Co należy wiedzieć przed wprowadzeniem spółki do Wielkiej Brytanii?

Co należy wiedzieć przed wprowadzeniem spółki do Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania cieszy się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, ponieważ jest to kraj sprzyjający prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Sprzyjający nie tylko rdzennym Brytyjczykom, ale i obcokrajowcom. Firmę na Wyspach prowadzi się według jasnych zasad, poza tym przedsiębiorcy mogą korzystać z licznych ulg podatkowych i płacić niższe podatki niż w Polsce. Ponadto prowadzenie własnej firmy nie wiąże się z tak licznymi formalnościami jak ma to miejsce nad Wisłą. W związku z tym temat wprowadzenia spółki do Wielkiej Brytanii jest szeroko omawiany w sieci.

Spółka LTD a inne formy prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania dopuszcza kilka form prowadzenia działalności. Każda z nich ma swoje zalety i wady, ale tych ostatnich jest zdecydowanie najmniej w przypadku działalności jednoosobowej/samozatrudnienia oraz spółki LTD. Wybór formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników, m.in. od tego, jaki będzie profil działalności firmy, ile osób będzie zatrudnionych, w jaki sposób przedsiębiorca chce się rozliczać, kto i w jaki sposób ma odpowiadać za finanse firmy itd. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie, warto skonsultować swój pomysł na firmę z biurem podatkowym. W przypadku przedsiębiorców pochodzących z Polski, może to być polskie biuro księgowe w UK.

Ktoś, kto otwiera firmę w UK po raz pierwszy, zwykle decyduje się na samozatrudnienie albo spółkę LTD, przy czym spółkę Limited w prosty sposób może otworzyć także osoba spoza Wielkiej Brytanii. Oczywiście musi spełnić kilka warunków, ale nie są ono szczególnie trudne do spełnienia.

Spółka Limited to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka spółka jest rejestrowana w celu utworzenia podmiotu posiadającego odrębną osobowość prawną. Oznacza to, że spółka może zawierać umowy we własnym imieniu, natomiast jej założyciele, udziałowcy, dyrektorzy nie odpowiadają całym swym majątkiem za działalność spółki. Zobowiązania firmy są oddzielone od majątku osobistego właścicieli. Oczywiście nie jest to jedyny powód, dla którego spółki LTD cieszą się w UK tak dużym zainteresowaniem. Drugim ważnym czynnikiem jest fakt, że taką spółkę może otworzyć także osoba spoza Wielkiej Brytanii. Wprowadzanie spółek na Anglię przez obcokrajowców jest rozwiniętym procederem.

Wprowadzanie spółek na Wielką Brytanię

Niektórym przedsiębiorcom odpowiada prowadzenie firmy na lokalnym rynku, inni natomiast patrzą szerzej i chętnie promują swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Niestety nie wszędzie prowadzenie działalności przez podmioty zagraniczne jest takie proste. Tymczasem spółka LTD to forma działalności dostępna niemal dla wszystkich. Do jej zarejestrowania nie jest wymagane posiadanie statusu osoby osiedlonej w UK. Dyrektorem spółki LTD może pozostać osoba nie posiadająca takiego statusu. Co więcej – wielu przypadkach wprowadzenie spółek na UK udaje się nawet wtedy, gdy firma ma tzw. wirtualną siedzibę i jest prowadzona zdalnie z Polski. Oczywiście na początku warto mieć adres fizyczny na terenie Wielkiej Brytanii, ale w późniejszym czasie można dokonywać zmian.

ksiegow
ksiegow