Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w UK?

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku w UK?

Podatek dochodowy od osób fizycznych to jedno z najważniejszych zobowiązań ciążących na osobach pozyskujących w danym kraju opodatkowane dochody. Podatki płacą nie tylko obywatele danego państwa, ale i legalnie zatrudnieni obcokrajowcy. Oczywiście dochody można pozyskiwać z różnych źródeł, nie tylko z tytułu umowy o pracę. Niezależnie od źródła dochodu, ważne jest, by podatki płacić w terminie, a jeśli przepisy prawa tego wymagają – również terminowo składać rozliczenia podatkowe.

Jak rozliczać się z podatku w Wielkiej Brytanii?

Przepisy dotyczące rozliczeń podatkowych w UK są przejrzyste i łatwe do przyswojenia. Przynajmniej tak uważa wielu Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a wcześniej mieli okazję rozliczać podatki w Polsce. Brytyjski system podatkowy uznawany jest za korzystny dla podatników, zwłaszcza dla tych osób, które prowadzą na Wyspach własne firmy. Mimo to wielu przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia księgowości i rozliczania podatków na własną rękę. Sprawy księgowe i sprawy pracownicze wolą powierzyć w ręce specjalistów. Polskim obywatelom pomocą służy polskie biuro księgowe w Anglii. Oczywiście osoby z Polski mogą nawiązać współpracę z biurem brytyjskim, ale dla wielu możliwość prowadzenia dialogu w ojczystym języku jest sprawą priorytetową. Poza tym polscy księgowi w UK znają zarówno prawo brytyjskie, jak i zapisy obowiązujące w Polsce. Dlatego ich pomoc jest często nieoceniona.

Aby rozliczyć się z podatku w UK, należy skierować swoje kroki do dobrego biura księgowego. Księgowi ocenią, czy dany podatnik rzeczywiście powinien się rozliczać, a jeśli tak, poproszą o stosowne dokumenty, umożliwiające sporządzenia rozliczenia podatkowego.

Rozliczenie podatku w UK – na jakiej podstawie?

Rozliczenie podatku może być przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w dokumentach przekazanych od pracodawcy. Jakie to dokumenty? Przede wszystkim formularz P45. Dokument ten pracodawca wręcza pracownikowi, który zakończył z nim współpracę. Kolejny formularz to P60. Ten dokument pracodawca przekazuje raz w roku każdemu zatrudnionemu pracownikowi. Robi to oczywiście po zakończeniu roku podatkowego. W tym miejscu warto wspomnieć, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a więc nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ostatnim dokumentem przydatnym podczas sporządzania rozliczenia podatkowego jest payslip, czyli odcinek z wypłat. Do biura księgowego należy przynieść trzy ostatnie.

Oczywiście podatnik nie musi posiadać wszystkich wymienionych dokumentów. Jeśli był zatrudniony u kilku pracodawców, od każdego z nich powinien dostarczyć po jednym dokumencie. Natomiast jeśli dokumenty zostały zagubione, albo pracodawca nie wywiązał się ze swojego obowiązku i formularzy nie przekazał, istnieje inny sposób na zdobycie istotnych informacji. Na podstawie National Insurance Number możemy uzyskać dane potrzebne do rozliczenia bezpośrednio od HMRC.

Podatek dochodowy a podatek VAT

Rozliczanie podatku dochodowego to jedno, ale wielu przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT, musi również rozliczać ten podatek. Rozliczenie VAT w UK także może być wykonane przez polskie biuro księgowe w UK.

ksiegow
ksiegow