Rozliczenie podatku UK

Rozliczenie podatku UK

Rozliczenie podatku UK

Początek kwietnia w UK to czas na podsumowanie – podsumowanie i rozliczenie tego, co w trakcie minionego roku podatkowego, w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązków obywatelskich, zostało przekazane na rzecz państwa. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia, zatem już 6 kwietnia można przekazać do brytyjskiego HMRC wypełnione rozliczenie podatku UK.

Podatki w Polsce i w UK

Podatki trzeba płacić wszędzie, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na pracę we własnym kraju,  udamy się na emigrację do któregoś z państw członkowskich UE, czy też przekroczymy granicę Zjednoczonej Europy. Podatki stanowią najważniejszą część dochodów państwa, bez nich nie byłoby środków na finansowanie publicznej służby zdrowia, służb mundurowych, oświaty, państwowych instytucji kultury, dróg krajowych, autostrad i wielu innych. W każdym cywilizowanym państwie działa to podobnie, podobne, a w wielu przypadkach takie same, są też rodzaje podatków i metody egzekwowania należności od obywateli. Prawdą jest jednak, że systemy podatkowe niektórych państw uznaje się za przejrzyste, podczas gdy inne wciąż nazywane są krzywdzącymi. Wielka Brytania uznawana jest za państwo posiadające przejrzysty system podatkowy i prawo podatkowe zdecydowanie bardziej korzystne dla przedsiębiorców, aniżeli przepisy, do jakich stosujemy się w Polsce.

Polski i brytyjski system podatkowy

Różnica pomiędzy polskim i brytyjskim systemem podatkowym jest jeszcze taka, że w Polsce rok podatkowy trwa tyle samo, co rok kalendarzowy – zaczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tego samego roku. Ci, którzy chcą złożyć rozliczenie podatku UK, nie mogą tego zrobić w tych samych terminach. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się bowiem 5 kwietnia, a kończy 6 kwietnia roku następnego.

Kogo obejmuje rozliczenie podatku UK?

Jeśli obywatel Polski mieszka i pracuje na terenie UK, ale nie wie, czy i jak powinien się rozliczyć z HMRC, może skorzystać z pomocy polskiego biura rachunkowego. Polscy księgowi sprawnie rozliczą podatki w UK i przekażą stosowaną deklarację do urzędu. Pamiętajmy jednak, że podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w UK płaci się wtedy, gdy łączne zarobki w roku podatkowym wynoszą więcej niż aktualna kwota wolna od podatku. Oczywiście w ciągu roku pracodawca odtrąca i opłaca ww. składki, ale jeśli po zakończeniu roku podatkowego okazuje się, że pracownik zarobił mniej niż obowiązująca w roku podatkowym kwota wolna od podatku, może starać się o zwrot  podatku.

ksiegow
ksiegow