Category Archive: Podatki

Jak zmniejszyć wysokość podatku dla kierowcy w UK?

Zdaniem niektórych praca w zawodzie kierowcy jest zajęciem monotonnym, a przy tym bardzo odpowiedzialnym, jednak chętnych na współpracę z firmami transportowymi nie brakuje. Kierowcy chętnie opowiadają o swojej pracy i przygodach, jakie czekały na nich w drodze. W zależności od tego, jak wygląda zatrudnienie, dokąd prowadzą trasy i jaki towar jest przewożony, doświadczenia kierowców mogą być skrajnie różne.

Praca kierowcy w UK – formy zatrudnienia

Praca kierowcy zawodowego w Wielkiej Brytanii nie zawsze wiąże się z identycznymi obowiązkami. Wynika to z faktu, że niektórzy kierowcy są zatrudnieni w firmach transportowych na etacie, inni nawiązują współpracę z Umbrella Company, jeszcze inni prowadzą własną działalność. Ostatnia forma działalności, czyli własna firma, zdecydowanie zyskuje na popularności. Dlaczego? Ponieważ kierowcy cenią sobie wysokie zarobki i brak konieczności „oddawania” części pensji pracodawcy. Wśród zalet własnej działalności wymieniają również elastyczny grafik, różnorodność tras i zadań, możliwość podróżowania po kraju i poza jego granicami, a także perspektywy rozwoju zawodowego. Wielu kierowców, po latach pracy za kółkiem, zatrudnia nowych kierowców, a samodzielnie zajmuje się już tylko organizowaniem pracy i pozyskiwaniem nowych zleceń.

Księgowość dla kierowców w UK

Branża transportowa w Wielkiej Brytanii jest na tyle rozwinięta, że biura podatkowe przygotowały dla kierowców specjalną ofertę prowadzenia księgowości. Polskie biuro księgowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców pochodzących z Polski (i nie tylko), również taką ofertę dla zawodowych kierowców opracowało. Księgowość dla kierowców w UK to bardzo szeroka dziedzina, ponieważ obejmuje nie tylko prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczenia podatku UK, ale również kwestie dotyczące ubezpieczeń, odszkodowań, przeprowadzanie analizy finansowej, ryzyka inwestycyjnego i wiele innych. Ponadto polski księgowy udziela pomocy kierowcom, którzy jeszcze nigdy nie prowadzili własnej firmy, ale są gotowi na rezygnację z pracy na etacie i wypłynięcie na szerokie wody.

Rozliczenia podatku UK – optymalizacja podatkowa dla kierowców

Optymalizacja podatkowa ma doprowadzić do zmniejszenia obciążeń podatkowych kierowcy, ale w granicach prawa. Polskie biuro księgowe absolutnie nie dopuszcza nielegalnych praktyk optymalizacji podatkowej. Natomiast chętnie stosuje legalne metody, dzięki którym kierowcy zawodowi mogą płacić niższe podatki, korzystać z dodatkowych ulg, czy rozliczać się na prostszych zasadach. Optymalizacja podatkowa może polegać na wykorzystaniu form opodatkowania, które będą korzystniejsze dla przedsiębiorstwa, wyborze właściwego momentu rozliczania kosztów, czy też na amortyzacji aktywów. Finalnie takie działania mogą doprowadzić do zmniejszenia wysokości podatku dla kierowcy w UK.

Współpraca z dobrym biurem księgowym może oznaczać także optymalizację finansów firmy w ogóle. Dzięki wykorzystaniu systemów telematycznych, redukcji pustych przebiegów, wdrożeniu rozwiązań, które zapobiegną łamaniu przepisów (a tym samym płaceniu kar finansowych), kondycja firmy transportowej może ulec znaczącej poprawie.

ksiegow

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT w UK?

Faktura VAT to dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji kupna-sprzedaży. Wystawia ją sprzedawca/dostawca usług, tym samym potwierdzając sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Fakturę VAT można wystawić w formie papierowej lub elektronicznej, zawsze pamiętając o zawarciu w poprawnych informacji. Jednym z istotnych punktów faktury VAT jest kwota i stawka podatku VAT. W Wielkiej Brytanii faktury VAT są wystawianie w podobny sposób, do tego, jaki obowiązuje w Polce, niemniej występuje kilka istotnych różnic.

Faktura VAT a paragon

Paragon wręcza się klientom, którzy nie potrzebują faktury VAT. Paragon informuje o kwocie i stawce podatku, ale nie wyszczególnia danych kupującego/usługobiorcy. Jeśli klient chce, by wystawiono mu fakturę VAT, w każdej chwili może o to poprosić. Natomiast normą jest, że fakturę VAT wystawia się kontrahentom – firmom, przedsiębiorcom. Jeśli odbiorcami towarów i usług są inne firmy, a nie zwykły Kowalski, transakcje sprzedażowe są dokumentowane za pomocą faktur.

Termin wystawienia faktury VAT w Polsce nie zawsze jest taki sam. Najczęściej fakturę wystawia się w dniu wykonania usługi, ale bywa, że firmy wystawiają fakturę z wyprzedzeniem, albo później, wyznaczając na fakturze termin zapłaty. Natomiast ostatnim momentem na wystawienie faktury VAT jest piętnasty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub realizacja usługi. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

Faktura VAT w Anglii. Polskie biuro księgowe w UK

Przedsiębiorcy, którzy nie mają kasy fiskalnej, albo zawierają transakcje z innymi firmami, każdorazowo muszą wystawić fakturę VAT. Oczywiście na rynku znajduje się mnóstwo programów księgowych, ułatwiających wystawianie faktur. Niemniej każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie zapisy powinny znaleźć się w dokumencie, w jakim terminie fakturę należy wystawić i przekazać klientowi. O wszystkich szczegółach poinformuje polski księgowy w UK. Poza tym polskie biuro księgowe w UK pomaga przedsiębiorcom w rozliczaniu podatków i prowadzeniu spraw księgowych firmy.

Faktura VAT w UK musi zawierać nazwę firmy, numer i datę wystawienia faktury, dane klienta, informację, za co faktura została wystawiona, jaki jest termin zapłaty i dane do przelewu. Na fakturze mogą znaleźć się także dodatkowe informacje, ale nie w każdym przypadku są one wymagane. Fakturę VAT należy wystawić w ciągu 30 dni od daty dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeśli podatnik będzie zwlekał z wystawieniem faktury, może zostać ukarany grzywną.

Rozliczanie podatku w UK a faktury VAT

Podatnik VAT sprzedający towary lub usługi musi naliczać podatek VAT na każdej wystawionej fakturze. Jednocześnie musi prowadzić ewidencję VAT związanego z wydatkami firmy. Różnica pomiędzy podatkiem wynikającym z faktur sprzedażowych i zakupowych określa wysokość podatku VAT, jaki podatnik powinien zapłacić do urzędu lub odzyskać z HMRC.

ksiegow

Czy mandat dla kierowcy ciężarówki w UK to koszt?

Wykonując zawód kierowcy samochodu ciężarowego w Wielkiej Brytanii, można liczyć na naprawdę wysokie zarobki. Na uwagę zasługuje również fakt, że zawód ten można wykonywać na trzy sposoby, tj. będąc zatrudnionym w firmie transportowej, prowadząc własną działalność, albo korzystając z oferty Umbrella Company. Praca kierowcy ma liczne zalety, ale niewątpliwie ma też wady, a jedną z nich jest ryzyko otrzymania mandatu.

Mandat dla kierowcy zawodowego w UK

Kierowca może otrzymać mandat nie tylko z powodu przekroczenia prędkości, czy też niedostosowania się do znaków drogowych. Kierowcy zawodowi bardzo często otrzymują mandaty za przekroczoną ładowność, za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych albo przekroczenie czasu pracy. Nie ma znaczenia, czy ciężarówką porusza się obywatel Wielkiej Brytanii, czy obcokrajowiec. Każdy, kto łamie przepisy, ryzykuje wystąpieniem nieprzewidzianego zdarzenia drogowego i otrzymaniem mandatu. Dla kierowców spoza UK, zatrudnionych w innych krajach i przewożących towary do lub z Wielkiej Brytanii, kary mogą być czasem niezrozumiałe. Wynika to z faktu, że w UK nie dąży się już do ujednolicenia przepisów z obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wysokość mandatów w Wielkiej Brytanii

Łamanie przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i parkowania na poboczach dróg jest niestety nagminne. Aby zmusić kierowców do przestrzegania obowiązującego prawa, wprowadzono wysokie grzywny. Kontrolerzy mogą wystawić kierowcy zawodowemu naprawdę wysoki mandat. Kary finansowe to jednak nie wszystko. Obok tego naliczane są punkty karne, a najpoważniejsze naruszenia mogą skutkować odebraniem prawa jazdy i innych uprawnień kierowcy zawodowego, a także pozbawieniem wolności. Jedyną skuteczną metodą na uniknięcie kary jest jazda zgodnie z przepisami.

Postępowanie mandatowe w Wielkiej Brytanii jest zależne od sposobu wykrycia naruszenia. Pamiętajmy, że nie wszyscy kierowcy są łapani na gorącym uczynku. Wówczas kontrolerzy nie mają możliwości wystawienia mandatu na miejscu zdarzenia, ale to nie znaczy, że tego mandatu nie będzie.

Rozliczenie kierowców w UK a mandaty – biuro księgowe w Anglii

Przepisy głoszą, że obowiązek opłacenia mandatu drogowego spoczywa na osobie kierującej pojazdem w chwili wykroczenia. Oznacza to, że mandat płaci kierowca, a nie firma, w której został zatrudniony. Wyjątkiem są sytuacje, w których zdarzenie nastąpiło na skutek błędu niezawinionego przez kierowcę. Dokładniej podobne zawiłości prawne wyjaśni biuro księgowe, oferujące usługi księgowe dla kierowców w UK i rozliczające podatki w UK.

Przedsiębiorcy zatrudniający kierowców mają nierzadko problem wynikający z faktu, że mandat dociera do firmy po czasie, a kierowca zdążył z pracy zrezygnować. Wówczas trudno obciążyć byłego pracownika kosztem mandatu. Faktem jest natomiast, że powinien on wskazać odpowiednim organom, kto w danym terminie kierował samochodem ciężarowym.

ksiegow

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w UK?

Podatek dochodowy od osób fizycznych to jedno z najważniejszych zobowiązań ciążących na osobach pozyskujących w danym kraju opodatkowane dochody. Podatki płacą nie tylko obywatele danego państwa, ale i legalnie zatrudnieni obcokrajowcy. Oczywiście dochody można pozyskiwać z różnych źródeł, nie tylko z tytułu umowy o pracę. Niezależnie od źródła dochodu, ważne jest, by podatki płacić w terminie, a jeśli przepisy prawa tego wymagają – również terminowo składać rozliczenia podatkowe.

Jak rozliczać się z podatku w Wielkiej Brytanii?

Przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych w UK są przejrzyste i łatwe do przyswojenia. Przynajmniej tak uważa wielu Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a wcześniej mieli okazję rozliczać podatki w Polsce. Brytyjski system podatkowy uznawany jest za korzystny dla podatników, zwłaszcza dla tych osób, które prowadzą na Wyspach własne firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia księgowości i rozliczania podatków na własną rękę. Sprawy księgowe i sprawy pracownicze wolą powierzyć w ręce specjalistów. Polskim obywatelom pomocą służy polskie biuro księgowe w Anglii. Oczywiście osoby z Polski mogą nawiązać współpracę z biurem brytyjskim, ale dla wielu możliwość prowadzenia dialogu w ojczystym języku jest sprawą priorytetową. Poza tym polscy księgowi w UK znają zarówno prawo brytyjskie, jak i zapisy obowiązujące w Polsce. Dlatego ich pomoc jest często nieoceniona.

Aby rozliczyć się z podatku w UK, należy skierować swoje kroki do dobrego biura księgowego. Księgowi ocenią, czy dany podatnik rzeczywiście powinien się rozliczać, a jeśli tak, poproszą o stosowne dokumenty, umożliwiające sporządzenia rozliczenia podatkowego.

Rozliczenie podatku w UK – na jakiej podstawie?

Rozliczenie podatku może być przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w dokumentach przekazanych od pracodawcy. Jakie to dokumenty? Przede wszystkim formularz P45. Dokument ten pracodawca wręcza pracownikowi, który zakończył z nim współpracę. Kolejny formularz to P60. Ten dokument pracodawca przekazuje raz w roku każdemu zatrudnionemu pracownikowi. Robi to oczywiście po zakończeniu roku podatkowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a więc nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ostatnim dokumentem przydatnym podczas sporządzania rozliczenia podatkowego jest payslip, czyli odcinek z wypłat. Do biura księgowego należy przynieść trzy ostatnie.

Oczywiście podatnik nie musi posiadać wszystkich wymienionych dokumentów. Jeśli był zatrudniony u kilku pracodawców, od każdego z nich powinien dostarczyć po jednym dokumencie. Natomiast jeśli dokumenty zostały zagubione, albo pracodawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku i formularzy nie przekazał, istnieje inny sposób na zdobycie istotnych informacji. Na podstawie National Insurance Number możemy uzyskać dane potrzebne do rozliczenia bezpośrednio od HMRC.

Podatek dochodowy a podatek VAT

Rozliczanie podatku dochodowego to jedno, ale wielu przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT, musi również rozliczać ten podatek. Rozliczenie VAT w UK także może być wykonane przez polskie biuro księgowe w UK.

ksiegow

Dlaczego warto skorzystać z pomocy księgowego podczas rozliczeń podatków w UK?

Ilość i wysokość podatków, jakie zobowiązani są płacić mieszkańcy danego kraju, często budzi obawy. Mimo to podatki płacić trzeba, bo bez nich sprawne funkcjonowanie państwa nie byłoby możliwe. Kwestie podatkowe szczególnie dużo emocji wzbudzają wśród przedsiębiorców. Na szczęście podczas rozliczeń podatkowych mogą oni liczyć na pomoc wykwalifikowanych księgowych.

Rozliczenie podatku w UK – o czym pamiętać?

Rozliczenia podatkowe muszą być składane w terminie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nie każdy przedsiębiorca ma czas i umiejętności, by samodzielnie czuwać nad kwestiami podatkowymi i samodzielnie prowadzić księgowość firmy. Jest to trudne zwłaszcza w przypadku obcokrajowców, którzy nie znają zbyt dobrze obowiązujących w UK przepisów, poza tym nierzadko problemem jest niedostateczna znajomość języka angielskiego. Ale nawet ci, którzy firmy w Wielkiej Brytanii nie prowadzą, a po prostu pracują u zagranicznego pracodawcy i pobierają świadczenia, muszą czasem zając się kwestią rozliczeń podatkowych. Zwłaszcza jeśli ten podatek nadpłacają i chcą odzyskać przysługujący im zwrot.

Chcąc rozliczyć podatek w UK, należy pamiętać, że brytyjski rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W Polsce rozliczamy podatek za rok ubiegły, czyli za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W UK również jest to ubiegły rok podatkowy, ale pamiętajmy, że jego zakończenie przypada na kwiecień. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Rozliczać można się do pięciu lat wstecz. O to, kto obowiązkowo musi się rozliczyć, warto zapytać w urzędzie. Wszelkich informacji udzieli również polskie biuro księgowe.

Rozliczenia podatkowe a pomoc biura księgowego

Brytyjski system podatkowy uchodzi za jeden z przystępniejszych w Europie. Prowadzenie firmy w Anglii jest prostsze, aniżeli w Polsce, choć oczywiście wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. Rejestracja firmy, składki ubezpieczeniowe, opłacanie pracowników, składki VAT i rozliczenia podatkowe to nie są tematy, którymi każdy przedsiębiorca chciałby się zajmować. Większość woli powierzyć sprawy księgowe w ręce specjalistów, a samemu skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów, rozwijaniu firmy i pomnażaniu zysków. W takim podejściu nie ma niczego niewłaściwego. Przeciwnie – rozliczenie podatku w UK będzie znacznie prostsze, jeśli skorzystamy z profesjonalnej pomocy, jakiej udziela polskie biuro księgowe.

Przepisy prawa podatkowego zmieniają się jak w kalejdoskopie. Przeciętny przedsiębiorca, zajęty sprawami firmy, nie zawsze jest w stanie za zmianami nadążyć. Tymczasem księgowi cały czas trzymają rękę na pulsie. Są na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie podatkowym, gospodarczym, ale i prawie pracy. Znają terminy i ich przestrzegają, co jest dla podatnika szczególnie istotne. Rozliczenie podatkowe złożone po terminie może go bowiem drogo kosztować.

Pomoc biura księgowego oznacza nie tylko porządek w dokumentacji, ale i optymalizację podatkową. Księgowi są w stanie podpowiedzieć, co można zmienić w firmie, by płacić jak najniższe podatki. Oczywiście chodzi wyłącznie o legalne sposoby obniżania zobowiązań podatkowych.

ksiegow

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku w UK?

Do podstawowych obowiązków obywatelskich zalicza się płacenie podatków. Są to podatki różnego typu, ale wydaje się, że najwięcej emocji wzbudza podatek dochodowy. Jakie dokumenty powinny przygotować osoby, które zobowiązane są do rozliczenia podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii?

Podatki a dochody państwa

Wpływy ze zobowiązań podatkowych stałych i tymczasowych mieszkańców danego kraju stanowią podstawowe źródło dochodów państwa. Bez środków pochodzących z podatków nie byłoby możliwe utrzymanie publicznych szpitali, szkół, dróg i wielu innych obiektów, z których korzystamy bezpłatnie. Obywatele w większości zdają sobie z tego sprawę, ale gdyby nie ryzyko nałożenia kar finansowych, z pewnością wielu unikałoby płacenia podatków. W systemie podatkowym państwa istnieją mechanizmy, dzięki którym możliwe jest wyłapanie nieuczciwych podatników. Jednym z takich mechanizmów jest konieczność dorocznego składania zeznań podatkowych.

Rozliczenia podatku UK – terminy

Rozliczenia podatku dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli chodzi o polskie warunki, sytuacja jest prosta, ponieważ rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Po tym czasie możliwe jest złożenie zeznania podatkowego.

Osoby, które nie są zobowiązane do składania rozliczenia, a chciałaby to zrobić dobrowolnie, by odzyskać nadpłacony podatek, mogą to zrobić do pięciu lat wstecz. Oczywiście im szybciej kompletne rozliczenie zostanie dostarczone do HMRC, tym szybciej zwrot podatku trafi na konto podatnika. Ci, którzy nie wiedzą, czy zwrot podatku rzeczywiście im się należy, a przy tym nie potrafią sporządzić poprawnego zeznania podatkowego, mogą skorzystać z usług księgowych. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje również polskie biuro księgowe, dla którego rozliczenia podatku UK stanowią jeden z podstawowych filarów działalności, zaraz obok prowadzenia księgowości firm.

Polski księgowy w UK – przygotowanie rozliczenia podatkowego

Przygotowanie zeznania podatkowego dla osoby, która ma jasną sytuację, od wielu lat jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy i nie rozlicza żadnych ulg, nie stanowi większego problemu. Poza tym do sporządzania rozliczeń służą różnorodne programy komputerowe. Faktem jest jednak, że najlepiej po pomoc zwrócić się do biura księgowego. Polski księgowy w UK przygotuje rozliczenie szybko i bezbłędnie. Oczywiście podatnik powinien dostarczyć mu niezbędne do tego dokumenty.

Rozliczenie podatku w UK – na jakiej podstawie?

Rozliczenie podatku w Anglii może być przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w dokumentach od pracodawcy. Są to oczywiście druki P45 lub P60. Pierwszy dokument pracodawca wystawia, jeśli pracownik zakończył zatrudnienie, natomiast drugi w sytuacji, gdy umowa o pracę nadal obowiązuje, a zakończył się rok podatkowy.

W niektórych sytuacjach przydane są też payslipy, czyli odcinki z wypłat. Wystarczą trzy ostatnie.

ksiegow