Category Archive: Podatki

Jak rozliczyć podatek na samozatrudnieniu w UK?

Osoby, które przez dłuższy czas miały okazję mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, przyznają że brytyjskie prawo podatkowe i gospodarcze jest znacznie bardziej przejrzyste niż prawo obowiązujące w Polsce, a przy tym korzystne dla podatników. Nic dziwnego, że prowadzenie własnej firmy w UK staje się powoli powszechną praktyką. Najwięcej firm otwiera się w formie spółki LTD oraz samozatrudnienia. Co należy wiedzieć o drugiej z wymienionych form prowadzenia działalności i jak rozliczyć podatek na samozatrudnieniu?

Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z przepisami, działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii jako samozatrudniony może prowadzić każda pełnoletnia osoba. Aby zostać Self Employed nie trzeba posiadać żadnego szczególnego wykształcenia, ani stażu pracy. Wystarczy numer ubezpieczenia społecznego, czyli National Insurance Number (w skrócie NIN).

Działalność należy zarejestrować w urzędzie skarbowym, czyli HMRC. Nie ma znaczenia, czy osobą samozatrudnioną chce być rdzenny Brytyjczyk, czy obcokrajowiec, choć ten ostatni powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii i zdobyć wspomniany już numer NIN.

Polskie biuro księgowe – pomoc przy rejestracji firmy w Anglii

Znalezienie polskiego biura księgowego w Wielkiej Brytanii nie jest zadaniem trudnym, bo swego czasu otworzyło się wiele takich placówek. Polski księgowy w UK zajmuje się przede wszystkim obsługą księgową firm, ale obok tego świadczy szereg usług niestandardowych, bardzo pomocnych dla Polaków przebywających na emigracji.

Jedną z usług świadczonych przez polskie biura księgowe w UK jest pomoc przy rejestracji firmy. Oczywiście wcześniej księgowy pomaga dobrać najkorzystniejszą formę działalności. Często jest to właśnie samozatrudnienie. Pomoc przy rozliczaniu podatku w UK w przypadku samozatrudnienia ogranicza się do kilku niezbyt skomplikowanych działań, ale nie każdy samozatrudniony ma czas i ochotę, by samodzielnie zając się tym tematem. Polski księgowy UK może przejąć na siebie tę odpowiedzialność, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków z działalności firmy.

Rozliczanie Self Employed

Osoba samozatrudniona musi zarejestrować firmę w HMRC i prowadzić księgowość, dzięki której obliczy swój roczny zysk, a także podatek, jaki powinna odprowadzić do urzędu skarbowego. Konieczne jest przechowywanie faktur zakupu i innych kosztów i wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług. Jeśli chodzi o samo rozliczanie Self Employed, następuje ono poprzez złożenie rocznej deklaracji podatku dochodowego. Oczywiście podatek i składki na ubezpieczenie społeczne należ płacić w ciągu roku regularnie.

Jeśli osoba samozatrudniona przekroczy określony limit sprzedaży, musi zarejestrować się jako podatnik VAT. Wówczas, poza podatkiem dochodowym, należy prowadzić rozliczenia podatku VAT.

ksiegow
Jak rozliczać podatki w UK

Jak rozliczać podatki w UK?

Obywatele danego państwa muszą przestrzegać konstytucyjne ustalonych nakazów i zakazów, nazywanych obowiązkami obywatelskimi. Zobowiązani są do przestrzegania prawa krajowego, obrony ojczyzny, dbałości o stan środowiska naturalnego, dbałości o wspólne dobro narodu i społeczeństwa, a także do ponoszenia ciężarów i świadczeń na rzecz państwa, czyli m.in. płacenia podatków. Podatki w UK płacić muszą wszyscy obywatele, choć nie zawsze są to te same podatki i nie zawsze w tej samej kwocie. To, jak rozliczać podatki w UK, uzależnione jest m.in. od wysokości dochodu, od formy zatrudnienia/działalności i szeregu innych czynników.

Rozliczenia podatku w UK – co warto wiedzieć?

Zacznijmy od tego, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że podejmując zatrudnienie na Wyspach wiosną, możemy być zaskoczeni faktem, że zarówno w miejscu pracy, jak i w mediach wszyscy mówią o rozliczaniu podatków, podczas gdy w Polsce dawno mamy to za sobą. Wynika to z faktu, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego.

Po zakończeniu roku podatkowego przychodzi czas na rozliczanie podatków. O obowiązku musza pamiętać zwłaszcza podatnicy podatku VAT oraz osoby pozyskujące dochody z tytułu zatrudnienia, prowadzenia własnej działalności czy wynajmu. W rzeczywistości każdy, kto legalnie pozyskuje dochody na terenie Wielkiej Brytanii, musi opłacać podatek dochodowy, ale nie każdy musi się rozliczać. W niektórych przypadkach rozliczenie dokonywane jest a automatu, w innych dochód jest na tyle niski, że obowiązek rozliczania jest zniesiony. Ale oczywiście jest taka grupa osób, która rozliczyć się musi, a czasem chce – po to, by skorzystać z ulgi podatkowej.

Kiedy rozliczać podatki w UK? Termin na złożenie zeznania

Zeznanie podatkowe można złożyć do pięciu lat wstecz, ale dotyczy to osób, które nie miały takiego obowiązku i chcą to zrobić dobrowolnie. Natomiast ci, którzy muszą złożyć zeznanie podatkowe w danym roku, mają na to czas do końca października (jeśli robią to drogą tradycyjną) lub do końca stycznia (jeśli robią to drogą elektroniczną). Im wcześniej, tym lepiej, bo nadpłacony podatek czy pieniądze z ulg szybciej trafią na konto podatnika.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 2 do 4 miesięcy, ale wszystko zależy od pracy danego urzędu, a niekiedy również od stopnia skomplikowania danej sprawy. Niekiedy urzędy prowadzą postępowanie sprawdzające, wyjaśniające.

Polskie biuro księgowe w Anglii – pomoc w rozliczaniu podatków

Osoby pracujące na etacie, osoby samozatrudnione albo prowadzące działalność w innej formie mogą rozliczać się samodzielnie, albo we współpracy z biurem podatkowym. Czasem zdecydowanie lepiej oddać sprawy podatkowe, sprawy księgowe w ręce profesjonalistów. Jeśli rozliczenia dokona polskie biuro podatkowe w UK, rozliczenia podatku w UK zostaną wykonane prawidłowo i trafią do HMRC w terminie. Księgowość UK nie jest tak skomplikowana, jak procedury obowiązujące w Polsce, niemniej pomoc specjalisty zawsze jest na wagę złota.

ksiegow

Numer EORI – co to takiego?

Handel międzynarodowy jest ważną częścią gospodarki każdego kraju. Można go nazwać czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy. Odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi umożliwia pozyskiwanie potrzebnych materiałów, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych i technologii. Jednocześnie możliwe jest wprowadzenie na rynki zagraniczne nadwyżek surowców i produktów, które na rynku krajowym przestały być towarem pożądanym. Jednak aby prowadzenie transakcji międzynarodowych było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest posiadanie numeru EORI.

Numer NIP a numer EORI

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, wydawany jest polskim obywatelom po to, by móc poprawnie identyfikować rozliczanie podatków. W przeszłości złożenie wniosku o wydanie numeru NIP było obowiązkiem każdej dorosłej osoby. Obowiązek ten zniesiono przed kilkoma laty – obecnie nie każda osoba fizyczna musi posiadać NIP. Wniosek o wydanie NIP musi złożyć natomiast ten, kto chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą. NIP firmy umieszczany jest na wystawianych fakturach.

W momencie, gdy działalność firmy koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym, numer NIP całkowicie wystarczy. Ale w chwili, gdy przedsiębiorca zaczyna wychodzić ze swoją firmą poza terytorium kraju, musi dokonać kolejnych formalności rejestracyjnych. Tym razem chodzi o numer EORI, który nie dotyczy już wyłącznie polskich obywateli, a przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej.

Numer EORI – co to takiego?

Numer EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification) nadawany jest przedsiębiorcom do celów identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Numer składa się z piętnastu cyfr poprzedzonych kodem kraju. Obowiązek nadawania EORI wynika z unijnego rozporządzenia – tego samego, w którym ustanowiono unijny kodeks celny. Taki ruch nie dziwi, skoro mówimy o jednolitym rynku europejskim i o dążeniu do wypracowania spójnego systemu podatkowego dla całej UE.

Polski przedsiębiorca, który zawiera transakcje handlowe z firmami zlokalizowanymi na terenie innych państw członkowskich UE, niekoniecznie musi posługiwać się tym numerem. Ale EORI jest niezbędny, jeśli mówimy o handlu międzynarodowym, czyli takim, gdzie przekroczona zostaje granica zewnętrzna Unii Europejskiej. W takiej sytuacji mówimy o imporcie i eksporcie towaru oraz o konieczności dopełnienia procedur celnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące eksportu lub importu towarów, mają obowiązek posługiwania się tym numerem przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Transakcje handlowe z Wielką Brytanią

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że chcąc utrzymywać kontakty handlowe z firmami brytyjskimi, należy posiadać numer EORI. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odprawą celną, warto poprosić o pomoc Accountancy4you Biuro Księgowe w UK. Księgowi dokładnie wyjaśnią jak wygląda eksport lub import towarów po brexicie i jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy zaangażowanym w wysyłkę lub odbiór towarów.

ksiegow

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii?

System podatkowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii nie różni się znacząco od zasad funkcjonujących w Polsce, niemniej każdy, kto pracował lub prowadził działalność zarówno w Polsce, jak i UK, potrafi wskazać kilka istotnych różnic. Największym zaskoczeniem jest fakt, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że odpowiedź na pytanie, do kiedy rozliczenie podatku w Anglii, nie jest tak oczywista.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

W Polsce przywykliśmy do tego, że koniec roku kalendarzowego jest czasem podsumowań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przy czym, mówiąc o życiu zawodowym, mamy na myśli głównie podsumowania i sprawozdania sporządzane w firmach. W związku z zamknięciem roku podatkowego przedsiębiorcy mają pełne ręce roboty. Muszą rozliczyć podatkowe księgi przychodów i rozchodów, sporządzić spisy z natury, wykonać analizę kondycji finansowej firmy itd. Natomiast już po zamknięciu roku podatkowego, czyli na początku roku następnego, dokonuje się rozliczeń z urzędem skarbowym.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie muszą intensyfikować działań na koniec roku kalendarzowego, nie muszą zajmować się sprawozdaniami, inwentaryzacjami itd. Zamiast tego mogą cieszyć się świętami i celebrować nadejście nowego roku, co oczywiście stanowi zaletę takiego rozwiązania. Skoro rok podatkowy kończy się 5 kwietnia, nie sposób rozliczać go w pierwszym kwartale roku, jak ma to miejsce w Polsce. Zatem do kiedy rozlicznie podatku w Anglii powinno zostać złożone?

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii – podstawowe informacje

Każda osoba legalnie zatrudniona lub prowadząca własną działalność w Wielkiej Brytanii, ma możliwość (w niektórych sytuacjach obowiązek) rozliczenia podatku. Informacje o szczegółowych zasadach sporządzania rozliczeń uzyskamy, odwiedzając biuro rachunkowe.

Podatek należy rozliczyć w terminie, w przeciwnym razie na podatnika może zostać nałożona kara finansowa. Jednocześnie należy podkreślić, że można ubiegać się o zwrot podatku do czterech lat wstecz. Jeśli ktoś nie miał obowiązku składania rozliczenia, a po czasie stwierdzi, że jednak chciałby uzyskać zwrot podatku, nadal ma możliwość sporządzenia zeznania podatkowego. Średni czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 3-4 miesiące.

Rozliczenie podatku w UK – praca na etacie a własna firma

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zwrot podatku na podstawie jednego z wymienionych dokumentów: druk P60, druk P45 lub Payslip. Druk P60 dotyczy minionego roku podatkowego, P45 otrzymuje pracownik, który zwalnia się z pracy w trakcie roku podatkowego, zaś Payslipy to nic innego, jak „paski” potwierdzające otrzymane wynagrodzenie za legalną pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby pracujące na samozatrudnieniu (sole trader, self employed) podejmują działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność. Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest coroczne składanie deklaracji podatkowej.

ksiegow
brexit

Księgowość w nowym roku

Rok 2021 dobiega końca, a wraz z nim rok podatkowy w Polsce. Oznacza to, że na przedsiębiorców czekają obowiązki związane z zamknięciem roku w firmie, konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, spisów z natury, a niedługo potem rozliczeń podatkowych. Jeśli księgowość w nowym roku ma zostać powierzona innym niż dotychczas osobom, pracy jest jeszcze więcej, choć z dwojga złego chyba lepiej przejąć firmę na przełomie, aniżeli w trakcie roku podatkowego. W Anglii kończy się rok kalendarzowy, ale rok podatkowy trwa aż do 5 kwietnia 2022.

Biuro rachunkowe przejmuje klienta w trakcie roku podatkowego

Jeżeli współpraca z biurem księgowym układa się przyzwoicie, ale jednak chcielibyśmy wprowadzić zmiany i zatrudnić kogoś innego, warto zasygnalizować to wcześniej, jednocześnie ustalając, że dotychczasowy księgowy zamknie rok podatkowy i przygotuje sprawozdanie finansowe. Jest to rozwiązanie najwygodniejsze dla obu stron i pod wieloma względami bezpieczne. Czasem zdarza się jednak, że współpraca z księgowym zrywana jest natychmiast. Co w takiej sytuacji?

Jeśli zmiana biura rachunkowego wynika z niezadowolenia przedsiębiorcy, albo to biuro rachunkowe nie jest zadowolone ze współpracy, bądź z powodu zmiany skali działalności firmy nie chce lub nie może dalej zajmować się sprawami księgowymi przedsiębiorcy, sytuacja lekko się komplikuje. Na przedsiębiorcę i nowego księgowego czeka sporo wyzwań, ale dobra księgowość dość szybko orientuje się w sprawach finansowych i jest w stanie zachować ciągłość w dokumentacji. Im szybciej wdroży się w sprawy firmy, tym lepiej, zwłaszcza jeśli zmiana księgowego nastąpiła w ostatnim kwartale roku. Wówczas czasu jest niewiele, a obu stronom powinno zależeć na przygotowaniu rzetelnego sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.

Księgowość w nowym roku – przenoszenie baz danych

Czasem przenoszenie baz danych wynika ze zmian w przepisach, które wymagają od przedsiębiorców gromadzenia danych w takiej, a nie innej formie. Innym razem jest to podyktowane zmianami w strukturach samej firmy, która inwestuje w nowe systemy informatyczne. Zdarza się też, że księgowość w nowym roku prowadzona jest w innej formie po zmianie księgowego, który ma nieco inny tryb pracy, aniżeli jego poprzednik.

Przeniesienie danych za mienione już miesiące roku obrotowego zawsze jest wyzwaniem. Nie wolno dopuścić, by pliki uległy zniszczeniu, usunięciu, czy choćby pomieszaniu. Na szczęście dobry księgowy i wysokiej jakości program finansowo-księgowy, są w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. Poza tym takie przenosiny odbywają się najczęściej przy założeniu, że ujęte wcześniej zapisy pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie ma możliwości wprowadzania do nich zmian.

Współpraca z nowym biurem księgowym

Dobre biuro rachunkowe, zwane również biurem podatkowym czy księgowym, musi umieć znaleźć odpowiedzi na wątpliwości klientów, którzy nagle zostali zmuszeni do zakończenia współpracy z dotychczasowym księgowym. Dla wielu jest to sytuacja nowa, skomplikowana, w której trudno im się odnaleźć. Ważne, by klient czuł, że dane biuro rachunkowe wie, jak może mu pomóc, jakie działania wdrożyć, by sprawy księgowe firmy znowu mogły być prowadzone w sposób przejrzysty i zgodnie z prawem.

ksiegow
Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Po tym, gdy Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu Wspólnoty Europejskiej, obcokrajowcy mieszkający w UK zaczęli zastanawiać się, co czeka ich w nowej rzeczywistości. Wielu uwierzyło zapewnieniom, że ich sytuacja nie ulegnie znaczącym zmianom, ale byli i tacy, którzy zdecydowali o powrocie do ojczyzny. Ci, którzy zostali, nadal mogą liczyć na wsparcie polskich specjalistów, którzy w dalszym ciągu prowadzą w UK działalność medyczną, naukową, czy też zajmują się świadczeniem usług prawnych i księgowych. Jedną z takich usług jest kompleksowe prowadzenie księgowości w UK.

Sprawy księgowe firmy w UK

Niezależnie od tego, czy mówimy o dużej, średniej, czy też małej firmie, sprawy księgowe muszą być prowadzone zgodnie z przepisami prawa. W przypadku najmniejszych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych zdarza się, że księgowością firmy zajmuje się jej właściciel. Natomiast w naprawdę dużych firmach księgowi zatrudniani są na etat, a nierzadko w strukturach firmy powołuje się dział księgowości. Oczywiście jest też rozwiązanie pośrednie, przeznaczone dla tych, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie prowadzić księgowość firmy, ale nie widzą potrzeby, czy też nie mają środków finansowych, by stworzyć w firmie miejsce pracy dla księgowego. Rozwiązaniem pośrednim jest biuro księgowe.

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Biura księgowe świadczą rozmaite usługi, sporządzają rozliczenia podatkowe dla osób prywatnych, zajmują się optymalizacją i doradztwem podatkowym, pomagają w zdobywaniu dofinansowań dla nowych firm itd. Natomiast tym, na czym przedsiębiorcom zależy najbardziej, jest prowadzenie księgowości w UK. Nie ma znaczenia, czy mówimy o Brytyjczykach, Polakach, czy osobach innej narodowości – zasady prowadzenia biznesu na Wyspach dla wszystkich, którzy jakiś czas mieszkają w UK i zdobyli odpowiednie statusy, są właściwie takie same. Większy problem z otwarciem firmy będą mieli ci, którzy próbują podjąć pracę w Anglii dopiero teraz, bowiem wyjazd do UK w celach zarobkowych wymaga uzyskania wizy.

Kompleksowe prowadzenie księgowości w UK

Jeśli chodzi o firmy prowadzone przez obywateli Polski, część z nich korzysta z usług brytyjskich księgowych, ale zdecydowana większość preferują współpracę z polskim biurem księgowym. Powodów jest wiele. Zdarza się, że Polacy prowadzą biznes i w Polsce, i w UK, nie do końca wiedząc, jak to połączyć, jak się rozliczać. Pewniej czują się, jeśli mogą porozmawiać z księgowym, który zna przepisy zarówno polskiego, jak i brytyjskiego prawa podatkowego. Nie bez znaczenia jest też brak barier językowych. Nawet ci, którzy nieźle mówią po angielsku na co dzień, niekoniecznie rozumieją sformułowania dotyczące księgowości, podatków czy prawa pracy.

Kompleksowa księgowość dla firm w UK

Co należy rozumieć przez kompleksowe prowadzenie księgowości w UK? Przede wszystkim jest to profesjonalna, rzetelna i pełna obsługa księgowo-prawna, oparta o bogate doświadczenie podatkowe i prawne księgowych. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na powierzenie księgowości firmy w ręce specjalistów, mogą skupić się na zdobywaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków. Nie muszą mierzyć się z wyzwaniami, jakie czyhają na podmioty gospodarcze, bo tym zajmą się fachowcy.

ksiegow