Jak brexit wpłynął na pracę Polaków i rozliczenia podatkowe?

rozliczenia podatkowe

Jak brexit wpłynął na pracę Polaków i rozliczenia podatkowe?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, ale jej powiązania ze Wspólnotą nadal są bardzo silne. Początkowo brexit nie wpłynął znacząco na pracę obcokrajowców, którzy pozostali w UK, ani też tych osób, które prowadzą działalność w Polsce dzięki towarom sprowadzanym z Wielkiej Brytanii. Zawarta z UE umowa powoduje, że nie istnieją bariery w handlu niektórymi towarami, brexit nie uderzył też znacząco w transport, komunikację czy usługi pocztowe. Natomiast z pewnością zwiększył obowiązki dokumentacyjne obcokrajowców i skomplikował rozliczenia podatkowe.

Polskie firmy handlujące z Wielką Brytanią

To, w jaki sposób, z jaką umową Wielka Brytania opuści szeregi Unii Europejskiej, do końca wzbudzało wiele emocji. Groźba twardego brexitu budziła niepokój wśród polskich przedsiębiorców, którzy nie mogliby liczyć na dostawy towarów z Wielkiej Brytanii, a nawet jeśli towar udałoby się pozyskać, towarzyszące temu koszty i formalności mogłyby podważyć sens prowadzenia działalności w Polsce. Nagła zmiana granic wspólnego obszaru celnego byłaby niekorzystna dla obu stron, na szczęście nie zdecydowano się na gwałtowne wdrożenie takiego rozwiązania. Inna opcja top zastąpienie wspólnego obszaru celnego cłem zerowym, ale takie rozwiązanie również nie jest wolne od wad. Odprawa celna wszystkich towarów, bez względu na wysokość cła, oznacza konieczność poniesienia kosztów logistycznych i administracyjnych.

Bariery celno-handlowe a rozliczenia podatkowe

Bariery celno-handlowe, a co za tym idzie – skomplikowane kwestie podatkowe, mogą stać się w przyszłości poważnym problemem dla polskich przedsiębiorców. Zwłaszcza, jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na wprowadzenie zmian w prawie podatkowym, które spowodują znaczną niezgodność pomiędzy brytyjskim systemem podatkowym, a tym, jaki obowiązuje w granicach Unii Europejskiej. Umowa zawarta pomiędzy UK a UE uspokoiła polskich przedsiębiorców, ale wiele wskazuje na to, że rozbieżność systemów podatkowych obu stron będzie się z czasem powiększać, a rozliczenia podatkowe komplikować. Z pewnością zajdzie konieczność pilnowania przepisów podatkowych zarówno na Wyspach, jak i w Polsce i Wspólnocie Unijnej. Na szczęście w tej kwestii Polacy mogą liczyć na pomoc polskiego biura rachunkowego w UK, które skrupulatnie i terminowo sporządza rozliczenie podatku.

Zmiany w obszarze podatkowym

Brexit nie wpłynął znacząco na pracę Polaków, bo wciąż znajdujemy się w tzw. okresie przejściowym. Zgodnie z porozumieniem okres ten zakończy się 31 grudnia 2020 roku, co oznacza, że od 1 stycznia roku kolejnego problemy wymienione w pierwszej części tekstu mogą stać się faktem. Po okresie przejściowym dyrektywy unijne w zakresie VAT nie będą miały zastosowania w stosunku do Wielkiej Brytanii, podobnie stanie się w przypadku niektórych unijnych przepisów dotyczących podatku PIT. Wielka Brytania przestanie być traktowana jako państwo należące do Unii Europejskiej i zajdzie konieczność stosowania wobec niej przepisów podatkowych mówiących o relacjach z krajami trzecimi.

ksiegow
ksiegow