Monthly Archives:grudzień 2015

formalności związane z rejestracją spółki Ltd w Anglii

Formalności związane z rejestracją spółki Ltd w Anglii

Aby rejestracja spółki Ltd w Anglii przepłynęła pomyślnie, należy spełnić kilka formalności. Oto ważniejsze z nich:

  1. Należy pobrać formularz IN01, który zawiera ważne informacje, takie jak:

– nazwa firmy,

– adres siedziby firmy,

– zakres działania spółki oraz skład zarządu,

– kapitał własny,

– podanie o wyłączenie słowa ‘limited’ z nazwy firmy,

– poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa z listy zakazanej.

  1. Memorandum of Association – forma umowy założycielskiej. Zawarte są w niej informacje o: nazwie firmy, miejscu zarejestrowania siedziby, celach i zakresie działalności, oświadczeniu o ograniczonej odpowiedzialności, sumie kapitału i jego podziału na stałe części. Po zarejestrowaniu spółki, dokument ten nie będzie odgrywał istotnej roli w dalszym życiu przedsiębiorstwa.
  2. Articles of Association (AoA) – statut spółki, określa prawa udziałowców-akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów-akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.
  3. Ostatnią formalnością jest opłata rejestracyjna, która wynosi: za zgłoszenie elektroniczne standardowe: 15 GBP, za zgłoszenie elektroniczne ekspresowe: 30 GBP, za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP, za zgłoszenie papierowe ekspresowe: 50 GBP.
  4. Gdy rejestracja spółki Ltd w Anglii się kończy, władze nowo powstałej działalności gospodarczej zobowiązują się do oznaczenia swej siedziby widocznym znakiem zawierającym nazwę przedsiębiorstwa. Nazwa ta (również logo) oraz numer rejestracji musi być zawarta w korespondencji handlowej (tej elektronicznej też).

Są to najważniejsze formalności, jakie należy spełniać przy rejestracji spółki Ltd w Anglii.

ksiegow
profesjonalne biuro księgowe w UK

Biuro rachunkowe w UK – kwalifikacje wymagane do pracy w księgowości

Niektórzy powiedzą, że księgowym może być każdy, kto tylko potrafi liczyć. Może to i prawda, ale w dzisiejszych czasach i w skomplikowanym świecie finansów trzeba wiedzieć chyba troszeczkę więcej. Będąc zatrudnionym przez biuro rachunkowe w UK zwykłe zdolności analityczne i inne cenne cechy zapisane w CV takie jak: skrupulatność, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, zdolność do pracy pod presją i dotrzymywanie terminów – nie wystarczą.

Podstawowym atutem jest zdana matura z matematyki, dobra znajomość programu MS Excel i język angielski na poziomie komunikatywnym w piśmie i mowie. Bardzo ważna jest znajomość specjalistycznych programów do księgowanie: Sage Line, IRIS czy QuickBooks. Biura Rachunkowe w UK chętnie zatrudniają osoby, które ukończyły kursy AAT (Association of Accounting Technicians). Bardzo ważne są zdolności nabyte podczas praktyk w każdego rodzaju pracach administracyjnych. Jeśli masz wykształcenie wyższe-ekonomiczne albo możesz pochwalić się dyplomami z zakresu księgowości, administracji czy zarządzania finansami – drzwi do kariery w biurze rachunkowym w UK stoją przed Tobą otworem.

Ze względu na to, że każda firma na Świecie musi prowadzić księgowość (mieć dział księgowania albo współpracować z biurem rachunkowym), praca księgowego wydaje się bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Jeśli nie masz skończonych kursów dla księgowych albo nie jesteś z wykształcenia ekonomistą, nie martw się, to nie koniec świata. Jeśli masz smykałkę do liczb i potrafisz się odnaleźć w świecie administracji/bankowości/księgowości, wystarczy dobrze wyeksponować swoje atuty i zacząć Swą przygodę z biurem rachunkowym w UK od najniższego szczebla, pracując jako administrator, pomocnik albo asystent.

ksiegow
rozliczenia podatków

Czym są rozliczenia CIS i co należy o nich wiedzieć

Chcesz pracować w branży budowlanej? Musisz wyrobić Kartę CIS (Construction Industry Scheme). Możesz to zrobić bezpośrednio w brytyjskim Urzędzie Skarbowym czyli HM Revenue & Customs. Aby posiadać tę kartę musisz spełnić trzy warunki:

– mieć status self-employed,

– podać datę urodzenia,

– mieć National Insurence Number.

W rejestracji statusu, jak i przy wyrobieniu NIM, pomoże Ci na przykład biuro księgowe w Manchester.

Pamiętaj, że Twój Pracodawca (Kontraktor) będzie odciągał podatek pensji każdego miesiąca, oznacza to też, że i Ty będziesz musiał rozliczyć się z rocznego dochodu (posiadając Kartę CIS stajesz się Podwykonawcą). Do 5 kwietnia każdego roku powinieneś zebrać Vouchery CIS25 z wypłat. Po tej dacie każdy podwykonawca powinien na postawie formularza Tax Return (SA 100) rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w oparciu o otrzymane od swojego Pracodawcy oświadczenia. W razie braku takiego rozliczenia, Urząd nałoży karę wysokości 100GBP. Bardzo ważne jest to, aby sprawdzić czy nasz Kontraktor odprowadził składki na ubezpieczenie, ponieważ jeśli tego nie zrobił, ta powinność spadnie na Podwykonawcę. Należy pamiętać też o tym, że nawet jeśli ani razu nie skorzystaliśmy z naszej Karty CIS, to i tak musimy rozliczyć się z podatku. Dodatkowo, od dnia 6 kwietnia 2007 roku, nasza Karta CIS jest obecna w systemie, w którym Kontraktor może sprawdzić przed zatrudnieniem, czy nie mamy zaległości w opłatach skarbowych.

Jeśli nie odnajdujemy się w tych wszystkich kruczkach prawnych i gubimy się w labiryncie urzędniczych procedur, najlepiej o pomoc zgłosić się przykładowo do biura księgowego w Manchester, jeśli jesteśmy z okolicy. Wystarczy przesłać im wszystkie brytyjskie formularze podpisane przez Ciebie, wypełniony polski formularz i dwa egzemplarze umowy, wszystkie posiadane Vouchery CIS25 (payslipy, invoice, P45 i P60), kserokopię Karty CIS i dowodu osobistego (obie strony). To wszystko. Potem możemy spokojnie czekać na zwrot naszego podatku dochodowego za dany rok.

ksiegow
formy prowadzenia działalności w UK

Formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania ma jeden z najbardziej elastycznych rynków pracy w Europie. Rozróżniamy tu kilka rodzajów działalności gospodarczych, które możemy podzielić na: spółki korporacyjno-kapitałowe, spółki partnerskie i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Najpopularniejsza formą działalności gospodarczej w UK są spółki Ltd, czyli ‘prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’ (polska Sp. z o.o.). Rejestracja spółki Ltd w Anglii musi spełnić kilka wymogów, oto kilka z nich: w chwili założenia firmy należy wskazać dyrektora firmy i sekretarza, w każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz, przy czym nie może to być jedna i ta sama osoba. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy oraz podać nazwę spółki, która nie może znajdować się w rejestrze firm. Inną spółką Ltd jest Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (PLC – Public Limited Company). Jest to nasz odpowiednik spółki akcyjnej. Jest to spółka kapitałowa, a więc jej akcje są udostępnione na giełdzie (nie jest to jednak obowiązek).

Do drugiego typu spółek należą Limited Liability Partnership (LLP), czyli Spółki Partnerskie z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to polski odpowiednik spółki partnerskiej. Aby zarejestrować LLP należy: zgłosić firmę do Companies House, musi być przynajmniej dwóch członków, między członkami musi zostać spisana umowa, nie ma ograniczeń co do narodowości członków.

Inną formą działalności gospodarczej jest Self-Employed, czyli ‘samozatrudnienie’ (polski odpowiednik spółki jednoosobowej). Aby podjąć się takiej działalności należy zarejestrować się w Inland Revenue, firmy nie zgłasza sie do rejestru w Companies House.

Wielka Brytania jest najłatwiejszym miejscem do utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Rejestracja spółki Ltd w Anglii trwa zaledwie dwa tygodnie! Rynek na Wyspach sprzyja takim firmą, małym i dużym. Są one elastyczne i potrafią zaspokajać zróżnicowany rynek, gdzie popyt i podaż bywają kapryśne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie nastawieni są na otaczających ich zewsząd konsumpcjonizm. Śmiało można nazwać Wielką Brytanię „Rajem dla działalności gospodarczych”.

ksiegow