Rozliczenia podatków UK

Rozliczenia podatków UK

Rozliczenia podatków UK

Rozliczenia podatków UK – podstawowe zasady

Podatki są nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki państwa. W każdym wysokorozwiniętym kraju funkcjonuje rozbudowany system podatkowy. Rozliczenia podatków UK w niektórych aspektach przypominają zasady obowiązujące w Polsce, w innych – znacznie się różnią.

Do kiedy trwa rok podatkowy w UK i kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

W Polsce rok podatkowy tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, tj. rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Natomiast w Wielkiej Brytanii rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Zeznanie podatkowe Self Assessment w formie papierowej należy złożyć do końca października. Osoby, które decydują się na złożenie elektronicznego dokumentu mają więcej czasu – ostateczny termin składania zeznań upływa ostatniego stycznia.

Przekroczenie wspomnianych terminów może skutkować nałożeniem kary na podatnika. Wysokość kary uzależniona jest od tego, jak duże jest opóźnienie. Za pierwsze trzy miesiące opóźnienia podatnik musi uiścić kwotę wynoszącą  £100. Po upływie trzech miesięcy za każdy dodatkowy dzień zwłoki doliczane jest £10.

Ustrzec się kar można pilnując, by rozliczenia podatków UK sporządzone zostały rzetelnie (przyda się pomoc biura rachunkowego Accountancy 4 You) i złożone w terminie. A jeśli już kara zostanie nałożona, od decyzji HMRC można się odwołać, jednak odwołanie zostanie uwzględnione tylko wówczas, gdy będziemy mieć solidne usprawiedliwienie dla przekroczonego terminu.

Rozliczenia podatków UK – kto musi złożyć zeznanie?

Istnieje szereg wytycznych wskazujaych kogo obowiązują rozliczenia podatków UK. I tak obowiązek składania zeznania podatkowego w Wielkiej Brytanii mają:

 • osoby samozatrudnione, nawet jeśli ich obroty utrzymywały się na poziomie zerowym;
 • osoby, których roczny dochód przekroczył £100,000;
 • osoby mieszkające poza granicami Wielkiej Brytanii, ale uzyskujące dochody z UK;
 • osoby, których roczny dochód przekroczył £50,000 i jednocześnie otrzymują Child Benefit;
 • dyrektorzy spółek, nawet jeśli z tytułu pełnienia funkcji dyrektora nie otrzymują żadnego dochodu;
 • osoby będące na wyższym progu podatkowym i otrzymujące dywidendy z tytułu posiadania udziałów;
 • osoby, które w przeciągu roku otrzymywały nieopodatkowany dochód z działalności takich jak wynajem nieruchomości (pod warunkiem, że wysokość tego dochodu przekroczyła £2,500);
 • osoby, których oszczędności przekraczają sumę £10,000;
 • osoby, które uzyskały dochody, których dotyczy podatek od zysków kapitałowych;
 • powiernicy trustu i osoby zarejestrowane w systemie emerytalnym;
 • przedstawiciele niektórych specyficznych zawodów, np. ubezpieczyciele i ministrowie religijni;
 • niezależnie od sytuacji wszyscy, którzy otrzymają z brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC pismo z prośbą o złożenie zeznania.
ksiegow
ksiegow