Zatrudnienie w UK – oszustwa podatkowe pracodawców

rozmowa o pracę

Zatrudnienie w UK – oszustwa podatkowe pracodawców

Z powodu oszustw podatkowych zmniejsza się pula środków przeznaczonych na państwową służbę zdrowia, edukację, emerytury, budowę dróg i autostrad, pomoc społeczną, wojsko, więziennictwo itd. Konsekwencje oszustw podatkowych ponoszą zatem wszyscy obywatele danego państwa. Oszustwa podatkowe zdarzają się w każdym kraju, choć nie w każdym na równie dużą skalę. Tym, co szczególnie interesuje Polaków podejmujących zatrudnienie w UK, są oszustwa podatkowe pracodawców.

Czym jest oszustwo podatkowe?

Do oszustwa podatkowego dochodzi wówczas, gdy ktoś na podstawie nieprawdziwych informacji pobiera zwrot nadpłaconego podatku albo nie płaci podatku w należytej wysokości. Jest to działanie celowe, prowadzące do osiągnięcia przez podatnika korzyści majątkowej.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie w UK, przykładem oszustwa podatkowego może być płacenia pracownikom wynagrodzenia bez korzystania z systemu PAYE. Część pracodawców przekazuje część lub całość wynagrodzenia „do ręki”, a zatem nie odprowadza od wypłaconej kwoty podatku, ani też składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance.

Zatrudnienie w UK – jakie konsekwencje oszustw podatkowych pracodawców ponosi pracownik?

Wypłacanie pensji „do ręki” nie zawsze jest jednoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego, ponieważ to nie o sposób przekazania pieniędzy tutaj chodzi, a o to, by rzetelna informacja o wysokości pensji pracownika, odciąganych podatkach i składkach na ubezpieczenie trafiła do właściwych instytucji. W przeciwnym razie pracownik może na tym stracić, nawet nie mając świadomości, że jego składki na ubezpieczenie są skandalicznie niskie, a co za tym idzie – nie będzie mu przysługiwała pełna emerytura państwowa.

Za sprawą oszustw podatkowych pracodawca może przeznaczyć mniejsze kwoty na wypłaty wynagrodzeń, ale tym samym pracownik może utracić prawo do określonych benefitów. Co więcej, jeśli oszustwo podatkowe wyjdzie na jaw, pracownik również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za świadomy udział w oszustwie oraz niepodjęcie żadnych działań w celu naprawy sytuacji.

Jak nie dać się oszukać?

Każda osoba, która przybywa do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, powinna poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami brytyjskiego kodeksu pracy oraz tej części prawa podatkowego, która dotyczy podatku dochodowego. Niestety imigranci częściej niż Brytyjczycy są ofiarami nieuczciwych pracodawców. Nie zawsze kontrolują, czy pracodawca wywiązuję się ze swoich obowiązków względem pracownika, a więc odtrąca od pensji odpowiednie kwoty podatku (income tax), ubezpieczenia (national insurance), a także dodatkowej stawki emerytalnej (pension scheme). Polacy, którzy nie są pewni, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy albo też mają podejrzenia, że pracodawca dopuszcza się oszustwa podatkowego, mogą udać się na konsultację do polskiego biura księgowego. Tam uzyskają profesjonalną pomoc, a jeśli zajdzie taka potrzeba – zostaną pokierowani do stosowanej instytucji. Oszustwa podatkowe pracodawców można zgłosić przez Internet lub dzwoniąc na specjalną, przeznaczoną do tego linię.

 

ksiegow
ksiegow