Category Archive: Spółki Ltd

Co należy wiedzieć przed wprowadzeniem spółki do Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania cieszy się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, ponieważ jest to kraj sprzyjający prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Sprzyjający nie tylko rdzennym Brytyjczykom, ale i obcokrajowcom. Firmę na Wyspach prowadzi się według jasnych zasad, poza tym przedsiębiorcy mogą korzystać z licznych ulg podatkowych i płacić niższe podatki niż w Polsce. Ponadto prowadzenie własnej firmy nie wiąże się z tak licznymi formalnościami jak ma to miejsce nad Wisłą. W związku z tym temat wprowadzenia spółki do Wielkiej Brytanii jest szeroko omawiany w sieci.

Spółka LTD a inne formy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania dopuszcza kilka form prowadzenia działalności. Każda z nich ma swoje zalety i wady, ale tych ostatnich jest zdecydowanie najmniej w przypadku działalności jednoosobowej/samozatrudnienia oraz spółki LTD. Wybór formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników, m.in. od tego, jaki będzie profil działalności firmy, ile osób będzie zatrudnionych, w jaki sposób przedsiębiorca chce się rozliczać, kto i w jaki sposób ma odpowiadać za finanse firmy itd. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie, warto skonsultować swój pomysł na firmę z biurem podatkowym. W przypadku przedsiębiorców pochodzących z Polski, może to być polskie biuro księgowe w UK.

Ktoś, kto otwiera firmę w UK po raz pierwszy, zwykle decyduje się na samozatrudnienie albo spółkę LTD, przy czym spółkę Limited w prosty sposób może otworzyć także osoba spoza Wielkiej Brytanii. Oczywiście musi spełnić kilka warunków, ale nie są ono szczególnie trudne do spełnienia.

Spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka spółka jest rejestrowana w celu utworzenia podmiotu posiadającego odrębną osobowość prawną. Oznacza to, że spółka może zawierać umowy we własnym imieniu, natomiast jej założyciele, udziałowcy, dyrektorzy nie odpowiadają całym swym majątkiem za działalność spółki. Zobowiązania firmy są oddzielone od majątku osobistego właścicieli. Oczywiście nie jest to jedyny powód, dla którego spółki LTD cieszą się w UK tak dużym zainteresowaniem. Drugim ważnym czynnikiem jest fakt, że taką spółkę może otworzyć także osoba spoza Wielkiej Brytanii. Wprowadzanie spółek na Anglię przez obcokrajowców jest rozwiniętym procederem.

Wprowadzanie spółek na Wielką Brytanię

Niektórym przedsiębiorcom odpowiada prowadzenie firmy na lokalnym rynku, inni natomiast patrzą szerzej i chętnie promują swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Niestety nie wszędzie prowadzenie działalności przez podmioty zagraniczne jest takie proste. Tymczasem spółka LTD to forma działalności dostępna niemal dla wszystkich. Do jej zarejestrowania nie jest wymagane posiadanie statusu osoby osiedlonej w UK. Dyrektorem spółki LTD może pozostać osoba nie posiadająca takiego statusu. Co więcej – wielu przypadkach wprowadzenie spółek na UK udaje się nawet wtedy, gdy firma ma tzw. wirtualną siedzibę i jest prowadzona zdalnie z Polski. Oczywiście na początku warto mieć adres fizyczny na terenie Wielkiej Brytanii, ale w późniejszym czasie można dokonywać zmian.

ksiegow

Czy opłaca się rejestrować spółkę LTD w UK?

Decyzja o założeniu własnej firmy nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza jeśli w dotychczasowym miejscu pracy nie było wiele miejsca na kreatywność, nie było też konieczności podejmowania trudnych decyzji, ani brania na swoje barki dużej odpowiedzialności. Niemniej prowadzenie własnej działalności ma wiele zalet, dlatego prywatnych firm rzeczywiście otwiera się coraz więcej. W UK firmę można prowadzić w kilku formach, a jedną z najczęściej wybieranych jest spółka LTD.

Własna firma w Anglii – założenie LTD w UK

W Wielkiej Brytanii można legalnie prowadzić działalność w wielu formach – dotyczy to również obcokrajowców, choć w niektórych przypadkach konieczne jest posiadanie statusu osoby osiedlonej. Z punktu widzenia Polaków, którzy prowadzą w Anglii własne firmy, najprzystępniejsze formy działalności to Sole Trader, czyli samozatrudnienie, oraz spółka Limited (LTD), czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeśli chodzi o spółkę LTD, jest prowadzenie jest korzystne pod względem optymalizacji podatkowej. Wynika to m.in. z faktu, że dyrektor spółki LTD podlega innym przepisom podatkowym niż osoby samozatrudnione. Dyrektor może pobierać wynagrodzenie, które jest traktowane jako koszt spółki. Finalnie podatek spółki na koniec roku obrotowego będzie niższy. A o tym, jak jeszcze obniżyć wysokość podatku i jak przeprowadzić optymalizację podatkową, poinformuje polskie biuro księgowe w UK. Polski księgowy udzieli pomocy i wsparcia na każdym etapie prowadzenia firmy. Powie, jak sprawnie przeprowadzić założenie spółki LTD, wyjaśni zawiłości księgowe, rozliczy podatki.

Pomoc przy rejestracji spółki LTD

Nieprawdą jest twierdzenie, że prowadzenie spółki wiąże się z ogromną ilością biurokratycznych przeszkód. A już na pewno nie jest to prawdą w przypadku spółki LTD. Owszem, własna działalność oznacza konieczność prowadzenia księgowości, ale nie są to szczególnie skomplikowane kwestie. Natomiast samo założenie spółki LTD nie zajmuje zwykle więcej niż 1-2 dni. Jeśli dyrektor spółki/udziałowiec korzysta przy tym z pomocy księgowego, cały proces realizowany jest naprawdę bardzo szybko.

Rejestracja spółki LTD może odbywać się na odległość, prowadzenie firmy właściwie też. Brytyjskie spółki LTD są rozpoznawane na całym świecie, bo i nierzadko ich prowadzeniem zajmują się osoby, które niekoniecznie na co dzień mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii. Spółkę LTD można prowadzić z różnych zakątków świata. Spółka LTD kojarzy się z wiarygodnością, prestiżem.

Dlaczego warto prowadzić firmę w formie spółki LTD? Biuro księgowe w UK

Niektóre zalety spółki LTD zostały omówione powyżej, ale z pewnością nie są to jedyne powody, dla których spółek LTD otwiera się tak dużo. Na pewno ogromne znaczenie ma również fakt, że Limited ma własną osobowość prawną, a to oznacza, że udziałowcy nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za długi firmy. Odpowiadają jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Jeśli firma wpadnie w kłopoty, lub ogłosi upadłość, jej założyciele nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe spółki. Ponadto bardzo łatwo spółkę można sprzedać, albo przenieść udziały na inne osoby.

ksiegow

Zalety rejestracji spółki LTD w UK

Wielka Brytania dopuszcza kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z nich zarezerwowana jest dla obywateli brytyjskich lub osób posiadających status osoby osiedlonej. Wyjątkiem jest tu spółka LTD, którą mogą prowadzić także te osoby, które na co dzień nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Możliwość prowadzenia brytyjskiej firmy przez osoby pochodzące z zagranicy jest jedną z największych zalet spółki Limited. Oczywiście omawiana forma działalności ma ich znacznie więcej.

Prosta obsługa spółek LTD

Zanim przejdziemy do omówienia wymiernych korzyści (głównie finansowych), jakie daje prowadzenie firmy w formie spółki LTD, zatrzymajmy się chwilę przy kwestiach formalnych. Każdy, kto rezygnuje z zatrudnienia na etacie i decyduje się na uruchomienie własnego biznesu, musi liczyć się z tym, że przybędzie mu obowiązków. Prowadzenie własnej firmy daje dużo swobody w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu czasem pracy, ale oznacza również konieczność zaangażowania się w sprawy księgowe. Na szczęście obsługa księgowa spółek Limited nie jest szczególnie skomplikowana, poza tym na każdym etapie firmy przedsiębiorca może liczyć na pomoc biura rachunkowego. Warte uwagi jest zwłaszcza polskie biuro księgowe, które świadczy usługi zarówno na rzecz Polaków posiadających status osoby osiedlonej, jak i tych, którzy w Anglii przebywają sporadycznie.

Prowadzenie bieżącej księgowości, składanie wniosków o dofinansowania, rozliczanie pracowników, przekazywanie składek ubezpieczeniowych i wreszcie rozliczanie podatków w UK, to tylko niektóre z działań, jakie w imieniu przedsiębiorcy mogą realizować polscy księgowi. Dzięki nim prowadzenie formy jest znacznie prostsze. Przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu biznesu, pozyskiwaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków, a księgowością zajmą się specjaliści w tej dziedzinie.

Szybka rejestracja spółki LTD w UK

Aby móc prowadzić spółkę Limited, trzeba spełnić kilka warunków, ale żaden z nich nie jest szczególnie wymagający. Okazuje się bowiem, że nazwa „spółka” nie do końca oddaje istotę rzeczy – tak naprawdę firmę LTD może prowadzić tylko jedna osoba. Wówczas jej zarówno udziałowcem, jak i dyrektorem spółki. Osoba ta nie musi posiadać wysokiego wkładu własnego. Co istotne – nie odpowiada całym swym majątkiem za działalność firmy. Spółka LTD ma osobowość prawną, co oznacza, że prowadzenie takiej firmy nie jest tak ryzykowne, jak w przypadku innych form działalności.

Spółkę należy zarejestrować w oficjalnym rejestrze Companies House, a także zgłosić do HMRC. Pomiędzy rejestracją w Companies House a HMRC mogą minąć maksymalnie trzy miesiące, ale to i tak wystarczająca ilość czasu, by przedsiębiorca zdołał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Od początku powinien też prowadzić księgowość, a w określonych terminach rozliczać podatek. Na szczęście rozliczenie spółki LTD w UKrównież można powierzyć zaufanym księgowym z polskiego biura rachunkowego.

Spółka Limited w UK – składki na ubezpieczenie i kwota wolna od podatku

Rejestracja spółki LTD jest opłacalna z wielu powodów, ale szczególne powody do zadowolenia mają osoby prowadzące mniejsze firmy, a co za tym idzie – pozyskujące niższe dochody. Jeśli nie przekroczą określonych prawem limitów, nie musza płacić składek na ubezpieczenie, ani podatków. Mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

ksiegow
Biuro księgowe

Biuro księgowe – polski księgowy na Wyspach

W Wielkiej Brytanii przebywa wiele osób polskiej narodowości, dlatego obecność polskich sklepów, polskich przychodni medycznych czy  polskich biur księgowych nie jest niczym zaskakującym. Dla imigrantów to bardzo istotne, by choć część spraw na terenie UK mogli załatwić w ojczystym języku i w sposób podobny do tego, jaki jest praktykowany w Polsce. Wiele tych spraw dotyczy drobiazgów dnia codziennego, ale są i takie, które mogą zaważyć m.in. o przyszłości firmy prowadzonej na Wyspach. Nie wszyscy przedsiębiorcy chcą i mogą prowadzić księgowość firmy we własnym zakresie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dla nich polskie biuro księgowe.

Kompleksowa księgowość dla spółek Limited

Bardzo popularną formą prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii jest spółka Ltd. Prowadzenie takiej spółki nie wymaga dużych przygotowań – formalności jest niewiele, sposoby rozliczeń zrozumiałe, wysokość podatków akceptowalna. Z tego powodu właściwie każde biuro podatkowe na Wyspach specjalizuje się w obsłudze spółek limited. Polski księgowy nie tylko obsługuje firmę Ltd, ale robi to w sposób kompleksowy.

Powołanie spółki do życia wymaga dokonania wpisu w brytyjskim rejestrze firm (Companies House). Przedsiębiorca nie musi robić tego osobiście – biuro księgowe dokona wpisu w jego imieniu, zajmie się też wszelkimi formalnościami dotyczącymi rejestracji firmy w Anglii. W momencie, gdy firma rozpoczyna działalność, wciąż jest wspierana przez profesjonalnych księgowych, którzy robią wszystko, by przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało, w księgach rachunkowych nie pojawiały się żadne błędy, a wszystkie dokumentacje były na czas przygotowywane i dostarczane do HMRC i innych instytucji.

Biuro księgowe – zakres świadczonych usług

Polskie biuro księgowe w Wielkiej Brytanii oferuje swoim klientom konsultacje telefoniczne, a także stały kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Obecnie wiele spraw da się omówić i doprowadzić do końca bez konieczności odbywania częstych spotkań twarzą w twarz, a zabiegani przedsiębiorcy bardzo chętnie z tych możliwości korzystają. Jasne, przystępne zasady współpracy są dla klientów równie ważne, co zakres usług świadczonych przez biuro księgowe i kompetencje poszczególnych księgowych.

Wspomniany zakres usług obejmuje zwykle prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie rocznych sprawozdań z kondycji finansowej firmy, rejestrację podatku VAT, rozliczanie zwrotu podatku, w tym rozliczanie podatku Corporation Tax. Biuro księgowe kontaktuje się również z Companies House, HMRC i innymi instytucjami w imieniu klienta. Przygotowuje miesięczne i roczne rozliczenia, a także zajmuje się doradztwem finansowym.

 

ksiegow

Polskie biuro księgowe w UK – pomoc w rejestracji spółki

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej na Wyspach jest spółka LTD. Założenie spółki oznacza możliwość realizacji marzeń o posiadaniu własnej firmy, tym bardziej, rozpoczęcie działalności nie wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Brytyjskie prawo gospodarcze i podatkowe jest znacznie bardziej przejrzyste i korzystne, aniżeli zapisy prawa polskiego. W podjęciu decyzji o założeniu firmy w Anglii może pomóc również polskie biuro księgowe.

Co powinien wiedzieć dyrektor i/lub udziałowiec spółki LTD?

Najważniejsze informacje, jakich przyszłemu przedsiębiorcy udzieli polskie biuro księgowe to te, dotyczące wnoszenia kapitału, wysokości podatków, składek na ubezpieczenie, sposobów rozliczeń i odpowiedzialności finansowej. Dyrektor i udziałowiec spółki LTD nie musi wnosić żadnego kapitału. Składki na ubezpieczenie musi opłacać, ale są one zdecydowanie niższe niż składki odprowadzane do ZUS w Polsce. Oczywiście prowadząc firmę w Anglii, rozliczamy się z brytyjskimi urzędami, w Polsce nie płacimy żadnych dodatkowych składek. Jeżeli chodzi o podatki, pierwszą wpłatę należy uiścić w ciągu 20 dni, licząc od dnia założenia spółki. Wyliczaniem podatku, a następnie sporządzaniem rozliczeń zajmie się polski księgowy.

Polskie biuro księgowe – pomoc w prowadzeniu firmy

Rejestracja spółki to początkowy etap współpracy przedsiębiorcy z polskim biurem księgowym. W dalszej kolejności księgowy oferuje pomoc w prowadzeniu firmy, a zatem może zająć się sprawami księgowymi, rachunkowością, sprawami pracowniczymi.

Niekiedy współpraca z polskim biurem księgowym zaczyna się wcześniej, np. podczas opracowywania planu biznesowego, wizyty w banku, której celem jest otwarcie rachunku firmowego czy pozyskanie dofinansowania do nowej działalności. Jeżeli na tym etapie księgowy angażuje się w wykonywane obowiązki, warto pomyśleć o nawiązaniu stałej współpracy i powierzeniu mu ksiąg i rozliczeń.

ksiegow

Rozliczenia kierowców Manchester – spółka LTD

Rozliczenia kierowców Manchester – firma Limited

Spółka Ltd. to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii. Zasady działania i rozliczania takiej spółki są dość proste, mimo to wiele osób korzysta z pomocy biur księgowych. Wielokrotnie pomocy oczekują również zawodowi kierowcy. Rozliczenia kierowców Manchester to temat niezwykle popularny wśród przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Kierowca rejestruje spółkę Limited

Praca kierowcy w UKRejestracja w Companies House nie jest skomplikowana, a cała procedura trwa maksymalnie 48 godzin. Oczywiście spółka Limited musi dysponować również firmowym rachunkiem bankowym. Kolejnym krokiem jest rejestracja VAT-u, a następnie rejestracja na PAYE. Spółka musi mieć również swojego dyrektora, jego nazwisko podajemy podczas rejestracji w HMRC. Formalności nie jest wiele, ale w razie jakichkolwiek problemów pomocą służą biura księgowe. Również późniejsze rozliczenia kierowców Manchester odbywają się sprawnie i bezbłędnie dzięki pomocy polskiego biura księgowego.

Obowiązki dyrektora spółki Limited

Prowadzenie zarejestrowanej już firmy wiąże się z koniecznością dopełniania powtarzalnych procedur. Dyrektor musi pilnować terminów wszelakich rozliczeń. Oczywiście rozliczenia kierowców Manchester mogą być wykonywanie przez firmę księgową, jednak to na dyrektorze spoczywa obowiązek wyboru takiej firmy.

Dyrektor firmy Limited otrzymuje oczywiście wynagrodzenie, a także zwrot kosztów, jakie poniósł na rzecz spółki. Wszelkie wyliczenia muszą być dokładne i sporządzane na czas.

Rozliczenia kierowców Manchester – co dokładnie należy rozliczyć?

Na pewno konieczne jest rozliczanie wynagrodzenia miesięcznego oraz opłacanie podatku od wynagrodzenia. Do obowiązków dyrektora należy także sporządzanie kwartalnych rozliczeń podatku VAT oraz składanie ich w wyznaczonym terminie do HMRC, co pociąga za sobą konieczność opłacenia VAT-u. Nieterminowe płatności wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

Sporządzanie rocznych rozliczeń spółki LtdW grę wchodzą także rozliczenia roczne, tzw. raporty Accounts oraz konieczność składania ich do Companies House i HMRC. Raz w roku spółka musi również sporządzić i złożyć do HMRC rozliczenie podatkowe firmy, czyli Corporation Tax; a także dostarczyć do Companies House roczne sprawozdanie statystyczne o nazwie Annual Return.

Roczne rozliczenie podatkowe firmy to nie to samo co roczne zeznanie podatkowe jej dyrektora. Do HMRC muszą trafić obydwa dokumenty. Oczywiście urząd należy również informować na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących firmy, takich jak zmiana adresu czy składu osobowego spółki.

ksiegow