Ulga rehabilitacyjna – jak skorzystać

ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna – jak skorzystać

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo

Wypełniając zeznania podatkowe wiele osób ma możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnej sytuacji danej osoby. Jedną z możliwych opcji jest ulga rehabilitacyjna. Na czym polega i kto może z niej skorzystać? Generalnie ulga rehabilitacyjna przysługuje wszystkim osobom niepełnosprawnym, które mają aktualne zaświadczenie o niepełnosprawności i korzystają z jakiejś formy płatnej rehabilitacji. Status osoby niepełnosprawnej można uzyskać w związku z kilkoma czynnikami. Wszystkie możliwości są szczegółowo zdefiniowane w ustawie. Orzeczenie o niepełnosprawności, w którym opisany jest także jej stopień jest wydawane przez odpowiedni organ.

Co ciekawe, ulga rehabilitacyjna może również przysługiwać rodzicom, która mają na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. Jest to możliwe w sytuacji gdy oboje finansują rehabilitację dziecka. W tej sytuacji oboje z rodziców mogą skorzystać z ulgi w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. Nie jest koniecznie, aby rodzice niepełnosprawnego dziecka pozostawali w związku małżeńskim lub mieszkali z dzieckiem. Ważna jest tylko kwestia sposobu finansowania, która daje możliwość skorzystania z ulgi.

Ulga rehabilitacyjna – korzyści

Podejmując płatną rehabilitację dobrze znać aktualne przepisy prawa, które dają różne możliwości. Oprócz możliwości skorzystania z dofinansowania warto pamiętać o ulgach rehabilitacyjnych. Często osoby niepełnosprawne ponoszą bardzo duże koszty związane z wydatkami na rehabilitację. W przypadku takich osób sytuacja jest o tyle trudna, że bardzo często takie osoby nie mają wystarczających źródeł utrzymania. Sytuacja rodziców, którzy utrzymują niepełnosprawne dziecko również nie jest łatwa. Mimo, że koszty są dzielone pomiędzy dwójkę rodziców często jest to bardzo duże obciążenie dla domowego budżetu. Wielokrotnie również jedno z rodziców nie pracuje, aby móc poświęcić się opiece nad dzieckiem. Ulga rehabilitacyjna jest korzystną opcją i warto z niej skorzystać. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków to gwarancja bezpieczeństwa i możliwość wykorzystania pieniędzy gdzie indziej.

ksiegow
ksiegow