jeśli mogą porozmawiać z księgowym, który zna przepisy zarówno polskiego, jak i brytyjskiego prawa podatkowego. Nie bez znaczenia jest też brak barier językowych. Nawet ci, którzy nieźle mówią po angielsku na co dzień, niekoniecznie rozumieją sformułowania dotyczące księgowości, podatków czy prawa pracy.

Kompleksowa księgowość dla firm w UK

Co należy rozumieć przez kompleksowe prowadzenie księgowości w UK? Przede wszystkim jest to profesjonalna, rzetelna i pełna obsługa księgowo-prawna, oparta o bogate doświadczenie podatkowe i prawne księgowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na powierzenie księgowości firmy w ręce specjalistów, mogą skupić się na zdobywaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków. Nie muszą mierzyć się z wyzwaniami, jakie czyhają na podmioty gospodarcze, bo tym zajmą się fachowcy.

ksiegow
Jak rozliczyć podatek w UK

Jak rozliczyć podatek w UK?

Niezależnie od tego, gdzie podejmujemy zatrudnienie i w jakim miejscu na ziemi pozyskujemy dochody, jesteśmy zobowiązani do wypełniania obowiązków obywatelskich, a jednym z nich jest płacenie podatków. Przy czym podatki płacą nie tylko obywatele danego kraju, ale również osoby innych narodowości, które do danego kraju przybyły i podjęły zatrudnienie (obowiązek płacenia podatków dotyczy również innych źródeł dochodu, np. pieniędzy pozyskiwanych z wynajmu nieruchomości). Jak rozliczyć podatek w UK?

Systemy podatkowe państw europejskich

Systemy podatkowe państw należących do Wspólnoty Europejskiej, pod wieloma względami są do siebie podobne, ale nie można powiedzieć, że funkcjonują dokładnie w ten sam sposób. Jedne z nich uchodzą za przejrzyste i korzystne dla obywateli, inne nieustannie podlegają krytyce. Opinia publiczna, zresztą nie bez przyczyny uważa, że jednym z najlepiej funkcjonujących i przyjaznych dla podatników systemem jest brytyjski system podatkowy. Tyle tylko, że Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej. Czy w związku z brexitem nastąpiły jakieś zmiany w sposobie rozliczania podatku w UK?

Jak rozliczyć podatek w UK? Na kim spoczywa obowiązek?

Najpierw powinniśmy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, przynajmniej w tym zakresie, który dotyczy podjętej przez nas formy zatrudnienia lub formy prowadzenia działalności oraz dochodów pozyskiwanych w określony sposób. Nie wszystkie dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym, wiele zależy od tego, z jakich źródeł pochodzą oraz jaka jest ich wysokość. O ile w Polsce rozliczać muszą się niemal wszyscy, o tyle w UK osób niepodlegających obowiązkowi jest znacznie więcej. Warto to sprawdzić, zanim zaczniemy panikować z powodu zbliżających się terminów rozliczeń.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

Skoro już jesteśmy przy terminach, zauważmy, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, tj. nie zaczyna się 1 stycznia i nie kończy 31 grudnia. Rok podatkowy na Wyspach zaczyna i kończy się wczesną wiosną, a dokładnie 5/6 kwietnia. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego, można przystąpić do składania rozliczeń. Rozliczenie podatku UK może dotyczyć nie tylko ostatniego roku kalendarzowego, ale pięciu ostatnich lat. Jeśli ktoś nie rozliczył się poprzednim razem, a dopiero teraz zauważył, że byłoby to dla niego korzystne, nadal może złożyć rozliczenie podatkowego.

Jak rozliczyć podatek w UK? Współpraca z biurem księgowym

Składanie deklaracji podatkowej nie jest trudne ani czasochłonne, zwłaszcza że wszystko można zrobić za pomocą nowoczesnych technologii. Do wyliczeń niezbędnych jest jednak kilka dokumentów, a w szczególności formularze P45 lub P60 (ewentualnie payslipy). Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie rozliczać podatek, warto odwiedzić biuro księgowe. Księgowi szybo uporają się z formalnościami i prześlą do HMRC gotowe zeznanie podatkowe. Oczekiwanie na zwrot podatku wynosi zwykle około 2 miesiące, czasem nieco dłużej.

ksiegow
Co można odliczyć od podatku

Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2020/2021

Każdego roku podatnicy zobowiązani są do składania w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie nie jest jedynie formą podsumowania zysków pozyskanych w minionym roku ani wysokości odprowadzonych podatków i składek. To również możliwość skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych i pozyskania zwrotu części odprowadzonego podatku. Co można odliczyć od podatku, składając rozliczenie za 2020 rok?

Ulgi podatkowe 2020/2021

W bieżącym roku możemy skorzystać z tych samych ulg, jakie obowiązywały w roku minionym, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia ze zmianą sposobu przyznawania ulg, a także ze zmianą ich wysokości. Od 1 stycznia 2021 roku w polskich prawie podatkowym obowiązują liczne zmiany, a część z nich dotyczy właśnie ulg podatkowych. Mimo że rozliczenia dotyczą roku ubiegłego, to sporządzane są w pierwszym kwartale bieżącego roku, co oznacza, że składając rozliczenie, należy uwzględnić najnowsze zmiany.

Ulgi podatkowe obwarowane są licznymi kryteriami. Bardzo często pod uwagę brane są roczne dochody podatnika, albo podatników (w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie). Dotyczy do nie tylko tego, co można odliczyć od podatku w 2021 roku po raz pierwszy (dodatkowe odliczenia w związku z COVID-19), ale i ulg podatkowych obowiązujących w Polsce od lat.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenia składek ZUS

Wśród ulg podatkowych, które przysługują wszystkim podatnikom, należy wymienić możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Podatnik może odliczyć maksymalnie 7,75% płaconych podstawy ustalenia składki. Jednocześnie należy pamiętać, że maksymalna kwota tego odliczenia podatku nie może przekraczać wysokości zapłaconych składek w danym roku podatkowym. Ulgę od składek zdrowotnych odliczamy bezpośrednio od podatku, a nie od dochodu.

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci

Jedną z ulg podatkowych, z której korzysta ogromna ilość podatników, jest ulga prorodzinna, zwana też ulgą na dzieci. Przysługuje ona rodzicom, którzy posiadają władzę rodzicielską, ale i opiekunom zamieszkującym z dziećmi oraz rodzinom zastępczym. Wymienione osoby mogą skorzystać z ulgi, jeśli sprawują opiekę nad dzieckiem małoletnim, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek) oraz dzieckiem do ukończenia 25. roku życia, w przypadku pobierania nauki, przy czym kwota dochodu dziecka nie może przekraczać 3089 zł. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko spełniające kryteria wymienione w ustawie, ale jeśli dotyczy tylko jednego dziecka, należy pamiętać o limicie dochodów, który wynosi 112 000 zł (nie dotyczy podatników niepozostających w związku małżeńskim).

Pozostałe ulgi podatkowe 2020/2021

Co można odliczyć od podatku w tegorocznych rozliczeniach? Podatnicy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, termomodernizacyjnej, IKZE, na badanie i rozwój, na leki, rehabilitacyjnej, na darowizny, dla krwiodawców, związanej z COCID-19 czy też ulgi na Internet. Oprócz tego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia straty podatkowej za poprzedni okres rozliczeniowy.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij