Rodzaje podatków w UK

rodzaje podatków w wielkiej brytanii

Rodzaje podatków w UK

System podatkowy w Wielkiej Brytanii funkcjonuje nieco inaczej niż w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy osiągający dochody obywatel zobowiązany jest je płacić. Dla tych, którzy chcą zorientować się w tym temacie, przygotowaliśmy krótką ściągawkę podatkową.

Rodzaje podatków w UK

  • Podatek dochodowy od zarobków, emerytur oraz benefitów (income tax on earnings and benefits) – zobowiązane są go opłacać osoby zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą oraz osoby pobierające emerytury i niektóre benefity.
  • Podatek od dochodów z oszczędności i dokonanych inwestycji (tax on savings and investments) – ten rodzaju podatku trzeba odprowadzić m.in. od odsetek naliczanych przez banki, dywidend z akcji oraz dochodów osiągniętych z nieruchomości inwestycyjnych.
  • Podatki od transakcji – naliczane są w przypadku sprzedaży, kupna bądź przekazania dóbr na konkretny cel. Dzieli się je na podatek od zysków kapitałowych, opłatę skarbową oraz podatek spadkowy. Więcej o tego rodzaju podatkach można poczytać na stronie
  • Podatki od dóbr i usług – najczęściej wliczane są w cenę produktu, który kupujemy lub usługi, z której korzystamy. Do tej kategorii podatków zaliczają się podatek od artykułów codziennego użytku (Value Added Tax – więcej o nim poczytacie na tej stronie www.podatek.org.uk), akcyza paliwowa od benzyny, ropy i LPG (Fuel Duty), akcyza od alkoholu i wyrobów tytoniowych (Excise Duty) oraz podatek od zakładów (General Betting Duty).
  • Podatek od firmy (Corporation Tax) – to podatek, który musi opłacać każda osoba prowadząca własną firmę, klub, stowarzyszenie oraz inne instytucje nie posiadające osobowości prawnej.
  • Podatek lokalny (Council Tax) – wpływy osiągane z tego podatku przeznaczane są na opłacenie usług lokalnych m.in. działania służb policyjnych czy wywóz śmieci.
ksiegow
ksiegow