Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców

ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców

Prowadzisz firmę w Anglii i chciałbyś ją zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń? Idealnym rozwiązaniem okazuje się kupno polis ubezpieczeniowych o dostosowanym do własnych potrzeb zakresie. Nie wiesz, które ubezpieczenia majątkowe wybrać? Nasze informacje Ci w tym pomogą!

Ubezpieczenia majątkowe dla przedsiębiorców – przegląd:

  • Premises Insurance – to ubezpieczenie domu lub lokalu, w przypadku firmy – jej siedziby. Podpisując umowę z ubezpieczycielem, zwróć uwagę na grupę ryzyk, od których chroni. Większość polis zapewnia rekompensatę szkód wyrządzonych m.in. przez pożar, piorun, eksplozję, zamieszki, wandalizm, burzę, sztorm, powódź, uderzenie pojazdów mechanicznych. Nie obejmuje natomiast swoim zakresem szkód powstałych w następstwie eksploatacji sprzętu, awarii mechanicznych bądź elektrycznych oraz stopniowo dokonywanych zniszczeń. Co istotne, jeżeli nie jesteś właścicielem budynku, to koniecznie ustal, na kim spoczywa obowiązek zakupu polisy – na Tobie, jako najemcy, czy na właścicielu lokalu. Oczywiście najlepiej ubezpieczyć budynek na koszt pełnej odbudowy tzw. „reinstatement”.
  • Contents Insurance – to ubezpieczenia majątkowe mienia, które pokrywają wyposażenie znajdujące się w budynku. Mają dwie formy: zabezpieczającą (indemnity insurance) oraz odtworzeniową (replacement insurance). Warto zdecydować się na pierwszą z nich, bo pokrywa koszty zniszczenia, eksploatacji i kradzieży przedmiotów.
  • Motor Insurance – polisa motoryzacyjna, którą musi zostać objęty każdy samochód. Pojazdy należące do firmy trzeba objąć stosowną ochroną, a prywatne auta pracowników, z których korzystają w celach biznesowych rozszerzyć o biznesową działalność. To samo powinieneś uczynić z własnym samochodem, jeżeli korzystasz z niego w przedsiębiorstwie.
  • Loss of cash insurance – to ubezpieczenie, które pokrywa straty pieniężne np. w trakcie tranzytu.
  • Commercial Legal Insurance – to polisa pokrywająca koszty obsługi prawnej, której celem jest dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa do nowych przepisów.
  • Engineering Insurance – to ubezpieczenie ochronne obejmujące swoim zakresem maszyny, komputery i inne urządzenia znajdujące się na terenie zakładu. Nie każdy przedsiębiorca może ją wykupić, jednak jeśli ją posiadasz, musisz przygotować się na regularne kontrole.

To podstawowe, i naszym zdaniem, najważniejsze ubezpieczenia majątkowe, w które powinien zaopatrzyć się każdy przedsiębiorca. Nie warto na nich oszczędzać, bo przyszłość jest nieprzewidywalna, a koszty zaistniałych szkód mogą być tak duże, że firma nie będzie w stanie pokryć ich samodzielnie, co może doprowadzić do bankructwa.

ksiegow
ksiegow