Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku w UK?

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia podatku w UK?

Do podstawowych obowiązków obywatelskich zalicza się płacenie podatków. Są to podatki różnego typu, ale wydaje się, że najwięcej emocji wzbudza podatek dochodowy. Jakie dokumenty powinny przygotować osoby, które zobowiązane są do rozliczenia podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii?

Podatki a dochody państwa

Wpływy ze zobowiązań podatkowych stałych i tymczasowych mieszkańców danego kraju stanowią podstawowe źródło dochodów państwa. Bez środków pochodzących z podatków nie byłoby możliwe utrzymanie publicznych szpitali, szkół, dróg i wielu innych obiektów, z których korzystamy bezpłatnie. Obywatele w większości zdają sobie z tego sprawę, ale gdyby nie ryzyko nałożenia kar finansowych, z pewnością wielu unikałoby płacenia podatków. W systemie podatkowym państwa istnieją mechanizmy, dzięki którym możliwe jest wyłapanie nieuczciwych podatników. Jednym z takich mechanizmów jest konieczność dorocznego składania zeznań podatkowych.

Rozliczenia podatku UK – terminy

Rozliczenia podatku dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli chodzi o polskie warunki, sytuacja jest prosta, ponieważ rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Po tym czasie możliwe jest złożenie zeznania podatkowego.

Osoby, które nie są zobowiązane do składania rozliczenia, a chciałaby to zrobić dobrowolnie, by odzyskać nadpłacony podatek, mogą to zrobić do pięciu lat wstecz. Oczywiście im szybciej kompletne rozliczenie zostanie dostarczone do HMRC, tym szybciej zwrot podatku trafi na konto podatnika. Ci, którzy nie wiedzą, czy zwrot podatku rzeczywiście im się należy, a przy tym nie potrafią sporządzić poprawnego zeznania podatkowego, mogą skorzystać z usług księgowych. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje również polskie biuro księgowe, dla którego rozliczenia podatku UK stanowią jeden z podstawowych filarów działalności, zaraz obok prowadzenia księgowości firm.

Polski księgowy w UK – przygotowanie rozliczenia podatkowego

Przygotowanie zeznania podatkowego dla osoby, która ma jasną sytuację, od wielu lat jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u jednego pracodawcy i nie rozlicza żadnych ulg, nie stanowi większego problemu. Poza tym do sporządzania rozliczeń służą różnorodne programy komputerowe. Faktem jest jednak, że najlepiej po pomoc zwrócić się do biura księgowego. Polski księgowy w UK przygotuje rozliczenie szybko i bezbłędnie. Oczywiście podatnik powinien dostarczyć mu niezbędne do tego dokumenty.

Rozliczenie podatku w UK – na jakiej podstawie?

Rozliczenie podatku w Anglii może być przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w dokumentach od pracodawcy. Są to oczywiście druki P45 lub P60. Pierwszy dokument pracodawca wystawia, jeśli pracownik zakończył zatrudnienie, natomiast drugi w sytuacji, gdy umowa o pracę nadal obowiązuje, a zakończył się rok podatkowy.

W niektórych sytuacjach przydane są też payslipy, czyli odcinki z wypłat. Wystarczą trzy ostatnie.

ksiegow
ksiegow