Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii?

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii?

System podatkowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii nie różni się znacząco od zasad funkcjonujących w Polsce, niemniej każdy, kto pracował lub prowadził działalność zarówno w Polsce, jak i UK, potrafi wskazać kilka istotnych różnic. Największym zaskoczeniem jest fakt, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że odpowiedź na pytanie, do kiedy rozliczenie podatku w Anglii, nie jest tak oczywista.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii

W Polsce przywykliśmy do tego, że koniec roku kalendarzowego jest czasem podsumowań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Przy czym, mówiąc o życiu zawodowym, mamy na myśli głównie podsumowania i sprawozdania sporządzane w firmach. W związku z zamknięciem roku podatkowego przedsiębiorcy mają pełne ręce roboty. Muszą rozliczyć podatkowe księgi przychodów i rozchodów, sporządzić spisy z natury, wykonać analizę kondycji finansowej firmy itd. Natomiast już po zamknięciu roku podatkowego, czyli na początku roku następnego, dokonuje się rozliczeń z urzędem skarbowym.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie muszą intensyfikować działań na koniec roku kalendarzowego, nie muszą zajmować się sprawozdaniami, inwentaryzacjami itd. Zamiast tego mogą cieszyć się świętami i celebrować nadejście nowego roku, co oczywiście stanowi zaletę takiego rozwiązania. Skoro rok podatkowy kończy się 5 kwietnia, nie sposób rozliczać go w pierwszym kwartale roku, jak ma to miejsce w Polsce. Zatem do kiedy rozlicznie podatku w Anglii powinno zostać złożone?

Do kiedy rozliczenie podatku w Anglii – podstawowe informacje

Każda osoba legalnie zatrudniona lub prowadząca własną działalność w Wielkiej Brytanii, ma możliwość (w niektórych sytuacjach obowiązek) rozliczenia podatku. Informacje o szczegółowych zasadach sporządzania rozliczeń uzyskamy, odwiedzając biuro rachunkowe.

Podatek należy rozliczyć w terminie, w przeciwnym razie na podatnika może zostać nałożona kara finansowa. Jednocześnie należy podkreślić, że można ubiegać się o zwrot podatku do czterech lat wstecz. Jeśli ktoś nie miał obowiązku składania rozliczenia, a po czasie stwierdzi, że jednak chciałby uzyskać zwrot podatku, nadal ma możliwość sporządzenia zeznania podatkowego. Średni czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 3-4 miesiące.

Rozliczenie podatku w UK – praca na etacie a własna firma

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o zwrot podatku na podstawie jednego z wymienionych dokumentów: druk P60, druk P45 lub Payslip. Druk P60 dotyczy minionego roku podatkowego, P45 otrzymuje pracownik, który zwalnia się z pracy w trakcie roku podatkowego, zaś Payslipy to nic innego, jak „paski” potwierdzające otrzymane wynagrodzenie za legalną pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

Osoby pracujące na samozatrudnieniu (sole trader, self employed) podejmują działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność. Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest coroczne składanie deklaracji podatkowej.

ksiegow
ksiegow