Category Archive: Porady

Polskie biuro księgowe w UK – oferta

Wielka Brytania przez kilkanaście lat była jednym z najpopularniejszych kierunków emigracyjnych Polaków. Dziś na Wyspach wciąż mieszka i pracuje wiele osób polskiej narodowości. Część z nich zadomowiła się tam na stałe, niektórzy założyli własne firmy i radzą sobie równie dobrze, jak rdzenni mieszkańcy Anglii. Przy prowadzeniu firmy zawsze mogą liczyć na polskie biuro księgowe.

Dostęp do polskich biur księgowych w UK

W Polsce utarło się krzywdzące przekonanie, że każdy, kto wyjeżdża do Anglii, podejmuje ciężką pracę fizyczną i nie ma szans na zatrudnienie w zdobytym w Polsce zawodzie. To nie jest prawda. Owszem, wiele osób pracuje w UK fizycznie, zwłaszcza jeśli chodzi o młode osoby, które nie zdobyły jeszcze konkretnego wykształcenia, ale na Wyspach pracują też polscy lekarze, nauczyciele czy właśnie księgowi. Uprawnienia zdobyte w Polsce są dla brytyjskich pracodawców istotne, choć zwykle konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności, uczestnictwo w kolejnych kursach i pozyskanie brytyjskich certyfikatów. O wymagane prawem uprawnienia należy postarać się także wówczas, gdy zakładamy własną działalność. Tak właśnie zrobiło wielu polskich księgowych, dzięki czemu w dużych brytyjskich miastach prężnie działają polskie biura księgowe.

Dlaczego warto skorzystać z oferty polskiego biura księgowego?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia oferty polskiego biura księgowego, zastanówmy się, czym taka placówka może przyciągnąć klientów. Rozbudowana oferta i szeroki zakres świadczonych usług to jedno, ale równie ważne są godziny pracy takiego biura oraz to, że księgowi są niemal przez cały czas do dyspozycji klientów, co niewątpliwie ułatwiają nowoczesne kanały komunikacji. Dobre polskie biuro księgowe wyróżnia się również tym, że wiele usług jest w stanie realizować na odległość. Chętnie korzysta z innowacyjnych technologii i funkcjonalnych programów księgowych, dzięki czemu klienci nie muszą z każdą sprawą przychodzić bezpośrednio do siedziby biura. Komunikacja na odległość to duża oszczędność czasu, a przecież zabieganym przedsiębiorcom czasu ciągle brakuje.

Polskie biuro księgowe w UK kieruje swoją ofertę nie tylko do osób polskiej narodowości, choć trzeba przyznać, że Polacy, w przeciwieństwie do imigrantów z innych krajów, czują się w takim biurze najlepiej. Mają możliwość prowadzenia rozmów i negocjacji w ojczystym języku. To zdecydowanie ułatwia komunikację i sprawia, że wiele spraw udaje się załatwić szybciej.

Polskie biuro księgowe w UK – zakres usług

Polskie biuro księgowe zajmuje się prowadzeniem ewidencji i dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa, jak również planowaniem i optymalizacją podatków, rejestracją podatku VAT i sporządzeniem rozliczeń podatkowych. Księgowi reprezentują klientów przez organem podatkowym i innymi instytucjami wyszczególnionymi w umowie o współpracy. Wielu specjalistów zajmuje się również planowaniem budżetu, analizami finansowymi, oceną ryzyka nowych inwestycji czy sporządzeniem planów biznesowych. Dziś coraz więcej klientów pyta o usługi niestandardowe, wykraczające poza zakres tradycyjnej księgowości.

ksiegow
inflacja

Co to jest inflacja?

Słowo inflacja pojawia się w programach informacyjnych przy okazji omawiania zauważalnego wzrostu cen rozmaitych dóbr. Niejednokrotnie słyszymy to słowo także podczas rozmaitych debat politycznych dotyczących gospodarki państwa. I choćby z tego powodu większość osób potrafi mniej więcej określić, czym jest inflacja i jakie są jej przyczyny.

Co kryje się pod pojęciem inflacji?

Inflację można opisać na kilka sposobów, ale najprostsza i najczęściej spotykana definicja mówi, że inflacja to proces ogólnego wzrostu cen towarów i usług w gospodarce. Nie chodzi jednak o gwałtowny, a krótkotrwały wzrost. O inflacji mówimy wtedy, gdy wzrost cen ma stały charakter i utrzymuje się w danym okresie czasu. Jednorazowe, skokowe podwyżki cen, chociaż mogą wzbudzać niepokój społeczny, nie są traktowane jako inflacja.

Jeśli ceny dóbr i usług wzrastają, zmniejsza się wartość pieniądza. Wiele osób właśnie tak definiuje inflację – jako zmniejszenie siły nabywczej posiadanych zasobów. Może się okazać, że pieniądze, które przed inflacją trzymaliśmy na lokatach oszczędnościowych i wówczas były wystarczające na zakup mieszkania, w tej chwili nie mają tak dużej wartości. Chociaż cyferki na koncie pozostają niezmienne, a banknot o danym nominale wciąż posiada ten sam nominał, pieniądz traci na wartości.

W jaki sposób badana jest inflacja?

Inflację bada się na wiele sposobów, ale najpopularniejszą miarą wzrostu cen towarów i usług jest  wskaźnik inflacji konsumenckiej, w skrócie CPI. Wskaźnik CPI (od angielskiego Consumer Price Index) szacowany jest na podstawie zmian ceny określonego koszyka dóbr, przy czym chodzi o dobra zaspokajające potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego. W tym miejscu należy zauważyć, że potrzeby konsumenckie ludności zmieniają się na przestrzeni lat, a nawet miesięcy, w związku z czym lista towarów musi być na bieżąco aktualizowana.

inflacja

Spadająca wartość pieniądza martwi nie tylko zwykłych, zatrudnionych na etacie, zjadaczy chleba, ale również przedsiębiorców. Dlatego drugim przywoływanym wskaźnikiem inflacji jest PPI ( ang. Producer Price Index), który obrazuje zmiany średnich cen w przemyśle.

Inflacja i jej przyczyny

Wzrost cen w gospodarce dotyka każdego, dlatego podejmowane są działania, które mają zahamować postępującą inflację. Tyle tylko, że nie zawsze działania te przynoszą zamierzony skutek. Dlaczego? Ponieważ dużą rolę w powstawaniu inflacji odgrywają czynniki zewnętrzne, a więc nie tylko zjawiska zachodzące w naszym kraju, ale również to, co dzieje się na rynkach światowych.

Jedną z przyczyn inflacji jest długofalowy wzrost cen ropy naftowej, którą w przeważającej mierze importujemy ze Wschodu. Kolejną przyczyną inflacji są zawirowania w polityce pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Wśród przyczyn zjawiska wymienia się też przeinwestowanie gospodarki, nadmierną akcję kredytową banków czy monopolizację gospodarki. Dla przeciętnego obywatela wzrost cen nie jest zjawiskiem korzystnym. Z kolei część ekspertów uważa, że powolna, systematyczna inflacja jest dla gospodarki zbawienna. Natomiast wszyscy zgadzają się z tym, że nie należy dopuścić do nadmiernego poziomu inflacji.

ksiegow
Zarobki w Anglii netto

Zarobki w Anglii netto

Do niedawna panowało w Polsce przekonanie, że Anglicy pracujący w tym samym zawodzie, zarabiają w UK trzy razy więcej, a przy tym mogą znacznie prężniej rozwijać swoją karierę. To właśnie wysokość zarobków na Wyspach była przez lata najważniejszym powodem, dla którego wielu młodych ludzi decydowało się na emigrację zarobkową do UK. A jak to wygląda obecnie? Na jakim poziomie kształtują się zarobki w Anglii netto?

Co to jest emigracja zarobkowa?

Emigracją zarobkową nazywamy wyjazdy emigracyjne zorientowane na ściśle określony cel, jakim jest znalezienie lepszej, świetnie płatnej pracy. Emigracja zarobkowa bardzo często ma charakter tymczasowy. Wielu Polaków, po zgromadzeniu odpowiednich środków, pozwalających na podjęcie konkretnej inwestycji i prowadzenie życia na określonym poziomie, wraca do kraju. Oczywiście są i tacy, którzy powrotu nie planują.

Wielka Brytania przez lata należała do najpopularniejszych kierunków emigracyjnych Polaków (obecnie równie chętnie wyjeżdżamy do Niemiec czy Holandii). Na wyjazdy do UK decydowali się zwłaszcza ludzie młodzi, niezadowoleni z warunków finansowych proponowanych w Polsce. Poza tym młodym ludziom, którzy często nie mają jeszcze własnej rodziny, dużo łatwiej jest zaplanować wyjazd. Ponadto wielu z nich ma nadzieję, że pomieszkiwanie w Wielkiej Brytanii pozwoli im świetnie opanować język angielski, co z kolei przyda się po powrocie do kraju i zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Ile zarabia się w Wielkiej Brytanii?

Minimalne zarobki w Anglii są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, zwłaszcza jeśli dokonamy przeliczenia na polską walutę. Tym, którzy pozostali w kraju, zarobki bliskich przebywających na emigracji mogą wydać się bardzo wysokie. Rzeczywiście w Wielkiej Brytanii zarabia się dużo więcej, ale też dużo więcej wydaje. Nie sposób utrzymać się za kwoty, które wystarczałyby na utrzymanie w Polsce. Niemniej w ogólnym rozrachunku zatrudnienie w Anglii pozostaje opcją bardzo korzystną, zwłaszcza dla tych, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w Polsce.

Zarobki w Anglii netto a punktowy system imigracyjny

Niestety z powodu brexitu i wprowadzenia w Anglii systemu punktowego, podjęcie pracy na Wyspach przez obcokrajowców jest nieco trudniejsze. Chyba, że chodzi o specjalistów, na których popyt jest zawsze. Punktowy system imigracyjny przekłada kwalifikacje i kompetencje pracownika ponad jego kraj pochodzenia. Osobom z najniższym wykształceniem jest w tej chwili trudniej podjąć pracę w UK. Poza tym takie osoby nierzadko osiągają zarobki w Anglii netto na minimalnym poziomie.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wysokość zarobków w Wielkiej Brytanii uzależniona jest nie tylko od branży i rodzaju wykonywanej pracy, ale również od wieku pracownika i jego sytuacji osobistej. Od 1 kwietnia 2021 płaca minimalna w Wielkiej Brytanii dla pracowników powyżej 23. roku życia wynosi 8,91 GBP za godzinę brutto. Miesięcznie, zakładając że pracownik przepracował 40 godzin, W przypadku pracownika – powyżej 23 lat – który pracuje 40 godzin tygodniowo (w pełnym wymiarze godzin), minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie zatem około 1600 GBP.

ksiegow
opłaty celne

Wysyłka towarów do UK a opłaty celne

Obawy o to, co wydarzy się, gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską były uzasadnione, jednak dziś wiemy, że mieszkańcom UE brexit nie przyniósł kolosalnych zmian. O pewnych niedogodnościach i utrudnieniach mogą mówić ci, którzy są zaangażowani w wymianę handlową pomiędzy Wielką Brytanią a państwami członkowskimi. Od 1 stycznia 2021 roku UK nie jest już członkiem Unii, a zmiany w handlu zagranicznym są tego naturalną konsekwencją. Czy to oznacza, że Polacy, którzy wysyłają swoje towary na Wyspy, muszą uiszczać opłaty celne?

Co zmieniają nowe zasady współpracy gospodarczej?

Mimo że Wielka Brytania wciąż prowadzi bliską współpracę gospodarczą z UE, to nie może robić tego na dotychczasowych zasadach. Dlatego wypracowano nowe zasady współpracy, szczególnie istotne dla importerów towarów do Wielkiej Brytanii, ale nie tylko. Zmieniły się zasady wysyłki paczek do Anglii, ale więcej formalności i opłat czeka również na tych, którzy chcą wysłać towary w drugą stronę, czyli z UK do państwa członkowskiego UE.

Dla Polskich przedsiębiorców, którzy współpracują z firmami położonymi na terenie UK i traktują rynek brytyjski jako jedno z najważniejszych miejsc zbytu produkowanych towarów, znajomość zasad dotyczących przewozu paczek przez brytyjską granicę ma kluczowe znaczenie. Czego dotyczą te zasady? Między innymi sposobu znakowania produktów i kontrolowania osób przewożących towary. Bardzo ważne dla przedsiębiorców są również opłaty celne.

Opłaty celne – handel pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską

Handel pomiędzy UK a Unią Europejską podlega odprawie celnej od 1 stycznia 2021 roku, dlatego chcąc przewieźć towary przez brytyjską granicę, należy pamiętać o obowiązku zgłoszeń celnych. Obowiązek ten nie dotyczy prezentów o wartości niższej bądź równej 39 funtom. Przedsiębiorcy mogą samodzielnie zająć się zgłoszeniami celnymi, bądź upoważnić do tego biuro księgowe. Wówczas opłaty celne i inne formalności związane z przewozem towarów na Wyspy zostaną dokonane przez profesjonalistów, co daje pewność, że nie nie będzie w tym zakresie żadnych pomyłek. Najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z polskim biurem księgowym, które ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i tam prowadzi działalność. Zgodnie z nowymi przepisami osoba reprezentująca podmiot gospodarczy na terenie Wielkiej Brytanii powinna mieć tam siedzibę.

Opłaty celne – jak ich uniknąć?

Warto zaznaczyć, że obowiązek zgłoszeń celnych nie jest równoznaczny z obowiązkiem uiszczania opłaty celnej. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią import i eksport większości towarów odbywa się bez opłat celnych, oczywiście pod warunkiem, że mówimy o towarach pochodzących z Wielkiej Brytanii i państw członkowskich UE. Kraj pochodzenia towaru musi być udokumentowany, dlatego zawsze należy zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentacji, by nie doszło do opóźnień w dostawie, albo naliczenia dodatkowych opłat. Odpowiednio przygotowana dokumentacja powinna zawierać druk pełnomocnictwa do odprawy celnej, oświadczenie eksportera o pochodzeniu towaru oraz fakturę handlową.

ksiegow
Odroczony VAT

Odroczony VAT – rządowe wsparcie przedsiębiorców w UK

Epidemia koronawirusa to temat, którym interesują się wszyscy, nie tylko medycy. Wybuch epidemii stał się przyczyną poważnych zmian, wymusił wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się, konieczność stosowania środków ochrony osobistej, wpłynął na sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach i zmusił do ograniczenia kontaktów towarzyskich. Koronawirus i wprowadzone ograniczenia wpłynęły na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza związanych z branżą turystyczną, gastronomiczną, rozrywkową, kulturalną, sportową czy kosmetyczną. Przedsiębiorcy liczą na pomoc rządzących. Jednym w elementów rządowego wsparcia dla brytyjskich przedsiębiorców jest odroczony VAT.

Odroczenie płatności podatku VAT

Odroczony VAT dotyczy nie tylko firm należących do brytyjskich przedsiębiorców, ale również do obcokrajowców, którzy prowadzą firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako podatnik VAT. Na odroczenie płatności podatku VAT mogli liczyć ci przedsiębiorcy, którzy mieli obowiązek płacenia podatku VAT w okresie od 20 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020. Dlaczego wracamy do tematu na początku kolejnego roku? Dlatego, że odroczony podatek VAT trzeba zapłacić najpóźniej do 31 marca 2021 roku. Zanim przejdziemy do omówienia tej kwestii, wróćmy do tego, co działo się w lipcu 2020 roku.

Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa najmocniej odczuliśmy wiosną ubiegłego roku. Wiele krajów zdecydowało się na wprowadzenie radyklanych rozwiązań w obawie o to, że liczba zakażonych pacjentów wymagających pomocy medycznej przekroczy możliwości służby zdrowia, a liczba zgonów możliwości firm pogrzebowych. Dziś restrykcje są mniej dokuczliwe, a część zamkniętych wiosną firm mogła wznowić działalność. W okresie marzec-czerwiec sytuacja była jednak na tyle poważna, że wielu firmom groziło bankructwo. Aby do tego nie dopuścić, brytyjski rząd opracował program pomocowy, a jednym z jego elementów był odroczony VAT. Część firm zdecydowała się skorzystać z tego rozwiązania i zastosowań odroczenie podatku pomiędzy 20 marca a 30 czerwca 2020 roku.

Odroczony VAT – co z płatnościami w 2021 roku?

Odroczenie VAT pozwoliło na ograniczenie wydatków w najtrudniejszym okresie, ale odroczony podatek i tak kiedyś trzeba zapłacić. Płatność można było odroczyć maksymalnie do 31 marca 2021 roku. Do tego terminu pozostało niewiele czasu i już dziś można ocenić, że wielu przedsiębiorców nie dokonało wpłaty należności i z dużym prawdopodobieństwem nie zrobi tego w wyznaczonym terminie. Co w takiej sytuacji? Najlepiej udać się z takim problemem do dobrego biur rachunkowego. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę odroczone płatności VAT accountancy, by uzyskać kontakt do księgowych zajmujących się podatkiem VAT.

W większości przypadków przedsiębiorca może wybrać nowy program płatności z odroczeniem podatku VAT, dzięki czemu nie musi wpłacać całej należnej kwoty jednorazowo. Płatność może rozłożyć na nawet 11 mniejszych rat miesięcznych bez żadnych odsetek. Ostateczny termin płatności wszystkich rat to koniec marca 2022 roku.

ksiegow

Praca w Anglii a brexit

Wielka Brytania zdecydowała o opuszczeniu Wspólnoty Europejskiej, mimo to możliwość podjęcia pracy zarobkowej w Anglii nadal istnieje i wciąż wielu obcokrajowców z tej możliwości korzysta. Wśród imigrantów przebywających na Wyspach dużą grupę stanowią Polacy. Praca w Anglii to dla nich szansa na zbudowanie lepszego życia w Polsce, choć zdarza się, że po kilku latach spędzonych w UK, wielu z nich wracać do Polski już nie chce.

Dlaczego Wielka Brytania?

Możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy

Emigracja zarobkowa to termin używany w stosunku do osób, które decydują się na wyjazd do innego kraju po to, by znaleźć tam dobrze płatną pracę. Ich celem jest zdobycie środków niezbędnych do realizacji planów w Polsce, takich jak budowa domu, zakup mieszkania, sfinansowanie edukacji dzieci itd. Zdecydowana większość osób wyjeżdża z kraju z myślą, że na emigracji spędzi określony czas, a gdy zgromadzi odpowiednie oszczędności, wróci do Polski. Im szybciej, tym lepiej, dlatego oczywistym wyborem są kraje, w których szybkie zgromadzenie sporych oszczędności jest naprawdę możliwe. Jednym z nich jest właśnie Wielka Brytania.

Nauka języka angielskiego

Innym powodem emigracji na Wyspy jest chęć poznania, czy też podszkolenia języka angielskiego. Obcych języków można uczyć się na wiele sposobów, ale nic nie przynosi tak szybkich efektów, jak obcowanie z językiem angielskim na co dzień. Przebywając w Wielkiej Brytanii, mamy możliwość poznawania żywego języka, takiego, jakim naprawdę posługują się Brytyjczycy. Poznajemy też angielską, słynną na cały świat kulturę. Jako że angielski jest w tej chwili językiem międzynarodowym, taka znajomość przyda się po powrocie do kraju. Na pewno większy szanse na znalezienie dobrej pracy w kraju, ale pomoże także wtedy, gdy naszym marzeniem okaże się kolejna, tym razem znacznie lepsza praca w Anglii.

Praca w Anglii a brexit

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale wciąż znajduje się w okresie przejściowym, który, zgodnie z założeniami, potrwa do 31 grudnia b.r. W tym czasie stosunki handlowe pomiędzy Anglią a Unią Europejską pozostają bez zmian, dlatego praca w Anglii po brexicie odbywa się na takich samych zasadach, jak dotychczas. Z takiego rozwoju sytuacji cieszą się zarówno ci obcokrajowcy, którzy są zatrudnieni u brytyjskich pracodawców, jak i te osoby, które prowadzą na Wyspach własną działalność. W okresie przejściowym Polacy mogą bez przeszkód podejmować zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii, jak i prowadzić tam własne firmy. Ci, którzy pozostają w Polsce, ale z UK sprowadzają towar, również działają na dotychczasowych zasadach.

Co stanie się po zakończeniu okresu przejściowego? Tego dokładnie nie wiadomo. Negocjacje trwają a od ich efektu, od ustalonych warunków współpracy gospodarczej zależy kształt przyszłych relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Istniej możliwość, że okres przejściowy zostanie wydłużony.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij