Author Archives: ksiegow

Polskie biuro księgowe w UK – oferta

Wielka Brytania przez kilkanaście lat była jednym z najpopularniejszych kierunków emigracyjnych Polaków. Dziś na Wyspach wciąż mieszka i pracuje wiele osób polskiej narodowości. Część z nich zadomowiła się tam na stałe, niektórzy założyli własne firmy i radzą sobie równie dobrze, jak rdzenni mieszkańcy Anglii. Przy prowadzeniu firmy zawsze mogą liczyć na polskie biuro księgowe.

Dostęp do polskich biur księgowych w UK

W Polsce utarło się krzywdzące przekonanie, że każdy, kto wyjeżdża do Anglii, podejmuje ciężką pracę fizyczną i nie ma szans na zatrudnienie w zdobytym w Polsce zawodzie. To nie jest prawda. Owszem, wiele osób pracuje w UK fizycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o młode osoby, które nie zdobyły jeszcze konkretnego wykształcenia, ale na Wyspach pracują też polscy lekarze, nauczyciele czy właśnie księgowi. Uprawnienia zdobyte w Polsce są dla brytyjskich pracodawców istotne, choć zwykle konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności, uczestnictwo w kolejnych kursach i pozyskanie brytyjskich certyfikatów. O wymagane prawem uprawnienia należy postarać się także wówczas, gdy zakładamy własną działalność. Tak właśnie zrobiło wielu polskich księgowych, dzięki czemu w dużych brytyjskich miastach prężnie działają polskie biura księgowe.

Dlaczego warto skorzystać z oferty polskiego biura księgowego?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia oferty polskiego biura księgowego, zastanówmy się, czym taka placówka może przyciągnąć klientów. Rozbudowana oferta i szeroki zakres świadczonych usług to jedno, ale równie ważne są godziny pracy takiego biura oraz to, że księgowi są niemal przez cały czas do dyspozycji klientów, co niewątpliwie ułatwiają nowoczesne kanały komunikacji. Dobre polskie biuro księgowe wyróżnia się również tym, że wiele usług jest w stanie realizować na odległość. Chętnie korzysta z innowacyjnych technologii i funkcjonalnych programów księgowych, dzięki czemu klienci nie muszą z każdą sprawą przychodzić bezpośrednio do siedziby biura. Komunikacja na odległość to duża oszczędność czasu, a przecież zabieganym przedsiębiorcom czasu ciągle brakuje.

Polskie biuro księgowe w UK kieruje swoją ofertę nie tylko do osób polskiej narodowości, choć trzeba przyznać, że Polacy, w przeciwieństwie do imigrantów z innych krajów, czują się w takim biurze najlepiej. Mają możliwość prowadzenia rozmów i negocjacji w ojczystym języku. To zdecydowanie ułatwia komunikację i sprawia, że wiele spraw udaje się załatwić szybciej.

Polskie biuro księgowe w UK – zakres usług

Polskie biuro księgowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji i dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, jak również planowaniem i optymalizacją podatków, rejestracją podatku VAT i sporządzeniem rozliczeń podatkowych. Księgowi reprezentują klientów przez organem podatkowym i innymi instytucjami wyszczególnionymi w umowie o współpracy. Wielu specjalistów zajmuje się również planowaniem budżetu, analizami finansowymi, oceną ryzyka nowych inwestycji czy sporządzeniem planów biznesowych. Dziś coraz więcej klientów pyta o usługi niestandardowe, wykraczające poza zakres tradycyjnej księgowości.

ksiegow
inflacja

Co to jest inflacja?

Słowo inflacja pojawia się w programach informacyjnych przy okazji omawiania zauważalnego wzrostu cen rozmaitych dóbr. Niejednokrotnie słyszymy to słowo także podczas rozmaitych debat politycznych dotyczących gospodarki państwa. I choćby z tego powodu większość osób potrafi mniej więcej określić, czym jest inflacja i jakie są jej przyczyny.

Co kryje się pod pojęciem inflacji?

Inflację można opisać na kilka sposobów, ale najprostsza i najczęściej spotykana definicja mówi, że inflacja to proces ogólnego wzrostu cen towarów i usług w gospodarce. Nie chodzi jednak o gwałtowny, a krótkotrwały wzrost. O inflacji mówimy wtedy, gdy wzrost cen ma stały charakter i utrzymuje się w danym okresie czasu. Jednorazowe, skokowe podwyżki cen, chociaż mogą wzbudzać niepokój społeczny, nie są traktowane jako inflacja.

Jeśli ceny dóbr i usług wzrastają, zmniejsza się wartość pieniądza. Wiele osób właśnie tak definiuje inflację – jako zmniejszenie siły nabywczej posiadanych zasobów. Może się okazać, że pieniądze, które przed inflacją trzymaliśmy na lokatach oszczędnościowych i wówczas były wystarczające na zakup mieszkania, w tej chwili nie mają tak dużej wartości. Chociaż cyferki na koncie pozostają niezmienne, a banknot o danym nominale wciąż posiada ten sam nominał, pieniądz traci na wartości.

W jaki sposób badana jest inflacja?

Inflację bada się na wiele sposobów, ale najpopularniejszą miarą wzrostu cen towarów i usług jest  wskaźnik inflacji konsumenckiej, w skrócie CPI. Wskaźnik CPI (od angielskiego Consumer Price Index) szacowany jest na podstawie zmian ceny określonego koszyka dóbr, przy czym chodzi o dobra zaspokajające potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego. W tym miejscu należy zauważyć, że potrzeby konsumenckie ludności zmieniają się na przestrzeni lat, a nawet miesięcy, w związku z czym lista towarów musi być na bieżąco aktualizowana.

inflacja

Spadająca wartość pieniądza martwi nie tylko zwykłych, zatrudnionych na etacie, zjadaczy chleba, ale również przedsiębiorców. Dlatego drugim przywoływanym wskaźnikiem inflacji jest PPI ( ang. Producer Price Index), który obrazuje zmiany średnich cen w przemyśle.

Inflacja i jej przyczyny

Wzrost cen w gospodarce dotyka każdego, dlatego podejmowane są działania, które mają zahamować postępującą inflację. Tyle tylko, że nie zawsze działania te przynoszą zamierzony skutek. Dlaczego? Ponieważ dużą rolę w powstawaniu inflacji odgrywają czynniki zewnętrzne, a więc nie tylko zjawiska zachodzące w naszym kraju, ale również to, co dzieje się na rynkach światowych.

Jedną z przyczyn inflacji jest długofalowy wzrost cen ropy naftowej, którą w przeważającej mierze importujemy ze Wschodu. Kolejną przyczyną inflacji są zawirowania w polityce pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Wśród przyczyn zjawiska wymienia się też przeinwestowanie gospodarki, nadmierną akcję kredytową banków czy monopolizację gospodarki. Dla przeciętnego obywatela wzrost cen nie jest zjawiskiem korzystnym. Z kolei część ekspertów uważa, że powolna, systematyczna inflacja jest dla gospodarki zbawienna. Natomiast wszyscy zgadzają się z tym, że nie należy dopuścić do nadmiernego poziomu inflacji.

ksiegow
Jak rozliczyć podatek w UK

Jak rozliczyć podatek w UK?

Niezależnie od tego, gdzie podejmujemy zatrudnienie i w jakim miejscu na ziemi pozyskujemy dochody, jesteśmy zobowiązani do wypełniania obowiązków obywatelskich, a jednym z nich jest płacenie podatków. Przy czym podatki płacą nie tylko obywatele danego kraju, ale również osoby innych narodowości, które do danego kraju przybyły i podjęły zatrudnienie (obowiązek płacenia podatków dotyczy również innych źródeł dochodu, np. pieniędzy pozyskiwanych z wynajmu nieruchomości). Jak rozliczyć podatek w UK?

Systemy podatkowe państw europejskich

Systemy podatkowe państw należących do Wspólnoty Europejskiej, pod wieloma względami są do siebie podobne, ale nie można powiedzieć, że funkcjonują dokładnie w ten sam sposób. Jedne z nich uchodzą za przejrzyste i korzystne dla obywateli, inne nieustannie podlegają krytyce. Opinia publiczna, zresztą nie bez przyczyny uważa, że jednym z najlepiej funkcjonujących i przyjaznych dla podatników systemem jest brytyjski system podatkowy. Tyle tylko, że Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej. Czy w związku z brexitem nastąpiły jakieś zmiany w sposobie rozliczania podatku w UK?

Jak rozliczyć podatek w UK? Na kim spoczywa obowiązek?

Najpierw powinniśmy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, przynajmniej w tym zakresie, który dotyczy podjętej przez nas formy zatrudnienia lub formy prowadzenia działalności oraz dochodów pozyskiwanych w określony sposób. Nie wszystkie dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym, wiele zależy od tego, z jakich źródeł pochodzą oraz jaka jest ich wysokość. O ile w Polsce rozliczać muszą się niemal wszyscy, o tyle w UK osób niepodlegających obowiązkowi jest znacznie więcej. Warto to sprawdzić, zanim zaczniemy panikować z powodu zbliżających się terminów rozliczeń.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

Skoro już jesteśmy przy terminach, zauważmy, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, tj. nie zaczyna się 1 stycznia i nie kończy 31 grudnia. Rok podatkowy na Wyspach zaczyna i kończy się wczesną wiosną, a dokładnie 5/6 kwietnia. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego, można przystąpić do składania rozliczeń. Rozliczenie podatku UK może dotyczyć nie tylko ostatniego roku kalendarzowego, ale pięciu ostatnich lat. Jeśli ktoś nie rozliczył się poprzednim razem, a dopiero teraz zauważył, że byłoby to dla niego korzystne, nadal może złożyć rozliczenie podatkowego.

Jak rozliczyć podatek w UK? Współpraca z biurem księgowym

Składanie deklaracji podatkowej nie jest trudne ani czasochłonne, zwłaszcza że wszystko można zrobić za pomocą nowoczesnych technologii. Do wyliczeń niezbędnych jest jednak kilka dokumentów, a w szczególności formularze P45 lub P60 (ewentualnie payslipy). Jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie rozliczać podatek, warto odwiedzić biuro księgowe. Księgowi szybo uporają się z formalnościami i prześlą do HMRC gotowe zeznanie podatkowe. Oczekiwanie na zwrot podatku wynosi zwykle około 2 miesiące, czasem nieco dłużej.

ksiegow
Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa – zakres

Nawet niewielkie firmy korzystają z fachowej pomocy księgowych, ponieważ dzięki temu nie martwią się o poprawność przeprowadzanych operacji finansowych, ani terminowość i jakość składanych rozliczeń podatkowych. Pewność, że sprawy księgowe firmy są w dobrych rękach, pozwala przedsiębiorcy na podjęcie działań zmierzających do pomnożenia zysków. Idealnie, jeśli nie musi zajmować się przy tym sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Obsługa kadrowo-płacowa również może być realizowana przez zaprzyjaźnione biuro rachunkowe.

Umowy o pracę, badania lekarskie, wypłaty wynagrodzeń

Każda firma, bez względu na ilość pracowników, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności, musi zapewnić pracownikom sprawną obsługę kadrowo-płacową. Oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza może obyć się bez takiego wsparcia, choć każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązujące przepisy prawa pracy.

Każdy pracownik ma prawo do zadawania pytań dotyczących przebiegu zatrudnienia, podpisanych umów o pracę, koniecznych skierowań na badania lekarskie, urlopów i zwolnień chorobowych, dodatków i potrąceń z pensji pracowniczej. W firmie powinna być osoba, która będzie  wstanie możliwe szybko na te pytania odpowiedzieć.

Dział kadr i płac w dużej firmie

Obsługa kadrowo-płacowa może być realizowana dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych, czyli biur rachunkowych/biur księgowych, ale w dużych firmach wygląda to nieco inaczej. Tam, gdzie pracowników jest wielu, występują bardzo duże rotacje zatrudnienia, przyjmuje się pracowników sezonowych, stażystów i praktykantów, warto rozważyć utworzenie osobnego działu kadr i płac, albo przynajmniej osobnego stanowiska dla specjalisty z tej dziedziny. Specjalista do spraw kadr i płac będzie wówczas stale dostępnym na miejscu pracownikiem. To daje pewność, że sprawy wszystkich pracowników zostaną dopilnowane, a w razie kontroli nie wynikną problemy z nieaktualnymi badaniami medycznymi i innymi brakami w dokumentacji. Poza tym taki specjalista może brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych, co stanowi dla pracodawcy swego rodzaju ułatwienie.

Obsługa kadrowo-płacowa – kwestie związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników

Małych firm nie stać na powołanie osobnego stanowiska pracy dla specjalisty do spraw kadr i płac, podobnie jak na zatrudnienie własnego prawnika czy księgowego. To oczywiście nie oznacza, że przedsiębiorca osobiście musi zajmować się tymi sprawami, zwłaszcza jeśli nieszczególnie ma na to czas i ochotę. Z pomocą mniejszym firmom przychodzi biuro rachunkowe, które nie tylko zapewni kompleksową obsługę księgową, ale właśnie obsługę kadrowo-płacową pracowników. Zakres takiej obsługi jest elastyczny i powinien być dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Zwykle obejmuje sporządzanie i rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przygotowywanie listy płac, prowadzenie akt personalnych pracowników, rozliczanie delegacji i urlopów, sporządzanie rozliczeń podatkowych i rozliczeń do ZUS, przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem stosunku pracy, obsługę świadczeń socjalnych czy nadzór nad sprawami z dziedziny BHP.

ksiegow
Zarobki w Anglii netto

Zarobki w Anglii netto

Do niedawna panowało w Polsce przekonanie, że Anglicy pracujący w tym samym zawodzie, zarabiają w UK trzy razy więcej, a przy tym mogą znacznie prężniej rozwijać swoją karierę. To właśnie wysokość zarobków na Wyspach była przez lata najważniejszym powodem, dla którego wielu młodych ludzi decydowało się na emigrację zarobkową do UK. A jak to wygląda obecnie? Na jakim poziomie kształtują się zarobki w Anglii netto?

Co to jest emigracja zarobkowa?

Emigracją zarobkową nazywamy wyjazdy emigracyjne zorientowane na ściśle określony cel, jakim jest znalezienie lepszej, świetnie płatnej pracy. Emigracja zarobkowa bardzo często ma charakter tymczasowy. Wielu Polaków, po zgromadzeniu odpowiednich środków, pozwalających na podjęcie konkretnej inwestycji i prowadzenie życia na określonym poziomie, wraca do kraju. Oczywiście są i tacy, którzy powrotu nie planują.

Wielka Brytania przez lata należała do najpopularniejszych kierunków emigracyjnych Polaków (obecnie równie chętnie wyjeżdżamy do Niemiec czy Holandii). Na wyjazdy do UK decydowali się zwłaszcza ludzie młodzi, niezadowoleni z warunków finansowych proponowanych w Polsce. Poza tym młodym ludziom, którzy często nie mają jeszcze własnej rodziny, dużo łatwiej jest zaplanować wyjazd. Ponadto wielu z nich ma nadzieję, że pomieszkiwanie w Wielkiej Brytanii pozwoli im świetnie opanować język angielski, co z kolei przyda się po powrocie do kraju i zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Ile zarabia się w Wielkiej Brytanii?

Minimalne zarobki w Anglii są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, zwłaszcza jeśli dokonamy przeliczenia na polską walutę. Tym, którzy pozostali w kraju, zarobki bliskich przebywających na emigracji mogą wydać się bardzo wysokie. Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii zarabia się dużo więcej, ale też dużo więcej wydaje. Nie sposób utrzymać się za kwoty, które wystarczałyby na utrzymanie w Polsce. Niemniej w ogólnym rozrachunku zatrudnienie w Anglii pozostaje opcją bardzo korzystną, zwłaszcza dla tych, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w Polsce.

Zarobki w Anglii netto a punktowy system imigracyjny

Niestety z powodu brexitu i wprowadzenia w Anglii systemu punktowego, podjęcie pracy na Wyspach przez obcokrajowców jest nieco trudniejsze. Chyba, że chodzi o specjalistów, na których popyt jest zawsze. Punktowy system imigracyjny przekłada kwalifikacje i kompetencje pracownika ponad jego kraj pochodzenia. Osobom z najniższym wykształceniem jest w tej chwili trudniej podjąć pracę w UK. Poza tym takie osoby nierzadko osiągają zarobki w Anglii netto na minimalnym poziomie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wysokość zarobków w Wielkiej Brytanii uzależniona jest nie tylko od branży i rodzaju wykonywanej pracy, ale również od wieku pracownika i jego sytuacji osobistej. Od 1 kwietnia 2021 płaca minimalna w Wielkiej Brytanii dla pracowników powyżej 23. roku życia wynosi 8,91 GBP za godzinę brutto. Miesięcznie, zakładając że pracownik przepracował 40 godzin, W przypadku pracownika – powyżej 23 lat – który pracuje 40 godzin tygodniowo (w pełnym wymiarze godzin), minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie zatem około 1600 GBP.

ksiegow
opłaty celne

Wysyłka towarów do UK a opłaty celne

Obawy o to, co wydarzy się, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską były uzasadnione, jednak dziś wiemy, że mieszkańcom UE brexit nie przyniósł kolosalnych zmian. O pewnych niedogodnościach i utrudnieniach mogą mówić ci, którzy są zaangażowani w wymianę handlową pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi. Od 1 stycznia 2021 roku UK nie jest już członkiem Unii, a zmiany w handlu zagranicznym są tego naturalną konsekwencją. Czy to oznacza, że Polacy, którzy wysyłają swoje towary na Wyspy, muszą uiszczać opłaty celne?

Co zmieniają nowe zasady współpracy gospodarczej?

Mimo że Wielka Brytania wciąż prowadzi bliską współpracę gospodarczą z UE, to nie może robić tego na dotychczasowych zasadach. Dlatego wypracowano nowe zasady współpracy, szczególnie istotne dla importerów towarów do Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Zmieniły się zasady wysyłki paczek do Anglii, ale więcej formalności i opłat czeka również na tych, którzy chcą wysłać towary w drugą stronę, czyli z UK do państwa członkowskiego UE.

Dla Polskich przedsiębiorców, którzy współpracują z firmami położonymi na terenie UK i traktują rynek brytyjski jako jedno z najważniejszych miejsc zbytu produkowanych towarów, znajomość zasad dotyczących przewozu paczek przez brytyjską granicę ma kluczowe znaczenie. Czego dotyczą te zasady? Między innymi sposobu znakowania produktów i kontrolowania osób przewożących towary. Bardzo ważne dla przedsiębiorców są również opłaty celne.

Opłaty celne – handel pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską

Handel pomiędzy UK a Unią Europejską podlega odprawie celnej od 1 stycznia 2021 roku, dlatego chcąc przewieźć towary przez brytyjską granicę, należy pamiętać o obowiązku zgłoszeń celnych. Obowiązek ten nie dotyczy prezentów o wartości niższej bądź równej 39 funtom. Przedsiębiorcy mogą samodzielnie zająć się zgłoszeniami celnymi, bądź upoważnić do tego biuro księgowe. Wówczas opłaty celne i inne formalności związane z przewozem towarów na Wyspy zostaną dokonane przez profesjonalistów, co daje pewność, że nie nie będzie w tym zakresie żadnych pomyłek. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z polskim biurem księgowym, które ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i tam prowadzi działalność. Zgodnie z nowymi przepisami osoba reprezentująca podmiot gospodarczy na terenie Wielkiej Brytanii powinna mieć tam siedzibę.

Opłaty celne – jak ich uniknąć?

Warto zaznaczyć, że obowiązek zgłoszeń celnych nie jest równoznaczny z obowiązkiem uiszczania opłaty celnej. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią import i eksport większości towarów odbywa się bez opłat celnych, oczywiście pod warunkiem, że mówimy o towarach pochodzących z Wielkiej Brytanii i państw członkowskich UE. Kraj pochodzenia towaru musi być udokumentowany, dlatego zawsze należy zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji, by nie doszło do opóźnień w dostawie, albo naliczenia dodatkowych opłat. Odpowiednio przygotowana dokumentacja powinna zawierać druk pełnomocnictwa do odprawy celnej, oświadczenie eksportera o pochodzeniu towaru oraz fakturę handlową.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij