Certyfikowany księgowy – jak zdobyć certyfikat

Certyfikowany księgowy

Certyfikowany księgowy – jak zdobyć certyfikat

Certyfikowany księgowy – o co chodzi

Zawód księgowy większości osobom wydaje się prosty. Od razu nasuwają się skojarzenia czym zajmuje się księgowy. Myślimy o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, obsłudze płac, analizie danych i przygotowywaniu raportów. Generalnie skojarzenia wiążą się z pracą w mniejszej lub większej firmie i działaniami związanymi z tabelkami i liczbami. Zawód księgowego to jednak coś więcej. To także inne możliwości oprócz pracy w firmie czy wielkiej korporacji. Ciekawą sprawą jest posiadanie certyfikatu, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikowany księgowy to księgowy, który zdał odpowiedni egzamin i posiada niezbędną wiedzę merytoryczną na najwyższym poziomie, która pozwala na świadczenie usług księgowych wysokiej jakości, jeżeli szukasz takiego księgowego odwiedź stronę accountancy4you.com

Certyfikowany księgowy – jak zdobyć certyfikat

Istnieje kilka sposobów na uzyskanie certyfikatu księgowego. Wszystkie zasady są najczęściej regulowane przez odpowiednie organy Ministerstwa Finansów. Wystarczy zapoznać się z odpowiednimi artykułami prawnymi, aby dowiedzieć się kto i w jaki sposób może uzyskać certyfikat. W Polsce istnieje również szereg stowarzyszeń i organizacji zrzeszających certyfikowanych księgowych, w których można zawsze zasięgnąć informacji na dany temat oraz poznać szczegóły i możliwości zdawania egzaminu.

Generalnie do egzaminu mogą podejść osoby, które złożyły oświadczenie, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. W praktyce oznacza to osoby, które nie były karane. Poza tym niezbędnym wymaganiem jest udokumentowanie działalności księgowej. W zależności od stopnia wykształcenia wymagane są dwa lub trzy lata prowadzenia działalności księgowej. Co ciekawe, osoby z określonym wykształceniem wyższym z zakresu księgowości i udokumentowaną działalnością rachunkową mogą w niektórych przypadkach uniknąć podchodzenia do egzaminu. Dokładne informacje są zawarte w odpowiednich przepisach prawa. Jedno jest pewne, osoby które mają tylko wykształcenie średnie nie unikną zdawania egzaminu.

Aby udokumentować prowadzenie działalności księgowej należy również spełnić odpowiednie warunki i przedstawić ściśle określoną dokumentację. Informacje muszą być oparte na właściwych dowodach księgowych oraz dokumentach. Informacje należy przedstawić w kolejności chronologicznej. Dane muszą być również usystematyzowane, rzetelne i uczciwe. Z pewnością chcąc działać w obszarze księgowości warto rozważyć podejście do egzaminu lub spełnienie odpowiednich wymagań. Certyfikowany księgowy ma szerokie możliwości rozwoju i pracy. Może zdecydować się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

ksiegow
ksiegow