Co to jest Payroll?

Payroll

Co to jest Payroll?

Każda osoba, która choć przez chwilę mieszkała i pracowała na terenie Wielkiej Brytanii, doskonale wie, co kryje się pod pojęciem Payroll. Okazuje się jednak, że termin ten opuścił brytyjskie podwórko i dziś stosowany jest na określenie usług z zakresu outsourcingu.

Payroll – lista płac pracowników

Firma, która zatrudnia pracowników, wypłaca im wynagrodzenie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zazwyczaj wypłaty realizowane są jednego dnia, np. pierwszego lub dziesiątego dnia miesiąca. Realizacja wypłat następuje na podstawie przygotowanej wcześniej listy.

Lista utworzona po realizacji wypłat to właśnie Payroll. W Wielkiej Brytanii terminem tym posługują się księgowi i wszystkie inne osoby zaangażowane w sprawy kadrowo-płacowe, a w szczególności temat rozliczeń pracowniczych. Dla firmy Payroll to zatem nic innego, jak lista płac wypłacanych przez nią pracownikom. Lista nie zawiera wielu danych, jedynie imiona i nazwiska pracowników oraz wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Czasem wymieniane jest też stanowisko albo dział firmy, w którym pracownik wypełnia obowiązki zawodowe.

Realizacja wypłat pracowniczych

Firmy zatrudniające pracowników mogą przygotowywać listę płac we własnym zakresie, zwłaszcza jeśli w firmie utworzono stanowisko pracy dla księgowego, albo powołano dział kadr i płac. Za dokonanie comiesięcznych czynności odpowiadają specjaliści z działu księgowości, niekiedy korzystając ze wsparcia kadrowych. Jeśli w firmie nie ma księgowego, bo nie jest zbyt duża, a przedsiębiorca samodzielnie zajmuje się prowadzeniem spraw księgowych, samodzielnie zrealizuje również wypłaty pracownicze. W tym wypadku pomocne będą nowoczesne i proste w obsłudze programy komputerowe.

Ci, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie zajmować się sprawami księgowymi i podatkowymi, mogą skorzystać z usług firm zewnętrznych. Zewnętrzne biuro rachunkowe oferuje profesjonalne usługi księgowości dla firm. Dobry księgowy poprowadzi księgi rachunkowe, terminowo sporządzi rozliczenia podatkowe i Payroll.

Co to jest Payroll outsourcing?

Osoba, która odpowiada za tworzenie Payroll, musi pamiętać o zagwarantowaniu pełnego przestrzegania przepisów i wymagań ustalonych przez organy ustawodawcze i urząd skarbowy. Dlatego jeśli nie mamy pewności, czy podejmowane przez nas działania są zgodne z przepisami, warto skorzystać z usługi nazywanej Payroll outsourcing.

Payroll outsourcing obejmuje szeroką gamę czynności związanych z prowadzeniem kadr i płac w przedsiębiorstwie. Do czynności tych należą przede wszystkim: naliczanie wynagrodzeń pracowników i wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, sporządzanie dokumentacji płacowej oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych. W zakres świadczonych usług wchodzi też niekiedy reprezentacja klienta podczas kontaktów z urzędami oraz doradztwo w zakresie spraw pracowniczych. Dla przedsiębiorcy ważne jest również to, że outsourcing pozwala na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

ksiegow
ksiegow