Utrata pracy w Wielkiej Brytanii

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii – co robić?

W Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje wielu Polaków. Niektórzy chcą się jedynie dorobić, po czym planują powrót do ojczyzny. Inni chcą zostać tam na stałe. Ale co w sytuacji, gdy spotka nas utrata pracy w Wielkiej Brytanii? Należy spakować się, zrezygnować z planów i wrócić do Polski? Czy też żyć z oszczędności i uparcie szukać kolejnej pracy? Okazuje się, że ani jedno, ani drugie, gdyż Polakom legalnie pracującym w Wielkiej Brytanii przysługują zasiłki, umożliwiające skromne życie i spokojne poszukiwanie pracy.

Zasiłki Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit

Osoby, które dotknęła utrata pracy w Wielkiej Brytanii mają prawo do pobierania zasiłku Jobseeker’s Allowance albo Universal Credit. Jeżeli mieszkają w rejonie objętym wypłatami jednego, wspólnego zasiłku, którego wysokość ustalana jest indywidualnie, mogą wnioskować o jego przyznanie. O tym, o który zasiłek należy wnioskować, trzeba dowiedzieć się w lokalnym biurze Jobcentre Plus – aplikować można także online.

Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku o Jobseeker’s Allowance lub Universal Credit?

  • wykształcenie wnioskodawcy,
  • informacje o poprzednich pracodawcach,
  • numer ubezpieczenia National Insurance Number,
  • kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania,
  • ilość i dane osób należących do wspólnego z wnioskodawcą gospodarstwa domowego,
  • dane dotyczące źródeł przychodów i oszczędności,
  • informacje na temat aktualnych zadłużeń, kredytów,
  • informacje na temat innych pobieranych zasiłków,
  • nazwa i numer konta bankowego.

W określonych sytuacjach osoba bezrobotna może również skorzystać z innych form pomocy, w tym zasiłku Tax Credits, Housing Benefit lub Local Housing Allowance.

Utrata pracy w Wielkiej Brytanii – poszukiwanie nowej pracy

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno, a konieczność poszukiwania nowej pracy, która zapewni stały, satysfakcjonujący dochód, drugie. Poszukiwania warto zacząć od rozmowy z doradcą Jobcentre lub Jobs and Benefits Office. Doradca oceni szanse na znalezienie zatrudnienia oraz doradzi jak je zwiększyć. Wizyty w biurze Jobcentre lub Jobs and Benefits Office odbywają się co dwa tygodnie i mają na celu potwierdzenie, że wciąż poszukujemy pracy i musimy pobierać zasiłek. Kolejne spotkanie z doradcą odbywa się po 13 tygodniach. Warto wiedzieć, że bezrobotny zobowiązany jest do podpisania Claimant Commitment, czyli oświadczenia o zobowiązaniu do aktywnego poszukiwania pracy. Złamanie oświadczenia może skutkować odebraniem zasiłku.

ksiegow
ksiegow