Category Archive: Podatki

Jak rozliczyć podatek w UK

Jak rozliczyć podatek w UK?

Niezależnie od tego, gdzie podejmujemy zatrudnienie i w jakim miejscu na ziemi pozyskujemy dochody, jesteśmy zobowiązani do wypełniania obowiązków obywatelskich, a jednym z nich jest płacenie podatków. Przy czym podatki płacą nie tylko obywatele danego kraju, ale również osoby innych narodowości, które do danego kraju przybyły i podjęły zatrudnienie (obowiązek płacenia podatków dotyczy również innych źródeł dochodu, np. pieniędzy pozyskiwanych z wynajmu nieruchomości). Jak rozliczyć podatek w UK?

Systemy podatkowe państw europejskich

Systemy podatkowe państw należących do Wspólnoty Europejskiej, pod wieloma względami są do siebie podobne, ale nie można powiedzieć, że funkcjonują dokładnie w ten sam sposób. Jedne z nich uchodzą za przejrzyste i korzystne dla obywateli, inne nieustannie podlegają krytyce. Opinia publiczna, zresztą nie bez przyczyny uważa, że jednym z najlepiej funkcjonujących i przyjaznych dla podatników systemem jest brytyjski system podatkowy. Tyle tylko, że Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej. Czy w związku z brexitem nastąpiły jakieś zmiany w sposobie rozliczania podatku w UK?

Jak rozliczyć podatek w UK? Na kim spoczywa obowiązek?

Najpierw powinniśmy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, przynajmniej w tym zakresie, który dotyczy podjętej przez nas formy zatrudnienia lub formy prowadzenia działalności oraz dochodów pozyskiwanych w określony sposób. Nie wszystkie dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym, wiele zależy od tego, z jakich źródeł pochodzą oraz jaka jest ich wysokość. O ile w Polsce rozliczać muszą się niemal wszyscy, o tyle w UK osób niepodlegających obowiązkowi jest znacznie więcej. Warto to sprawdzić, zanim zaczniemy panikować z powodu zbliżających się terminów rozliczeń.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

Skoro już jesteśmy przy terminach, zauważmy, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, tj. nie zaczyna się 1 stycznia i nie kończy 31 grudnia. Rok podatkowy na Wyspach zaczyna i kończy się wczesną wiosną, a dokładnie 5/6 kwietnia. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego, można przystąpić do składania rozliczeń. Rozliczenie podatku UK może dotyczyć nie tylko ostatniego roku kalendarzowego, ale pięciu ostatnich lat. Jeśli ktoś nie rozliczył się poprzednim razem, a dopiero teraz zauważył, że byłoby to dla niego korzystne, nadal może złożyć rozliczenie podatkowego.

Jak rozliczyć podatek w UK? Współpraca z biurem księgowym

Składanie deklaracji podatkowej nie jest trudne ani czasochłonne, zwłaszcza że wszystko można zrobić za pomocą nowoczesnych technologii. Do wyliczeń niezbędnych jest jednak kilka dokumentów, a w szczególności formularze P45 lub P60 (ewentualnie payslipy). Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie rozliczać podatek, warto odwiedzić biuro księgowe. Księgowi szybo uporają się z formalnościami i prześlą do HMRC gotowe zeznanie podatkowe. Oczekiwanie na zwrot podatku wynosi zwykle około 2 miesiące, czasem nieco dłużej.

ksiegow
Co można odliczyć od podatku

Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2020/2021

Każdego roku podatnicy zobowiązani są do składania w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie nie jest jedynie formą podsumowania zysków pozyskanych w minionym roku ani wysokości odprowadzonych podatków i składek. To również możliwość skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych i pozyskania zwrotu części odprowadzonego podatku. Co można odliczyć od podatku, składając rozliczenie za 2020 rok?

Ulgi podatkowe 2020/2021

W bieżącym roku możemy skorzystać z tych samych ulg, jakie obowiązywały w roku minionym, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia ze zmianą sposobu przyznawania ulg, a także ze zmianą ich wysokości. Od 1 stycznia 2021 roku w polskich prawie podatkowym obowiązują liczne zmiany, a część z nich dotyczy właśnie ulg podatkowych. Mimo że rozliczenia dotyczą roku ubiegłego, to sporządzane są w pierwszym kwartale bieżącego roku, co oznacza, że składając rozliczenie, należy uwzględnić najnowsze zmiany.

Ulgi podatkowe obwarowane są licznymi kryteriami. Bardzo często pod uwagę brane są roczne dochody podatnika, albo podatników (w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie). Dotyczy do nie tylko tego, co można odliczyć od podatku w 2021 roku po raz pierwszy (dodatkowe odliczenia w związku z COVID-19), ale i ulg podatkowych obowiązujących w Polsce od lat.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenia składek ZUS

Wśród ulg podatkowych, które przysługują wszystkim podatnikom, należy wymienić możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Podatnik może odliczyć maksymalnie 7,75% płaconych podstawy ustalenia składki. Jednocześnie należy pamiętać, że maksymalna kwota tego odliczenia podatku nie może przekraczać wysokości zapłaconych składek w danym roku podatkowym. Ulgę od składek zdrowotnych odliczamy bezpośrednio od podatku, a nie od dochodu.

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci

Jedną z ulg podatkowych, z której korzysta ogromna ilość podatników, jest ulga prorodzinna, zwana też ulgą na dzieci. Przysługuje ona rodzicom, którzy posiadają władzę rodzicielską, ale i opiekunom zamieszkującym z dziećmi oraz rodzinom zastępczym. Wymienione osoby mogą skorzystać z ulgi, jeśli sprawują opiekę nad dzieckiem małoletnim, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek) oraz dzieckiem do ukończenia 25. roku życia, w przypadku pobierania nauki, przy czym kwota dochodu dziecka nie może przekraczać 3089 zł. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko spełniające kryteria wymienione w ustawie, ale jeśli dotyczy tylko jednego dziecka, należy pamiętać o limicie dochodów, który wynosi 112 000 zł (nie dotyczy podatników niepozostających w związku małżeńskim).

Pozostałe ulgi podatkowe 2020/2021

Co można odliczyć od podatku w tegorocznych rozliczeniach? Podatnicy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, termomodernizacyjnej, IKZE, na badanie i rozwój, na leki, rehabilitacyjnej, na darowizny, dla krwiodawców, związanej z COCID-19 czy też ulgi na Internet. Oprócz tego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia straty podatkowej za poprzedni okres rozliczeniowy.

ksiegow
Rozliczenie podatku UK

Rozliczenie podatku UK

Początek kwietnia w UK to czas na podsumowanie – podsumowanie i rozliczenie tego, co w trakcie minionego roku podatkowego, w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków obywatelskich, zostało przekazane na rzecz państwa. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia, zatem już 6 kwietnia można przekazać do brytyjskiego HMRC wypełnione rozliczenie podatku UK.

Podatki w Polsce i w UK

Podatki trzeba płacić wszędzie, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na pracę we własnym kraju,  udamy się na emigrację do któregoś z państw członkowskich UE, czy też przekroczymy granicę Zjednoczonej Europy. Podatki stanowią najważniejszą część dochodów państwa, bez nich nie byłoby środków na finansowanie publicznej służby zdrowia, służb mundurowych, oświaty, państwowych instytucji kultury, dróg krajowych, autostrad i wielu innych. W każdym cywilizowanym państwie działa to podobnie, podobne, a w wielu przypadkach takie same, są też rodzaje podatków i metody egzekwowania należności od obywateli. Prawdą jest jednak, że systemy podatkowe niektórych państw uznaje się za przejrzyste, podczas gdy inne wciąż nazywane są krzywdzącymi. Wielka Brytania uznawana jest za państwo posiadające przejrzysty system podatkowy i prawo podatkowe zdecydowanie bardziej korzystne dla przedsiębiorców, aniżeli przepisy, do jakich stosujemy się w Polsce.

Polski i brytyjski system podatkowy

Różnica pomiędzy polskim i brytyjskim systemem podatkowym jest jeszcze taka, że w Polsce rok podatkowy trwa tyle samo, co rok kalendarzowy – zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku. Ci, którzy chcą złożyć rozliczenie podatku UK, nie mogą tego zrobić w tych samych terminach. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się bowiem 5 kwietnia, a kończy 6 kwietnia roku następnego.

Kogo obejmuje rozliczenie podatku UK?

Jeśli obywatel Polski mieszka i pracuje na terenie UK, ale nie wie, czy i jak powinien się rozliczyć z HMRC, może skorzystać z pomocy polskiego biura rachunkowego. Polscy księgowi sprawnie rozliczą podatki w UK i przekażą stosowaną deklarację do urzędu. Pamiętajmy jednak, że podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w UK płaci się wtedy, gdy łączne zarobki w roku podatkowym wynoszą więcej niż aktualna kwota wolna od podatku. Oczywiście w ciągu roku pracodawca odtrąca i opłaca ww. składki, ale jeśli po zakończeniu roku podatkowego okazuje się, że pracownik zarobił mniej niż obowiązująca w roku podatkowym kwota wolna od podatku, może starać się o zwrot  podatku.

ksiegow
niższe podatki

Niższe podatki

Jak płacić niższe podatki w naszej firmie?

Jak płacić niższe podatki w naszej firmie? Oczywiście warto zastanowić się nad tym, jakie możliwości w tej sytuacji oferuje nam optymalizacja podatkowa, oraz spojrzeć na nią z perspektywy najbardziej adekwatnych rozwiązań, których wdrożenie ma jak najbardziej uzasadniony co do tego sens. Pewnie, że wiele firm potrafi wykorzystać okazję by płacić dużo mniejsze podatki, w tym celu wdrażają jasno określony plan działania, jaki zakłada wdrożenie jasno określonych możliwości ograniczenia wydatków związanych z podatkami. Przenoszenie firm za granicę, przechodzenie z firmy na spółkę a nawet tworzenie koncernów czy korzystanie z możliwości jakie oferują strefy ekonomiczne, to tylko niektóre z koncepcji jakie znajdują zastosowanie. Można więc śmiało przedstawić optymalizację podatkową, jaką szereg konkretnych metod działania, rozwiązań oraz opcji których wykorzystanie ma duże znaczenie gdy chodzi o wciąż rosnące koszta związane z prowadzeniem firmy, zwłaszcza w aspekcie wspomnianych podatków.

Co jest najważniejszym celem optymalizacji podatkowej?

Co jest więc tak naprawdę najważniejszym celem, gdy chodzi o optymalizację podatkową? Jak wspomniano powyżej wdrożenie wielu adekwatnych działań, zmierzających przede wszystkim do zminimalizowania oraz ograniczenia wszystkich ewentualnych obciążeń typowo fiskalnych, do poziomu najbardziej korzystnego pod tym względem. Dodatkowo optymalizacja nie oznacza, by bagatelizować i nie zwracać uwagi na podatki, lecz wykorzystać wszelkie możliwości jakie mieszczą się w granicach obowiązującego oraz aktualnego prawna. Dzięki dokładnej oraz precyzyjnej analizie w sektorze wszystkich obszarów prowadzonej przez nas firmy i działalności, można nie tylko uwzględnić możliwość wyeliminowania czy ograniczenia dotychczasowych obciążeń podatkowych lecz jednocześnie zastosować także nowe. Warto więc spojrzeć na optymalizację podatkową, przez pryzmat tego co gwarantuje jednocześnie jakie daje nam swoiste możliwości działania. Nie bądźmy zaskoczeni sytuacją, kiedy rzeczywiście jej zastosowanie oraz wdrożenie w życie, pozwoli nam w znaczący oraz skuteczny przede wszystkim sposób, na ograniczenie wszystkich kosztów wynikających właśnie z konieczności płacenia podatków. Często taka optymalizacja podatkowa, to nie tylko oszczędności jakie może generować nasza firma, lecz przede wszystkim zyski które z czasem będzie ona czerpać, a tym samym będą one wynikiem tego iż nie musimy płacić tak wysokich podatków jak dotychczas. Optymalizacja podatkowa, to bez wątpienia koncepcja oraz opcja która ma sens i przemawia za nią bardzo wiele zalet.

ksiegow
Rozliczenia podatku UK

Rozliczenia podatku UK

Rozliczenia podatku UK i inne usługi polskich biur księgowych

Polskie biura księgowe obsługują klientów z całej Wielkiej Brytanii – nie tylko Polaków przybyłych do UK, ale także rdzennych mieszkańców Wysp Brytyjskich. Doskonale znają przepisy brytyjskiego prawa gospodarczego i podatkowego, ale potrafią się również odnieść do sytuacji, jaką mamy w Polsce. Wielu klientów polskich biur rachunkowych żyje niejako na dwa domy, albo prowadzi działalność zarówno na terenie UK, jak i w Polsce. Rozliczenia podatku UK to zatem tylko jedna z usług, z jakich korzystają w polskich biurach księgowych.

Fachowa pomoc w wielu aspektach życia codziennego

Z pomocy polskich biur rachunkowych korzystają nie tylko ci, którzy prowadzą dobrze prosperującą działalność, ale również ci, którzy dopiero przybyli do UK i próbują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Wiele biur rachunkowych pomaga w zdobyciu odpowiednich dokumentów, w otwarciu rachunku bankowego, wspiera starania o zasiłki i dodatki, pomaga wypełnić wniosek o kredyt czy sporządzić dobry biznes plan. Zatem biuro rachunkowe w UK prowadzi znacznie szerszą działalność niż wiele osób sądzi.

Rozliczenia podatku UK – podstawowa usługa biur rachunkowych

Funkcjonowanie państwa bez pomocy podatników nie jest możliwe. Mimo to wiele osób uważa, że wysokość podatków jest krzywdząca dla przedsiębiorców. Tymczasem wielokrotnie zdarza się tak, że to podatnik nie wie, iż w danej sytuacji mógłby zapłacić mniej. Polskie biuro księgowe w UK (zobacz na stronie biura podatkowego) podpowie, jak zmniejszyć wysokość podatku w Anglii, a tym samym zwiększyć dochód firmy oraz usprawnić pracę w przedsiębiorstwie. Oczywiście sporządzi także rozliczenia podatku UK.

Sporządzanie zeznań podatkowych to jedna z podstawowych usług świadczonych przez biura rachunkowe. Obowiązek rozliczenia podatku UK dotyczy zwłaszcza osób samozatrudnionych, które powinny wykazać przed brytyjskim urzędem swoje przychody oraz poniesione koszty. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyna grupa zobowiązana do pilnowania terminów rozliczeń w Wielkiej Brytanii. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy powinniśmy się rozliczać, albo jak to zrobić, należy udać się do biura rachunkowego, które udzieli niezbędnego wsparcia.

Rozliczanie przedsiębiorców indywidualnych i zarządców spółek LTD

Polskie biuro rachunkowe pomoże uzyskać zwrot należnego podatku. Zajmie się obsługą zarówno przedsiębiorców indywidulanych, jak i zarządów spółek Limited. Sporządzanie stosowanych rozliczeń odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów, takich jak P45, czyli dokumentu z informacjami o rocznych dochodach pracownika i odprowadzonych od nich podatkach. Kolejnym dokumentem jest P60, czyli karta podatkowa, w której pojawiają się informacje o rocznych dochodach i wysokości odprowadzonych od nich podatków. Przydatne są także ostatnie payslipy, czyli odcinki płacowe.

ksiegow

Wprowadzenie spółek do UK

Wprowadzenie spółek do UK – dlaczego warto?

Korzystne prawo podatkowe, w tym wysokość kwoty wolnej od podatku, są tym, co zachęca przedsiębiorców do otwierania firm na terenie Wielkiej Brytanii. Bardzo chętnie robią to też Polacy, dla których wprowadzenie spółek do UK nie jest już żadną nowością. Zachęca ich do tego także niewielka ilość formalności.

Polscy przedsiębiorcy w UK

Wprowadzenie spółek do AngliiTwierdzenie, że Polacy w UK pracują wyłącznie na budowie czy na zmywaku nie jest prawdą. Ci, którzy przyjeżdżają do Anglii tuż po maturze, bez lub z bardzo słabą znajomością języka i nie mogą liczyć na niczyją pomoc, często od wspomnianego zmywaka zaczynają. Jednak równie dużo jest tych, którzy podejmują prace uznawane za prestiżowe, w czym oczywiście pomaga im zdobyte w Polsce wykształcenie (medyczne, prawnicze itd.). Polacy bardzo często decydują się również na pracę na własny rachunek, tj. otwierają własną działalność. Przejrzyste prawo podatkowe i gospodarcze sprawia, że spółki w UK otwierają zarówno ci, którzy prowadzą wyłącznie lokalną działalność, jak i ci, którzy część prac wykonują w Polsce. W ten sposób działa wielu przedsiębiorców – pracują przede wszystkim w Polsce, ale rejestracja, wprowadzenie spółek do UK, jest dla nich bardziej korzystne.

Wielka Brytania jako państwo przyjazne obcokrajowcom

Brexit być może wiele zmieni w stosunkach Wielkiej Brytanii z państwami członkowskimi, jednak póki co obywatele tych państw są w UK mile widziani. Wbrew krzywdzącym opiniom, Anglia to miejsce przyjazne obcokrajowcom. Trudno powiedzieć czy ich obecność jest korzystna dla gospodarki państwa, ale gdyby tak nie było, władze nie pozwoliłyby na tak liczne wprowadzanie spółek do UK.

Rejestracja działalność w UK może wiązać się z chęcią rozwijania firmy za granicą. Klienci zagraniczni mają nieco inne upodobania niż klienci polscy, jednak nie da się jednoznacznie powiedzieć czy lepsze, czy tez gorsze. Jeśli przedsiębiorca ma ku temu warunki, może się przekonać, stawiając na wprowadzenie spółek do UK. Być może działalność w UK będzie mu szła znacznie lepiej niż w Polsce?

Wprowadzenie spółek do UK a prawo podatkowe

Chęć rozwoju firmy to jedno, ale znacznie częściej powodem rejestracji spółki w UK jest chęć podlegania pod brytyjskie prawo podatkowe, które jest znacznie korzystniejsze niż polskie. Wiele na ten temat mogą powiedzieć pracownicy polskich biur księgowych, np. Accountany 4 You Ltd. Prowadząc działalność w UK, przedsiębiorca oszczędza na podatkach, ale także innych opłatach, takich jak koncesje, ubezpieczenia, licencje. Warto również zauważyć, że prowadzenie firmy w UK jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce, gdyż liczba formalności zostaje ograniczona do minimum.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij