Prawa zatrzymanego w UK

Prawa zatrzymanego w UK

Prawa zatrzymanego w UK

Przestępstwa skarbowe i prawa zatrzymanego w UK

Osoba zatrzymana, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii ma określone prawa. Przysługują one wszystkim zatrzymanym, niezależnie od tego, w jakim charakterze i z jakich przyczyn doszło do zatrzymania. Zatrzymani reagują różnie – niektórzy agresją, inni szokiem i niedowierzaniem, płaczem, jeszcze inni całkowitą rezygnacją. Emocje są duże, więc osoby te nie zawsze zważają na słowa informujące ich, jakie są prawa zatrzymanego w UK.

Policja musi poinformować zatrzymanego o jego prawach

Każda zatrzymana osoba powinna usłyszeć formułkę informującą ją o przysługujących prawach. Niektórzy natychmiast będą chcieli z tych praw skorzystać, inni zignorują je i poczekają na rozwój wypadków. Ci, którzy zatrzymywani są za przestępstwa skarbowe lub inne po raz kolejny, doskonale zdają sobie sprawa. Natomiast ci, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli takiej sytuacji, powinni dokładnie wysłuchać tego, co mówią policjanci.

Prawa zatrzymanego w UK

Prawa zatrzymanego w AngliiZatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii ma następujące prawa:

  1. Prawo do powiadomienia osoby bliskiej o fakcie zatrzymania.

Może to być jedna osoba, a jeśli dotarcie do niej nie jest możliwe – kolejne dwie. Zatrzymany ma również prawo do wykonania jednego telefonu. Oczywiście tylko wtedy, gdy nie zachodzi podejrzenie, że chce kogoś ostrzec albo skłonić do ukrycia przez wymiarem sprawiedliwości.

  1. Prawo do darmowego adwokata (z urzędu).

Chodzi o darmową poradę adwokata udzielaną przed, jak i w trakcie przesłuchania. Do momentu przybycia adwokata zatrzymany nie musi składać żadnych zeznań. Konsultacje z adwokatem odbywają się w osobnym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich. Trwają tak długo, jak długo jest to konieczne. Dopiero potem odbywa się przesłuchanie zatrzymanego, ale może on również odmówić składania zeznań.

  1. Prawo do skonsultowania kodeksów PACE (Police and Criminal Evidence Act 1984).

Prawo to musi być przedstawione na piśmie i to w sposób zrozumiały, co w praktyce oznacza, że obywatel Polski ma prawo do skorzystania z tłumacza.

Osoba zatrzymana na terenie Wielkiej Brytanii

Policja ma prawo zatrzymać podejrzanego na czas nieprzekraczający dwudziestu czterech godzin. W uzasadnionych przypadkach czas ten może się wydłużyć o kolejnych dwanaście godzin. Jeśli ten czas nadal nie jest wystarczający, policja może wnioskować do Sądu Magistrackiego o jego wydłużenie, ale procedura ta wcale nie jest prosta. Policja musi mieć mocne argumenty, jeśli chce, by Sąd zgodził się na tak znaczne ograniczenie praw podejrzanego.

ksiegow
ksiegow