Monthly Archives:styczeń 2018

własna firma w UK

Własna firma w UK

Czy założenie firmy w UK jest trudne?

Jeśli jesteś osobą, która nie lubi pracować na czyjś rachunek, a przy tym ceni nowe wyzwania i ma pomysł na biznes, możesz otworzyć własną firmę. W Polsce otwarcie własnej działalności wiąże się z obowiązkiem dopełnienia szeregu formalności. Tymczasem założenie firmy w UK jest znacznie łatwiejsze. Właściwie można to zrobić w jednej chwili.

Własna firma w UK – podstawowe formy prowadzenia działalności

Samozatrudnieniefirma w UK

Najprostszą formą prowadzenia działalności jest zawsze firma jednoosobowa, czyli taka, w której właściciel jest jednocześnie jedynym pracownikiem. W Wielkiej Brytanii zarówno otwarcie, jak i prowadzenie tego typu działalności nie jest procesem skomplikowanym.

Rozpoczęcie działalności jednoosobowej (samozatrudnienia) wymaga jedynie poinformowania o tym fakcie HMRC, czyli urzędu będącego odpowiednikiem polskiej skarbówki. Urząd będzie wówczas wiedział o istnieniu danej firmy i oczekiwał płacenia podatku. Informacja może trafić do urzędu różną drogą: telefonicznie, osobiście bądź za pośrednictwem Internetu.

Oczywiście zgłoszenia firmy może dokonać również zatrudniony księgowy. Mimo, że procedura jest prosta, niekiedy warto skorzystać z porad pracowników biura księgowego, najlepiej polskiego (zobacz Accountancy4you.com), którzy nie tylko dokonają rejestracji, ale też podpowiedzą, w jaki sposób efektywnie prowadzić działalność, kiedy i jak rozliczać podatki itd.

Własna firma w UK w tej formie wymaga od przedsiębiorcy jedynie corocznego rozliczania podatku dochodowego oraz opłacania składek na ubezpieczenie.

Spółka Limited

Spółka Limited to druga, obok samozatrudnienia, stosunkowo prosta forma prowadzenia działalności. Niestety w tym przypadku liczba formalności i opłat wzrasta, ale firma Limited daje więcej możliwości i przede wszystkim, w razie niepowodzenia, właściciel nie odpowiada za firmę całym osobistym majątkiem.

Przed rozpoczęciem działalności, wymagane jest złożenie wniosków rejestracyjnych do Companies House oraz sporządzenie zgłoszenia do brytyjskiego urzędu skarbowego w sektorze podatku dochodowego. Wszelkich formalności można dokonać osobiście, jednak w przypadku Limited Company często znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura księgowego.

Własna firma w UK będzie wymagała ciągłego udoskonalania i to tym powinien zająć się początkujący przedsiębiorca. Natomiast prowadzenie księgowości warto powierzyć specjalistom w tej dziedzinie. To oni zajmą się prowadzeniem ksiąg rachunkowych czy sporządzaniem rocznych rozliczeń.

ksiegow
Podatek kościelny

Podatek kościelny

Podatek kościelny – jak wygląda kwestia finansowania kościoła w UK?

Nie w każdym państwie jest tak, że kościół utrzymuje się z darowizn, choć w Polsce trudno wyobrazić sobie inny system. Oczywiście, oprócz darowizn od parafian, kościoły mogą liczyć na różnego rodzaju dotacje na konserwacje zabytków, a nauczyciele pobierają pensje za prowadzenie lekcji religii w szkole. Parafie dysponują też majątkami – nie tylko budynkiem kościoła, ale też ziemią, placami czy budynkami, które mogą wynajmować drobnym przedsiębiorcom, np. kwiaciarzom. W Polsce takie rozwiązania sprawdzają się dość dobrze. A jak to wygląda w UK? Czy funkcjonuje tam podatek kościelny?

Czym jest podatek kościelny?

Podatek kościelny płaci obywatel. Podatek odliczany jest od jego wynagrodzenia za pracę i świadczeń niemających charakteru socjalnego lub od zysków z prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek ten odliczany jest od pensji podobnie jak podatek dochodowy czy składki na ubezpieczenie.

Podatnik może zadecydować, na który prawnie zarejestrowany kościół czy związek wyznaniowy chce (musi) przekazać część dochodu.

Podatek kościelny obowiązuje przede wszystkich w tych państwach, w których doszło do utworzenia kościołów narodowych, stanowiących przeciwwagę dla kościoła katolickiego. Obecnie taki podatek płacą m.in. obywatele Austrii, Belgii, Dani, Niemczech czy Szwecji. Niestety zbyt wielkiego wyboru nie mają ci, którzy są zdeklarowanymi ateistami. Pocieszający jest jedynie fakt, że w większości państw, w których podatek kościelny obowiązuje, istnieje możliwość jego częściowego odliczenia od podatku dochodowego.

Wielka Brytania – kościół finansowany z budżetu państwa?

W Wielkiej Brytanii nie istnieje formalny podział pomiędzy państwem a kościołem. Kościół jest zatem finansowany z budżetu państwa. Nie ma jednak czegoś takiego jak podatek kościelny. Obywatele płacą szereg innych podatków i tym samym tworzą budżet państwa, ale to władze decydują w jaki sposób pieniądze te zostają rozdysponowane.

Osoby duchowne w Wielkiej Brytanii traktowane są (w celach podatkowych) jak wszyscy obywatele pracujący na własne wynagrodzenie. Rozliczają się zatem z przychodów jako indywidualni podatnicy, a w określonym wieku otrzymują emeryturę, na którą sobie zapracowali.

ksiegow
Przepisy drogowe w UK

Przepisy drogowe w UK

Przepisy drogowe w UK – wskazówki dla kierujących

Decydując się na długą podróż samochodem, powinniśmy poświęcić czas na zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w krajach, przez które/do których będziemy podążać. W państwach należących do Unii Europejskiej przepisy ruchu drogowego są poniekąd zbliżone, aczkolwiek można wymienić wiele różnić. Ciekawym przypadkiem jest Wielka Brytania, w której obowiązuje ruch lewostronny. Przepisy drogowe w UK nie są skomplikowane, aczkolwiek konieczność jazdy po lewej stronie drogi może początkowo stanowić dla obcokrajowców sporą trudność.

Przepisy drogowe w UK – podstawowe różnice

Ruch lewostronny powoduje, że kierujący może wyprzedzać inne pojazdy wyłącznie z prawej strony. Należy przy tym pamiętać, że prawy pas służy wyłącznie do wyprzedzania i nie wolno go blokować. Inne zasady obowiązują również na rondach – wjeżdżając na rondo należy dać pierwszeństwo pojazdom jadącym z prawej. W Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak nieoznakowane skrzyżowanie dróg równorzędnych – na skrzyżowaniach zawsze znajdują się znaki.

Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym (30 mil) to mniej więcej tyle, co w Polsce – w przybliżeniu 48 km/h. Co ciekawe, w obszarze zabudowanym nie wolno używać klaksonu w godzinach nocnych oraz w czasie, gdy pojazd stoi. W czasie jazdy nie wolno również korzystać z telefonów komórkowych. Oczywiście w Polsce również taki zakaz istnieje, ale dopuszczalne jest korzystanie z słuchawek i zestawu głośnomówiącego.

Kierujący powinien poznać limity prędkości na poszczególnych rodzajach dróg. Powinien też wiedzieć jak wygląda zatrzymanie pojazdu do kontroli. Co ciekawe, przepisy drogowe w UK nie wymagają, by kierujący miał przy sobie dokumenty, za brak których w Polsce otrzymałby mandat. Może być jedynie poproszony o dostarczenie dokumentów do najbliższego komisariatu w ciągu 7 dni.

Osoby, które decydują się na podróżowanie z dziećmi, muszą pamiętać o ich bezpieczeństwie. Dziecko poniżej 14 roku życia musi być zabezpieczone pasami lub innymi środkami bezpieczeństwa (foteliki, podkładki, poduszki). Wymóg ten dotyczy przede wszystkim dzieci, które nie osiągnęły 135 cm wzrostu.

ksiegow