Monthly Archives:lipiec 2017

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy – jak zdobyć certyfikat

Certyfikowany księgowy – o co chodzi

Zawód księgowy większości osobom wydaje się prosty. Od razu nasuwają się skojarzenia czym zajmuje się księgowy. Myślimy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, obsłudze płac, analizie danych i przygotowywaniu raportów. Generalnie skojarzenia wiążą się z pracą w mniejszej lub większej firmie i działaniami związanymi z tabelkami i liczbami. Zawód księgowego to jednak coś więcej. To także inne możliwości oprócz pracy w firmie czy wielkiej korporacji. Ciekawą sprawą jest posiadanie certyfikatu, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikowany księgowy to księgowy, który zdał odpowiedni egzamin i posiada niezbędną wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie, która pozwala na świadczenie usług księgowych wysokiej jakości, jeżeli szukasz takiego księgowego odwiedź stronę accountancy4you.com

Certyfikowany księgowy – jak zdobyć certyfikat

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie certyfikatu księgowego. Wszystkie zasady są najczęściej regulowane przez odpowiednie organy Ministerstwa Finansów. Wystarczy zapoznać się z odpowiednimi artykułami prawnymi, aby dowiedzieć się kto i w jaki sposób może uzyskać certyfikat. W Polsce istnieje również szereg stowarzyszeń i organizacji zrzeszających certyfikowanych księgowych, w których można zawsze zasięgnąć informacji na dany temat oraz poznać szczegóły i możliwości zdawania egzaminu.

Generalnie do egzaminu mogą podejść osoby, które złożyły oświadczenie, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. W praktyce oznacza to osoby, które nie były karane. Poza tym niezbędnym wymaganiem jest udokumentowanie działalności księgowej. W zależności od stopnia wykształcenia wymagane są dwa lub trzy lata prowadzenia działalności księgowej. Co ciekawe, osoby z określonym wykształceniem wyższym z zakresu księgowości i udokumentowaną działalnością rachunkową mogą w niektórych przypadkach uniknąć podchodzenia do egzaminu. Dokładne informacje są zawarte w odpowiednich przepisach prawa. Jedno jest pewne, osoby które mają tylko wykształcenie średnie nie unikną zdawania egzaminu.

Aby udokumentować prowadzenie działalności księgowej należy również spełnić odpowiednie warunki i przedstawić ściśle określoną dokumentację. Informacje muszą być oparte na właściwych dowodach księgowych oraz dokumentach. Informacje należy przedstawić w kolejności chronologicznej. Dane muszą być również usystematyzowane, rzetelne i uczciwe. Z pewnością chcąc działać w obszarze księgowości warto rozważyć podejście do egzaminu lub spełnienie odpowiednich wymagań. Certyfikowany księgowy ma szerokie możliwości rozwoju i pracy. Może zdecydować się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

ksiegow
Utrata pracy w Wielkiej Brytanii

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii – co robić?

W Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje wielu Polaków. Niektórzy chcą się jedynie dorobić, po czym planują powrót do ojczyzny. Inni chcą zostać tam na stałe. Ale co w sytuacji, gdy spotka nas utrata pracy w Wielkiej Brytanii? Należy spakować się, zrezygnować z planów i wrócić do Polski? Czy też żyć z oszczędności i uparcie szukać kolejnej pracy? Okazuje się, że ani jedno, ani drugie, gdyż Polakom legalnie pracującym w Wielkiej Brytanii przysługują zasiłki, umożliwiające skromne życie i spokojne poszukiwanie pracy.

Zasiłki Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit

Osoby, które dotknęła utrata pracy w Wielkiej Brytanii mają prawo do pobierania zasiłku Jobseeker’s Allowance albo Universal Credit. Jeżeli mieszkają w rejonie objętym wypłatami jednego, wspólnego zasiłku, którego wysokość ustalana jest indywidualnie, mogą wnioskować o jego przyznanie. O tym, o który zasiłek należy wnioskować, trzeba dowiedzieć się w lokalnym biurze Jobcentre Plus – aplikować można także online.

Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku o Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit?

  • wykształcenie wnioskodawcy,
  • informacje o poprzednich pracodawcach,
  • numer ubezpieczenia National Insurance Number,
  • kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
  • ilość i dane osób należących do wspólnego z wnioskodawcą gospodarstwa domowego,
  • dane dotyczące źródeł przychodów i oszczędności,
  • informacje na temat aktualnych zadłużeń, kredytów,
  • informacje na temat innych pobieranych zasiłków,
  • nazwa i numer konta bankowego.

W określonych sytuacjach osoba bezrobotna może również skorzystać z innych form pomocy, w tym zasiłku Tax Credits, Housing Benefit lub Local Housing Allowance.

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii – poszukiwanie nowej pracy

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno, a konieczność poszukiwania nowej pracy, która zapewni stały, satysfakcjonujący dochód, drugie. Poszukiwania warto zacząć od rozmowy z doradcą Jobcentre lub Jobs and Benefits Office. Doradca oceni szanse na znalezienie zatrudnienia oraz doradzi jak je zwiększyć. Wizyty w biurze Jobcentre lub Jobs and Benefits Office odbywają się co dwa tygodnie i mają na celu potwierdzenie, że wciąż poszukujemy pracy i musimy pobierać zasiłek. Kolejne spotkanie z doradcą odbywa się po 13 tygodniach. Warto wiedzieć, że bezrobotny zobowiązany jest do podpisania Claimant Commitment, czyli oświadczenia o zobowiązaniu do aktywnego poszukiwania pracy. Złamanie oświadczenia może skutkować odebraniem zasiłku.

ksiegow
Corporation Tax

Corporation Tax

Rozliczenia podatków Corporation Tax

Biura rachunkowe, także biura polskie, działające na terenie Wielkiej Brytanii zajmują się obsługą klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Jedną z powszechniejszych usług biur księgowych jest dokonywanie rozliczeń podatków Corporation Tax.

Czym jest podatek Corporation Tax?

Nazwa ta obejmuje podatki odprowadzane od zysków takich firm jak spółki Ltd czy organizacje, wśród których wymienia się kluby, stowarzyszenia, związki i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Opodatkowane są przede wszystkim zyski pochodzące z opodatkowanych dochodów, jak i zyski kapitałowe.

Siedziba firmy na terenie Wielkiej Brytanii a Corporation Tax

Podatek należy zapłacić w każdym przypadku, gdy główna siedziba firmy znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Podatek płacimy wówczas od pełnych, wszystkich kwalifikujących się zysków i nie ma znaczenia, czy zostały one osiągnięte w Wielkiej Brytanii czy w innych częściach świata.

Jeżeli natomiast na terenie Wielkiej Brytanii znajduje się jedynie oddział czy placówka firmy, natomiast siedziba mieści się w innym państwie, sytuacja wygląda inaczej. W tym przypadku podatek Corporation Tax płacimy tylko od zysków osiągniętych na terenie Wielkiej Brytanii i pochodzących z działalności prowadzonej wyłącznie na terenie tego państwa.

Corporation Tax – terminy składania rozliczeń

Brytyjski urząd skarbowy należy powiadomić o chęci uiszczenia podatku jeszcze przed złożeniem zeznania podatkowego. Następnie podatek płacimy, a dopiero potem składamy zeznanie podatkowe wraz z szeregiem innych wymaganych dokumentów. Płatności należy dokonać w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego firmy związanego z tym podatkiem, a deklarację złożyć w ciągu 12 miesięcy. Podatnik ma obowiązek obliczyć wysokość podatku – brytyjski urząd HTRC nie wyręczy go w tej czynności.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Corporation Tax naliczany od zysków z prowadzenia spółki Ltd czy innej organizacji wynosi 20%. Począwszy od 1 kwietnia 2015 roku, niezależnie od tego czy zysk firmy jest niższy, równy czy przekracza sumę £300 000, stopa opodatkowania pozostaje niezmienna.

ksiegow