Category Archive: Porady

Rozliczenie podatku UK

Rozliczenie podatku UK

Początek kwietnia w UK to czas na podsumowanie – podsumowanie i rozliczenie tego, co w trakcie minionego roku podatkowego, w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków obywatelskich, zostało przekazane na rzecz państwa. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia, zatem już 6 kwietnia można przekazać do brytyjskiego HMRC wypełnione rozliczenie podatku UK.

Podatki w Polsce i w UK

Podatki trzeba płacić wszędzie, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na pracę we własnym kraju,  udamy się na emigrację do któregoś z państw członkowskich UE, czy też przekroczymy granicę Zjednoczonej Europy. Podatki stanowią najważniejszą część dochodów państwa, bez nich nie byłoby środków na finansowanie publicznej służby zdrowia, służb mundurowych, oświaty, państwowych instytucji kultury, dróg krajowych, autostrad i wielu innych. W każdym cywilizowanym państwie działa to podobnie, podobne, a w wielu przypadkach takie same, są też rodzaje podatków i metody egzekwowania należności od obywateli. Prawdą jest jednak, że systemy podatkowe niektórych państw uznaje się za przejrzyste, podczas gdy inne wciąż nazywane są krzywdzącymi. Wielka Brytania uznawana jest za państwo posiadające przejrzysty system podatkowy i prawo podatkowe zdecydowanie bardziej korzystne dla przedsiębiorców, aniżeli przepisy, do jakich stosujemy się w Polsce.

Polski i brytyjski system podatkowy

Różnica pomiędzy polskim i brytyjskim systemem podatkowym jest jeszcze taka, że w Polsce rok podatkowy trwa tyle samo, co rok kalendarzowy – zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku. Ci, którzy chcą złożyć rozliczenie podatku UK, nie mogą tego zrobić w tych samych terminach. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się bowiem 5 kwietnia, a kończy 6 kwietnia roku następnego.

Kogo obejmuje rozliczenie podatku UK?

Jeśli obywatel Polski mieszka i pracuje na terenie UK, ale nie wie, czy i jak powinien się rozliczyć z HMRC, może skorzystać z pomocy polskiego biura rachunkowego. Polscy księgowi sprawnie rozliczą podatki w UK i przekażą stosowaną deklarację do urzędu. Pamiętajmy jednak, że podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w UK płaci się wtedy, gdy łączne zarobki w roku podatkowym wynoszą więcej niż aktualna kwota wolna od podatku. Oczywiście w ciągu roku pracodawca odtrąca i opłaca ww. składki, ale jeśli po zakończeniu roku podatkowego okazuje się, że pracownik zarobił mniej niż obowiązująca w roku podatkowym kwota wolna od podatku, może starać się o zwrot  podatku.

ksiegow
polski księgowy

Polski księgowy w Wielkiej Brytanii

Wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej zostało przesądzone, ale dotychczas Brexit nie wpłynął znacząco na gospodarkę UK, ani też na sposób funkcjonowania firm i przedsiębiorstw prowadzonych przez obcokrajowców. Na terenie Wielkiej Brytanii wciąż przebywa wielu Polaków, a część z nich prowadzi na Wyspach własny biznes. W tych działaniach wspiera ich polski księgowy, który świadczy szereg usług księgowych i około księgowych na rzecz przedsiębiorców różnego kalibru.

Polskie biuro księgowe na Wyspach

Znalezienie polskiego biura księgowego w Wielkiej Brytanii nie nastręcza trudności, ponieważ w UK funkcjonuje wiele tego typu placówek. Większość prowadzona jest przez osoby, które zdobyły stosowane wykształcenie w Polsce i właśnie w Polsce przez jakiś czasy wykonywały zawód księgowego. Dlatego też polscy księgowi w UK doskonale znają zawiłości nie tylko brytyjskiego, ale i polskiego prawa gospodarczego i podatkowego, a tym samym mogą świadczyć usługi nie tylko na rzecz osób prowadzących działalność na Wyspach, ale także tych, którzy żyją na dwa domy, dzieląc swój czas (prywatny i zawodowy) pomiędzy Polskę i Wielką Brytanię.

Kompleksowe usługi księgowe

Polski księgowy posiada uprawnienia do wykonywania tego zawodu na terenie UK. Wielokrotnie zdarza się, że przed podjęciem decyzji o otwarciu bądź dołączeniu do polskiego biura księgowego, zdobywał doświadczenie w biurze brytyjskim lub też pracował w dziale księgowości w dużej firmie. Dlatego też jest osobą doskonale przygotowaną do prowadzenia księgowości firmy, sporządzania rozmaitych rozliczeń podatkowych, prowadzenia spraw kadrowych, ale również świadczenia szeregu usług około księgowych. Dzięki temu, że polski księgowy świadczy usługi kompleksowo, jest pomocny na każdym etapie prowadzenia działalności, a dzięki długotrwałej współpracy, a co za tym idzie – doskonałej znajomości sytuacji prawnej i kondycji finansowej firmy, wszystkie sprawy załatwia terminowo, do tego w możliwe najszybszym czasie.

Czym zajmuje się polski księgowy?

W skrócie można powiedzieć, że polski księgowy w UK prowadzi ewidencję i dokumentację księgową przedsiębiorstw. Zajmuje się zatem rozliczeniami podatkowymi, zarówno jeśli chodzi o podatek dochodowy, jak i podatek VAT, ale uczestniczy również w rozliczaniu finansów z kontrahentami czy zajmuje się prowadzeniem spraw pracowniczych. Ponadto biuro księgowe planuje i rozlicza podatki, a w razie kontroli – reprezentuje klientów przed HRMC lub innymi instytucjami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli. Polski księgowy zajmuje się też często doradztwem finansowym, a tym samym staje się prawą ręką przedsiębiorcy. Może sporządzać wyceny, biznesplany, analizy ryzyka finansowego, starać się o dofinansowania i kredyty do działalności prowadzonej przez klienta.

 

 

ksiegow

Polskie biuro księgowe w UK – pomoc w rejestracji spółki

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach jest spółka LTD. Założenie spółki oznacza możliwość realizacji marzeń o posiadaniu własnej firmy, tym bardziej, rozpoczęcie działalności nie wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Brytyjskie prawo gospodarcze i podatkowe jest znacznie bardziej przejrzyste i korzystne, aniżeli zapisy prawa polskiego. W podjęciu decyzji o założeniu firmy w Anglii może pomóc również polskie biuro księgowe.

Co powinien wiedzieć dyrektor i/lub udziałowiec spółki LTD?

Najważniejsze informacje, jakich przyszłemu przedsiębiorcy udzieli polskie biuro księgowe to te, dotyczące wnoszenia kapitału, wysokości podatków, składek na ubezpieczenie, sposobów rozliczeń i odpowiedzialności finansowej. Dyrektor i udziałowiec spółki LTD nie musi wnosić żadnego kapitału. Składki na ubezpieczenie musi opłacać, ale są one zdecydowanie niższe niż składki odprowadzane do ZUS w Polsce. Oczywiście prowadząc firmę w Anglii, rozliczamy się z brytyjskimi urzędami, w Polsce nie płacimy żadnych dodatkowych składek. Jeżeli chodzi o podatki, pierwszą wpłatę należy uiścić w ciągu 20 dni, licząc od dnia założenia spółki. Wyliczaniem podatku, a następnie sporządzaniem rozliczeń zajmie się polski księgowy.

Polskie biuro księgowe – pomoc w prowadzeniu firmy

Rejestracja spółki to początkowy etap współpracy przedsiębiorcy z polskim biurem księgowym. W dalszej kolejności księgowy oferuje pomoc w prowadzeniu firmy, a zatem może zająć się sprawami księgowymi, rachunkowością, sprawami pracowniczymi.

Niekiedy współpraca z polskim biurem księgowym zaczyna się wcześniej, np. podczas opracowywania planu biznesowego, wizyty w banku, której celem jest otwarcie rachunku firmowego czy pozyskanie dofinansowania do nowej działalności. Jeżeli na tym etapie księgowy angażuje się w wykonywane obowiązki, warto pomyśleć o nawiązaniu stałej współpracy i powierzeniu mu ksiąg i rozliczeń.

ksiegow
rozmowa o pracę

Zatrudnienie w UK – oszustwa podatkowe pracodawców

Z powodu oszustw podatkowych zmniejsza się pula środków przeznaczonych na państwową służbę zdrowia, edukację, emerytury, budowę dróg i autostrad, pomoc społeczną, wojsko, więziennictwo itd. Konsekwencje oszustw podatkowych ponoszą zatem wszyscy obywatele danego państwa. Oszustwa podatkowe zdarzają się w każdym kraju, choć nie w każdym na równie dużą skalę. Tym, co szczególnie interesuje Polaków podejmujących zatrudnienie w UK, są oszustwa podatkowe pracodawców.

Czym jest oszustwo podatkowe?

Do oszustwa podatkowego dochodzi wówczas, gdy ktoś na podstawie nieprawdziwych informacji pobiera zwrot nadpłaconego podatku albo nie płaci podatku w należytej wysokości. Jest to działanie celowe, prowadzące do osiągnięcia przez podatnika korzyści majątkowej.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie w UK, przykładem oszustwa podatkowego może być płacenia pracownikom wynagrodzenia bez korzystania z systemu PAYE. Część pracodawców przekazuje część lub całość wynagrodzenia „do ręki”, a zatem nie odprowadza od wypłaconej kwoty podatku, ani też składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance.

Zatrudnienie w UK – jakie konsekwencje oszustw podatkowych pracodawców ponosi pracownik?

Wypłacanie pensji „do ręki” nie zawsze jest jednoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego, ponieważ to nie o sposób przekazania pieniędzy tutaj chodzi, a o to, by rzetelna informacja o wysokości pensji pracownika, odciąganych podatkach i składkach na ubezpieczenie trafiła do właściwych instytucji. W przeciwnym razie pracownik może na tym stracić, nawet nie mając świadomości, że jego składki na ubezpieczenie są skandalicznie niskie, a co za tym idzie – nie będzie mu przysługiwała pełna emerytura państwowa.

Za sprawą oszustw podatkowych pracodawca może przeznaczyć mniejsze kwoty na wypłaty wynagrodzeń, ale tym samym pracownik może utracić prawo do określonych benefitów. Co więcej, jeśli oszustwo podatkowe wyjdzie na jaw, pracownik również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za świadomy udział w oszustwie oraz niepodjęcie żadnych działań w celu naprawy sytuacji.

Jak nie dać się oszukać?

Każda osoba, która przybywa do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, powinna poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami brytyjskiego kodeksu pracy oraz tej części prawa podatkowego, która dotyczy podatku dochodowego. Niestety imigranci częściej niż Brytyjczycy są ofiarami nieuczciwych pracodawców. Nie zawsze kontrolują, czy pracodawca wywiązuję się ze swoich obowiązków względem pracownika, a więc odtrąca od pensji odpowiednie kwoty podatku (income tax), ubezpieczenia (national insurance), a także dodatkowej stawki emerytalnej (pension scheme). Polacy, którzy nie są pewni, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy albo też mają podejrzenia, że pracodawca dopuszcza się oszustwa podatkowego, mogą udać się na konsultację do polskiego biura księgowego. Tam uzyskają profesjonalną pomoc, a jeśli zajdzie taka potrzeba – zostaną pokierowani do stosowanej instytucji. Oszustwa podatkowe pracodawców można zgłosić przez Internet lub dzwoniąc na specjalną, przeznaczoną do tego linię.

 

ksiegow

Konto bankowe w Wielkiej Brytanii

Każda osoba legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii bądź też prowadząca własną działalność, musi posiadać konto bankowe. Konto przyda się też w przypadku otrzymywania dochodów z innych źródeł, np. z wynajmu nieruchomości czy też podczas pobierania świadczeń rodzinnych. Warto również zaznaczyć, że w UK rachunek bankowy służy często do potwierdzania tożsamości.

Wybór banku i rodzaju rachunku

Procedury otwarcia konta bankowego w UK są bardzo podobne do tych, jakie obowiązują w Polsce. Zanim jednak dojdzie do rejestracji rachunku, należy wybrać bank i rodzaj konta. Warto zapoznać się z ofertą co najmniej kilku banków, by móc wybrać usługę spełniającą wszystkie nasze wymagania. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej każdego banku, ale o jej przedstawienie można poprosić także w oddziale instytucji finansowej. Wówczas otrzymamy też ulotki informacyjne.

Do najpopularniejszych typów rachunków bankowych w Wielkiej Brytanii należą current account oraz basic account. Pierwszy typ to odpowiednik standardowe konta ROR, zaś drugi to rachunek osobisty dla osób pobierających emeryturę, rentę lub dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki.

Otwarcie konta bankowego w UK

Wybierając się do brytyjskiego banku, powinniśmy zabrać ze sobą dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, a w przypadku osób ubiegających się o konto studenckie – legitymację studencką. Dowodem tożsamości może być paszport, dowód osobisty bądź międzynarodowe prawo jazdy. Potwierdzeniem adresu może być z kolei umowa najmu mieszkania albo rachunek za prąd czy gaz – oczywiście pod warunkiem, że na dokumencie znajdują się dane osoby, która chce otworzyć konto w banku.

ksiegow
brexit

Przygotowanie spółek na brexit

Dziś w godzinach popołudniowych kolejne (trzecie już) głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy tym razem Izba Gmin zatwierdzi umowę brexitową? Wiele osób zdaje się powątpiewać nie tylko w to, czy posłowie zaakceptują dokument w obecnej formie, ale również w to, czy do brexitu w ogóle dojdzie. Oczywiście są i tacy, którzy zakładają najgorszy scenariusz, czyli tzw. twardy brexit. Oznaczałoby to, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską w wyznaczonym terminie bez jakiejkolwiek umowy i automatycznie stanie się państwem trzecim. Taka opcja wciąż wchodzi w grę, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o przygotowanie spółek na brexit.

Co z tym brexitem?

Przygotowanie spółek na brexit29 marca 2019 r. – tego dnia, czyli dzisiaj, Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską. Przygotowania trwały od bardzo dawna. Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska podjęły negocjacje w sprawie warunków wyjścia i okres przejściowego – w ten oto sposób powstał projekt umowy, którą obie strony były w stanie zaakceptować. Niestety ów projekt nie został entuzjastycznie przyjęty w Wielkiej Brytanii, Izba Gmin odrzuciła go już dwukrotnie, a do kolejnego głosowania nie dopuszczano, argumentując to faktem, iż w nowej wersji dokumentu nie znalazły się żadne istotne zmiany.

Ostatecznie trzecie głosowanie ma się odbyć dzisiaj. W międzyczasie brytyjski rząd prosił UE o więcej czasu i przesunięcie brexitu do dnia 30 czerwca 2019 r. Rada Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu, ale tylko do 12 kwietnia w przypadku „twardego brexitu”, a w razie zatwierdzenia umowy przez brytyjski parlament – do 22 maja.

Przygotowanie spółek na brexit w „twardej” formie

Do 12 kwietnia pozostało niewiele czasu, dlatego wszyscy, którzy tego nie uczynili, powinni jak najszybciej podjąć niezbędne decyzje administracyjne i wcielić w życie rozwiązania, które zapobiegną przestojom w prowadzeniu działalności w razie twardego brexitu. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy współpracują z firmami z Wielkiej Brytanii, delegują tam swoich pracowników bądź też prowadzą działalność na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało materiały, z którymi powinni zapoznać się wszyscy, którzy mają obawy związane z brexitem. Ci, którzy znajdują się obecnie na terenie Wielkiej Brytanii, mogą również skorzystać z pomocy polskich biur księgowych (zobacz Accountancy4You), które od dawna interesują się tą tematyką i wyjaśniają polskim obywatelom, jak powinno wyglądać przygotowanie spółek na brexit.

Wielka Brytania jako państwo trzecie

Brexit wpłynie na życie wielu osób, a szczególnie mocno skutki wyjścia bez „umowy rozwodowej” mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie współpracowali z firmami spoza Unii Europejskiej, ani też nie prowadzili działalności w państwie trzecim. Osoby te muszą zdobyć szerszą wiedzę na temat prawa spółek, znaków towarowych, reguł pochodzenia towaru, cła i podatków, bezpieczeństwa w przemyśle, licencji importowych i eksportowych, certyfikatów i pozwoleń wymaganych przy transporcie różnorakich towarów i wiele innych. Czasu pozostało niewiele, dlatego przygotowania należy rozpocząć jak najszybciej.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij