Pracownik UK

Pracownik UK

Pracownik UK

Pracownik UK – prawa osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii

Osobom wyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii zazwyczaj przyświeca jeden cel – cel zarobkowy. Zdarza się tak, że miejsce pracy jest zarezerwowane dużo wcześniej przez znajomych lub członków rodziny, którzy jakiś czas mieszkają w UK. Jednak ten, kto po przyjeździe może liczyć wyłącznie na siebie, ma prawo czuć się zagubionym. Strach będzie mniejszy, jeśli wcześniej poświęci czas na naukę języka, poczyta gdzie szukać pracy oraz jakie prawa ma pracownik UK.

Prawa i obowiązki pracowników świadczących pracę na terenie UK

Prawa i obowiązki pracowników we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej są bardzo podobne. W Polsce reguluje je przede wszystkim prawo pracy i dokument zwany Kodeksem Pracy. Jasno mówi, co należy do obowiązków osoby zatrudnionej oraz jakie te osoba ma prawa i do kogo może zgłosić się w razie, gdyby prawa te były łamane. Podobnie pracownik UK może zgłosić odpowiednim instytucjom brak respektowania jego praw. A jakie to są prawa?

Pracownik UK i jego prawa

hugo-sousa-259183-unsplashPracodawca musi zapewnić pracownikowi warunki pracy zgodne z przepisami prawa. Jeśli nie ma pewności jakie prawa ma jego pracownik UK, jakich potrąceń należy dokonywać z pensji i jakie dokumenty należy pracownikowi przekazywać, powinien zdecydować się na współpracę z biurem księgowym, np. Accountancy4You.

Osoby świadczące pracę na terenie Wielkiej Brytanii mają wiele praw, a do najważniejszych należą:

  • Prawo do wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Za wykonywaną pracę pracownik pobiera wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż odgórnie ustalona. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zazwyczaj zmienia się w Wielkiej Brytanii co roku, dokładnie od 1 kwietnia.

  • Tygodniowy czas pracy.

Prawo dokładnie określa ile wynosi tygodniowy czas pracy. Pracodawca nie może żądać od pracownika, że będzie pracował dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Oczywiście może wystąpić z taką propozycją, ale pracownik UK nie musi się na nią zgadzać i z tytułu odmowy nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji.

  • Przerwa w czasie pracy.

Pracownik ma prawo do odpoczynku, czyli krótkiej przerwy w ciągu dnia. Na każde 6 godzin pracy przysługuje mu 20 minut. Oczywiście pracodawca może wydłużyć przerwę, ale nie ma prawa jej skracać.

  • Prawo do urlopu

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie rozdziela urlopu dowolnie. Ilość dni urlopu uzależniona jest od czasu przepracowanego, oraz od ilości godzin pracy wykonywanej tygodniowo. Minimalna ilość wolnych dni to 28.

ksiegow
ksiegow