Czym jest HMRC w UK?

Czym jest HMRC w UK?

W Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje wiele osób polskiej narodowości. Niektórzy wciąż próbują dostać się na Wyspy i podjąć tam pracę zarobkową, która będzie znacznie bardziej opłacalna, aniżeli zatrudnienie w Polsce. Niestety po tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, podjęcie zatrudnienia w Anglii stało się trudniejsze, ale wciąż jest możliwe. Do takiego wyjazdu warto się dobrze przygotować, m.in. poznając obowiązujące w UK przepisy prawa podatkowego i prawa pracy. Jeśli chodzi o podatki, najważniejszym organem podatkowym w Wielkiej Brytanii pozostaje HMRC.

Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii

Rozwinięty i uporządkowany system podatkowy jest tym, co pozwala na sprawne zarządzanie budżetem państwa. Podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa, dlatego należy dbać o to, by podatnicy płacili je terminowo i w odpowiedniej wysokości. Organem, który nadzoruje działanie systemu podatkowego w Polsce jest Urząd Skarbowy. Jego odpowiednikiem w Wielkiej Brytanii jest Her Majesty Revenue & Customs, w Polsce lepiej znany pod skróconą nazwą HMRC.

Podstawowe zadanie HMRC to zapewnianie obsługi i wsparcia podatnikom, zarówno jeśli chodzi o osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje, fundacje i stowarzyszenia. HMRC pobiera podatki, cło i inne środki, które wpływają do budżetu państwa, a także przeprowadza kontrole podatkowe i szereg czynności sprawdzających. HMRC jest zatem organem nadzorującym i kontrolującym przepływ podatków w Wielkiej Brytanii.

HMRC – oczekiwania względem osób prowadzących działalność gospodarczą

Każda osoba legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii rozlicza swoje dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy nie są skomplikowane, dlatego rozliczenia podatkowe w UK z reguły nie spędzają Brytyjczykom snu z powiek. Nieco trudniejsze zadanie stoi przed tymi, którzy prowadzą w Anglii własne firmy. Na szczęście prowadzenie księgowości w UK można zlecić wykwalifikowanym księgowym. W Wielkiej Brytanii funkcjonują również polskie biura podatkowe, do których tłumnie zgłaszają się pochodzący z Polski przedsiębiorcy.

HMRC w UK a polskie biuro podatkowe w Anglii

Polskie biuro księgowe w UK świadczy szereg usług związanych z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem podatków i prowadzeniem spraw pracowniczych. Ponadto polski księgowy w UK może udzielić pomocy przy sporządzaniu planu biznesowego i wesprzeć starania o pozyskanie dofinansowania na prowadzenie nowej firmy lub rozwój działalności. Niekiedy księgowi zajmują się również sprawami finansowymi, negocjują z bankami, przeprowadzają analizy finansowe i oszacowują ryzyko nowej inwestycji. Wszystko po to, by klient mógł pozyskiwać jak najwyższe dochody, a jednocześnie miał wyjaśnione sprawy z HMRC. Konfliktów ze skarbówką zaleca się unikać, dlatego zatrudnienie dobrego księgowego zdecydowanie się opłaca.

HMRC wystawia kary za niespełnienie obowiązku podatkowego, np. niezłożenie zeznania w terminie, nieopłacenie podatku, niezgłoszenie istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy, czy zaniżanie rzeczywistych dochodów przedsiębiorstwa.

ksiegow
ksiegow