Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko, które mieszka w Polsce

Polskie prawo jasno mówi, że świadczenia rodzinne przysługują na te dzieci, które zamieszkują w kraju. Rodzic albo opiekun prawny, który zamieszkuje w Polsce, nie może wnioskować o świadczenie na dziecko, które z drugim rodzicem wyjechało za granicę. W Wielkiej Brytanii prawo działa inaczej. Rodzic może pobierać zasiłek na dziecko, nawet jeśli znajduje się w ono w Polsce, a nie razem z nim w UK. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

Child Benefit, czyli zasiłek na dziecko w UK

Na temat świadczenia zwanego Child Benefit, krążą najróżniejsze historie. Niektórzy twierdzą, że zasiłki są niezwykle wysokie, nieporównywalnie wyższe od przyznawanych w Polsce, inni natomiast twierdzą, że pomoc dla rodzin jest minimalna i z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka. Prawda jak zwykle leży gdzieś pod środku. Poza tym zasiłki na dziecko mają być wsparciem finansowym, dodatkiem dla rodzin, a nie podstawowym, albo co gorsza jedynym źródłem finansowania.

Child Benefit wynosi obecnie 20,7 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko i 13,7 na każde kolejne. Przez długi czas kwoty te wypłacane były wszystkim rodzicom, bez względu na wysokość ich zarobków. W 2017 roku rząd brytyjski zmienił ustawę i obecnie, podczas ustalania prawa do świadczenia, analizie podlega sytuacja materialna rodziny.

Zasiłek na dziecko przysługuje tym rodzinom, w których jeden z rodziców zarabia do 60 tys. funtów rocznie. Jeśli kwota ta przekracza 50 tys. funtów, rodzice zobowiązani są do rozliczenia ze skarbówką i zwrócenia państwu 1% z każdych 100 funtów zarobionych w danym roku podatkowym. Z kolei te rodziny, w których jeden z członków zarabia ponad 60 tys. funtów w ogóle nie otrzymują świadczenia.

Zasiłek na dziecko przebywające w Polsce

Brytyjskie prawo dopuszcza sytuację, w której zasiłek zostanie przyznany rodzicowi zatrudnionemu w UK, nawet jeśli jego dziecko przebywa w Polsce. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, by starać się o świadczenie jest bowiem fakt osobistego przebywania w Wielkiej Brytanii. Należy albo mieszkać i pracować w UK, albo odbywać regularne przyjazdy związane z pracą.

Niezwykle istotne jest również to, że rodzina, która otrzymuje Child Benefit, nie może jednocześnie pobierać zasiłku rodzinnego w Polsce. Poza tym rodzic, który stara się o zasiłek na dziecko, musi finansowo partycypować w kosztach utrzymania tego dziecka w Polsce. Child Benefit mogą bowiem otrzymywać tylko Ci rodzice, którzy rzeczywiście uczestniczą w wychowaniu dziecka.

ksiegow
ksiegow