Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT w UK?

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT w UK?

Faktura VAT to dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji kupna-sprzedaży. Wystawia ją sprzedawca/dostawca usług, tym samym potwierdzając sprzedaż towaru lub wykonanie usługi. Fakturę VAT można wystawić w formie papierowej lub elektronicznej, zawsze pamiętając o zawarciu w poprawnych informacji. Jednym z istotnych punktów faktury VAT jest kwota i stawka podatku VAT. W Wielkiej Brytanii faktury VAT są wystawianie w podobny sposób, do tego, jaki obowiązuje w Polce, niemniej występuje kilka istotnych różnic.

Faktura VAT a paragon

Paragon wręcza się klientom, którzy nie potrzebują faktury VAT. Paragon informuje o kwocie i stawce podatku, ale nie wyszczególnia danych kupującego/usługobiorcy. Jeśli klient chce, by wystawiono mu fakturę VAT, w każdej chwili może o to poprosić. Natomiast normą jest, że fakturę VAT wystawia się kontrahentom – firmom, przedsiębiorcom. Jeśli odbiorcami towarów i usług są inne firmy, a nie zwykły Kowalski, transakcje sprzedażowe są dokumentowane za pomocą faktur.

Termin wystawienia faktury VAT w Polsce nie zawsze jest taki sam. Najczęściej fakturę wystawia się w dniu wykonania usługi, ale bywa, że firmy wystawiają fakturę z wyprzedzeniem, albo później, wyznaczając na fakturze termin zapłaty. Natomiast ostatnim momentem na wystawienie faktury VAT jest piętnasty dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub realizacja usługi. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

Faktura VAT w Anglii. Polskie biuro księgowe w UK

Przedsiębiorcy, którzy nie mają kasy fiskalnej, albo zawierają transakcje z innymi firmami, każdorazowo muszą wystawić fakturę VAT. Oczywiście na rynku znajduje się mnóstwo programów księgowych, ułatwiających wystawianie faktur. Niemniej każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie zapisy powinny znaleźć się w dokumencie, w jakim terminie fakturę należy wystawić i przekazać klientowi. O wszystkich szczegółach poinformuje polski księgowy w UK. Poza tym polskie biuro księgowe w UK pomaga przedsiębiorcom w rozliczaniu podatków i prowadzeniu spraw księgowych firmy.

Faktura VAT w UK musi zawierać nazwę firmy, numer i datę wystawienia faktury, dane klienta, informację, za co faktura została wystawiona, jaki jest termin zapłaty i dane do przelewu. Na fakturze mogą znaleźć się także dodatkowe informacje, ale nie w każdym przypadku są one wymagane. Fakturę VAT należy wystawić w ciągu 30 dni od daty dostawy towarów lub wykonania usługi. Jeśli podatnik będzie zwlekał z wystawieniem faktury, może zostać ukarany grzywną.

Rozliczanie podatku w UK a faktury VAT

Podatnik VAT sprzedający towary lub usługi musi naliczać podatek VAT na każdej wystawionej fakturze. Jednocześnie musi prowadzić ewidencję VAT związanego z wydatkami firmy. Różnica pomiędzy podatkiem wynikającym z faktur sprzedażowych i zakupowych określa wysokość podatku VAT, jaki podatnik powinien zapłacić do urzędu lub odzyskać z HMRC.

ksiegow
ksiegow