Czy mandat dla kierowcy ciężarówki w UK to koszt?

Czy mandat dla kierowcy ciężarówki w UK to koszt?

Wykonując zawód kierowcy samochodu ciężarowego w Wielkiej Brytanii, można liczyć na naprawdę wysokie zarobki. Na uwagę zasługuje również fakt, że zawód ten można wykonywać na trzy sposoby, tj. będąc zatrudnionym w firmie transportowej, prowadząc własną działalność, albo korzystając z oferty Umbrella Company. Praca kierowcy ma liczne zalety, ale niewątpliwie ma też wady, a jedną z nich jest ryzyko otrzymania mandatu.

Mandat dla kierowcy zawodowego w UK

Kierowca może otrzymać mandat nie tylko z powodu przekroczenia prędkości, czy też niedostosowania się do znaków drogowych. Kierowcy zawodowi bardzo często otrzymują mandaty za przekroczoną ładowność, za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych albo przekroczenie czasu pracy. Nie ma znaczenia, czy ciężarówką porusza się obywatel Wielkiej Brytanii, czy obcokrajowiec. Każdy, kto łamie przepisy, ryzykuje wystąpieniem nieprzewidzianego zdarzenia drogowego i otrzymaniem mandatu. Dla kierowców spoza UK, zatrudnionych w innych krajach i przewożących towary do lub z Wielkiej Brytanii, kary mogą być czasem niezrozumiałe. Wynika to z faktu, że w UK nie dąży się już do ujednolicenia przepisów z obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wysokość mandatów w Wielkiej Brytanii

Łamanie przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i parkowania na poboczach dróg jest niestety nagminne. Aby zmusić kierowców do przestrzegania obowiązującego prawa, wprowadzono wysokie grzywny. Kontrolerzy mogą wystawić kierowcy zawodowemu naprawdę wysoki mandat. Kary finansowe to jednak nie wszystko. Obok tego naliczane są punkty karne, a najpoważniejsze naruszenia mogą skutkować odebraniem prawa jazdy i innych uprawnień kierowcy zawodowego, a także pozbawieniem wolności. Jedyną skuteczną metodą na uniknięcie kary jest jazda zgodnie z przepisami.

Postępowanie mandatowe w Wielkiej Brytanii jest zależne od sposobu wykrycia naruszenia. Pamiętajmy, że nie wszyscy kierowcy są łapani na gorącym uczynku. Wówczas kontrolerzy nie mają możliwości wystawienia mandatu na miejscu zdarzenia, ale to nie znaczy, że tego mandatu nie będzie.

Rozliczenie kierowców w UK a mandaty – biuro księgowe w Anglii

Przepisy głoszą, że obowiązek opłacenia mandatu drogowego spoczywa na osobie kierującej pojazdem w chwili wykroczenia. Oznacza to, że mandat płaci kierowca, a nie firma, w której został zatrudniony. Wyjątkiem są sytuacje, w których zdarzenie nastąpiło na skutek błędu niezawinionego przez kierowcę. Dokładniej podobne zawiłości prawne wyjaśni biuro księgowe, oferujące usługi księgowe dla kierowców w UK i rozliczające podatki w UK.

Przedsiębiorcy zatrudniający kierowców mają nierzadko problem wynikający z faktu, że mandat dociera do firmy po czasie, a kierowca zdążył z pracy zrezygnować. Wówczas trudno obciążyć byłego pracownika kosztem mandatu. Faktem jest natomiast, że powinien on wskazać odpowiednim organom, kto w danym terminie kierował samochodem ciężarowym.

ksiegow
ksiegow