Formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

formy prowadzenia działalności w UK

Formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania ma jeden z najbardziej elastycznych rynków pracy w Europie. Rozróżniamy tu kilka rodzajów działalności gospodarczych, które możemy podzielić na: spółki korporacyjno-kapitałowe, spółki partnerskie i jednoosobowe działalności gospodarcze.

Najpopularniejsza formą działalności gospodarczej w UK są spółki Ltd, czyli ‘prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością’ (polska Sp. z o.o.). Rejestracja spółki Ltd w Anglii musi spełnić kilka wymogów, oto kilka z nich: w chwili założenia firmy należy wskazać dyrektora firmy i sekretarza, w każdej firmie musi być przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz, przy czym nie może to być jedna i ta sama osoba. Aby zarejestrować firmę należy wskazać adres siedziby firmy oraz podać nazwę spółki, która nie może znajdować się w rejestrze firm. Inną spółką Ltd jest Spółka Publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (PLC – Public Limited Company). Jest to nasz odpowiednik spółki akcyjnej. Jest to spółka kapitałowa, a więc jej akcje są udostępnione na giełdzie (nie jest to jednak obowiązek).

Do drugiego typu spółek należą Limited Liability Partnership (LLP), czyli Spółki Partnerskie z ograniczoną odpowiedzialnością – jest to polski odpowiednik spółki partnerskiej. Aby zarejestrować LLP należy: zgłosić firmę do Companies House, musi być przynajmniej dwóch członków, między członkami musi zostać spisana umowa, nie ma ograniczeń co do narodowości członków.

Inną formą działalności gospodarczej jest Self-Employed, czyli ‘samozatrudnienie’ (polski odpowiednik spółki jednoosobowej). Aby podjąć się takiej działalności należy zarejestrować się w Inland Revenue, firmy nie zgłasza sie do rejestru w Companies House.

Wielka Brytania jest najłatwiejszym miejscem do utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Rejestracja spółki Ltd w Anglii trwa zaledwie dwa tygodnie! Rynek na Wyspach sprzyja takim firmą, małym i dużym. Są one elastyczne i potrafią zaspokajać zróżnicowany rynek, gdzie popyt i podaż bywają kapryśne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie nastawieni są na otaczających ich zewsząd konsumpcjonizm. Śmiało można nazwać Wielką Brytanię „Rajem dla działalności gospodarczych”.

ksiegow
ksiegow