Monthly Archives:maj 2021

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa – zakres

Nawet niewielkie firmy korzystają z fachowej pomocy księgowych, ponieważ dzięki temu nie martwią się o poprawność przeprowadzanych operacji finansowych, ani terminowość i jakość składanych rozliczeń podatkowych. Pewność, że sprawy księgowe firmy są w dobrych rękach, pozwala przedsiębiorcy na podjęcie działań zmierzających do pomnożenia zysków. Idealnie, jeśli nie musi zajmować się przy tym sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Obsługa kadrowo-płacowa również może być realizowana przez zaprzyjaźnione biuro rachunkowe.

Umowy o pracę, badania lekarskie, wypłaty wynagrodzeń

Każda firma, bez względu na ilość pracowników, wysokość przychodów czy rodzaj prowadzonej działalności, musi zapewnić pracownikom sprawną obsługę kadrowo-płacową. Oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza może obyć się bez takiego wsparcia, choć każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązujące przepisy prawa pracy.

Każdy pracownik ma prawo do zadawania pytań dotyczących przebiegu zatrudnienia, podpisanych umów o pracę, koniecznych skierowań na badania lekarskie, urlopów i zwolnień chorobowych, dodatków i potrąceń z pensji pracowniczej. W firmie powinna być osoba, która będzie  wstanie możliwe szybko na te pytania odpowiedzieć.

Dział kadr i płac w dużej firmie

Obsługa kadrowo-płacowa może być realizowana dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych, czyli biur rachunkowych/biur księgowych, ale w dużych firmach wygląda to nieco inaczej. Tam, gdzie pracowników jest wielu, występują bardzo duże rotacje zatrudnienia, przyjmuje się pracowników sezonowych, stażystów i praktykantów, warto rozważyć utworzenie osobnego działu kadr i płac, albo przynajmniej osobnego stanowiska dla specjalisty z tej dziedziny. Specjalista do spraw kadr i płac będzie wówczas stale dostępnym na miejscu pracownikiem. To daje pewność, że sprawy wszystkich pracowników zostaną dopilnowane, a w razie kontroli nie wynikną problemy z nieaktualnymi badaniami medycznymi i innymi brakami w dokumentacji. Poza tym taki specjalista może brać udział w rozmowach kwalifikacyjnych, co stanowi dla pracodawcy swego rodzaju ułatwienie.

Obsługa kadrowo-płacowa – kwestie związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem pracowników

Małych firm nie stać na powołanie osobnego stanowiska pracy dla specjalisty do spraw kadr i płac, podobnie jak na zatrudnienie własnego prawnika czy księgowego. To oczywiście nie oznacza, że przedsiębiorca osobiście musi zajmować się tymi sprawami, zwłaszcza jeśli nieszczególnie ma na to czas i ochotę. Z pomocą mniejszym firmom przychodzi biuro rachunkowe, które nie tylko zapewni kompleksową obsługę księgową, ale właśnie obsługę kadrowo-płacową pracowników. Zakres takiej obsługi jest elastyczny i powinien być dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Zwykle obejmuje sporządzanie i rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przygotowywanie listy płac, prowadzenie akt personalnych pracowników, rozliczanie delegacji i urlopów, sporządzanie rozliczeń podatkowych i rozliczeń do ZUS, przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem stosunku pracy, obsługę świadczeń socjalnych czy nadzór nad sprawami z dziedziny BHP.

ksiegow
Zarobki w Anglii netto

Zarobki w Anglii netto

Do niedawna panowało w Polsce przekonanie, że Anglicy pracujący w tym samym zawodzie, zarabiają w UK trzy razy więcej, a przy tym mogą znacznie prężniej rozwijać swoją karierę. To właśnie wysokość zarobków na Wyspach była przez lata najważniejszym powodem, dla którego wielu młodych ludzi decydowało się na emigrację zarobkową do UK. A jak to wygląda obecnie? Na jakim poziomie kształtują się zarobki w Anglii netto?

Co to jest emigracja zarobkowa?

Emigracją zarobkową nazywamy wyjazdy emigracyjne zorientowane na ściśle określony cel, jakim jest znalezienie lepszej, świetnie płatnej pracy. Emigracja zarobkowa bardzo często ma charakter tymczasowy. Wielu Polaków, po zgromadzeniu odpowiednich środków, pozwalających na podjęcie konkretnej inwestycji i prowadzenie życia na określonym poziomie, wraca do kraju. Oczywiście są i tacy, którzy powrotu nie planują.

Wielka Brytania przez lata należała do najpopularniejszych kierunków emigracyjnych Polaków (obecnie równie chętnie wyjeżdżamy do Niemiec czy Holandii). Na wyjazdy do UK decydowali się zwłaszcza ludzie młodzi, niezadowoleni z warunków finansowych proponowanych w Polsce. Poza tym młodym ludziom, którzy często nie mają jeszcze własnej rodziny, dużo łatwiej jest zaplanować wyjazd. Ponadto wielu z nich ma nadzieję, że pomieszkiwanie w Wielkiej Brytanii pozwoli im świetnie opanować język angielski, co z kolei przyda się po powrocie do kraju i zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Ile zarabia się w Wielkiej Brytanii?

Minimalne zarobki w Anglii są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, zwłaszcza jeśli dokonamy przeliczenia na polską walutę. Tym, którzy pozostali w kraju, zarobki bliskich przebywających na emigracji mogą wydać się bardzo wysokie. Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii zarabia się dużo więcej, ale też dużo więcej wydaje. Nie sposób utrzymać się za kwoty, które wystarczałyby na utrzymanie w Polsce. Niemniej w ogólnym rozrachunku zatrudnienie w Anglii pozostaje opcją bardzo korzystną, zwłaszcza dla tych, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w Polsce.

Zarobki w Anglii netto a punktowy system imigracyjny

Niestety z powodu brexitu i wprowadzenia w Anglii systemu punktowego, podjęcie pracy na Wyspach przez obcokrajowców jest nieco trudniejsze. Chyba, że chodzi o specjalistów, na których popyt jest zawsze. Punktowy system imigracyjny przekłada kwalifikacje i kompetencje pracownika ponad jego kraj pochodzenia. Osobom z najniższym wykształceniem jest w tej chwili trudniej podjąć pracę w UK. Poza tym takie osoby nierzadko osiągają zarobki w Anglii netto na minimalnym poziomie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wysokość zarobków w Wielkiej Brytanii uzależniona jest nie tylko od branży i rodzaju wykonywanej pracy, ale również od wieku pracownika i jego sytuacji osobistej. Od 1 kwietnia 2021 płaca minimalna w Wielkiej Brytanii dla pracowników powyżej 23. roku życia wynosi 8,91 GBP za godzinę brutto. Miesięcznie, zakładając że pracownik przepracował 40 godzin, W przypadku pracownika – powyżej 23 lat – który pracuje 40 godzin tygodniowo (w pełnym wymiarze godzin), minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie zatem około 1600 GBP.

ksiegow