Monthly Archives:styczeń 2021

Co można odliczyć od podatku

Co można odliczyć od podatku? Ulgi podatkowe 2020/2021

Każdego roku podatnicy zobowiązani są do składania w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Rozliczenie nie jest jedynie formą podsumowania zysków pozyskanych w minionym roku ani wysokości odprowadzonych podatków i składek. To również możliwość skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych i pozyskania zwrotu części odprowadzonego podatku. Co można odliczyć od podatku, składając rozliczenie za 2020 rok?

Ulgi podatkowe 2020/2021

W bieżącym roku możemy skorzystać z tych samych ulg, jakie obowiązywały w roku minionym, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia ze zmianą sposobu przyznawania ulg, a także ze zmianą ich wysokości. Od 1 stycznia 2021 roku w polskich prawie podatkowym obowiązują liczne zmiany, a część z nich dotyczy właśnie ulg podatkowych. Mimo że rozliczenia dotyczą roku ubiegłego, to sporządzane są w pierwszym kwartale bieżącego roku, co oznacza, że składając rozliczenie, należy uwzględnić najnowsze zmiany.

Ulgi podatkowe obwarowane są licznymi kryteriami. Bardzo często pod uwagę brane są roczne dochody podatnika, albo podatników (w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie). Dotyczy do nie tylko tego, co można odliczyć od podatku w 2021 roku po raz pierwszy (dodatkowe odliczenia w związku z COVID-19), ale i ulg podatkowych obowiązujących w Polsce od lat.

Co można odliczyć od podatku?

Odliczenia składek ZUS

Wśród ulg podatkowych, które przysługują wszystkim podatnikom, należy wymienić możliwość odliczenia składek zdrowotnych. Podatnik może odliczyć maksymalnie 7,75% płaconych podstawy ustalenia składki. Jednocześnie należy pamiętać, że maksymalna kwota tego odliczenia podatku nie może przekraczać wysokości zapłaconych składek w danym roku podatkowym. Ulgę od składek zdrowotnych odliczamy bezpośrednio od podatku, a nie od dochodu.

Ulga prorodzinna, ulga na dzieci

Jedną z ulg podatkowych, z której korzysta ogromna ilość podatników, jest ulga prorodzinna, zwana też ulgą na dzieci. Przysługuje ona rodzicom, którzy posiadają władzę rodzicielską, ale i opiekunom zamieszkującym z dziećmi oraz rodzinom zastępczym. Wymienione osoby mogą skorzystać z ulgi, jeśli sprawują opiekę nad dzieckiem małoletnim, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek) oraz dzieckiem do ukończenia 25. roku życia, w przypadku pobierania nauki, przy czym kwota dochodu dziecka nie może przekraczać 3089 zł. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko spełniające kryteria wymienione w ustawie, ale jeśli dotyczy tylko jednego dziecka, należy pamiętać o limicie dochodów, który wynosi 112 000 zł (nie dotyczy podatników niepozostających w związku małżeńskim).

Pozostałe ulgi podatkowe 2020/2021

Co można odliczyć od podatku w tegorocznych rozliczeniach? Podatnicy mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, termomodernizacyjnej, IKZE, na badanie i rozwój, na leki, rehabilitacyjnej, na darowizny, dla krwiodawców, związanej z COCID-19 czy też ulgi na Internet. Oprócz tego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia straty podatkowej za poprzedni okres rozliczeniowy.

ksiegow
polscy księgowi w Anglii

Polscy księgowi w Anglii

W maju 2004 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Wspólnoty Europejskiej, Polacy zyskali szerokie możliwości podejmowania pracy zarobkowej poza granicami kraju. Dla wielu z nich domem stała się Wielka Brytania. Z upływem czasu coraz więcej osób decydowało się nie tylko na podjęcie pracy u zagranicznych pracodawców, ale i prowadzenie własnej firmy na Wyspach. Do grona tych osób należą m.in. księgowi, którzy prowadzą w Anglii własne biura księgowe. Polscy księgowi w Anglii kierują swoją ofertę przede wszystkim do Polaków, ale zdecydowana większość z nich współpracuje również z osobami innych narodowości.

Polskie biura księgowe w UK

Biura księgowe w UK świadczą usługi bardzo zbliżone do tych, jakie oferują biura rachunkowe w Polsce. Księgowi od zawsze zajmują się obsługą księgową firm, prowadzeniem spraw pracowniczych i rozliczeniami podatkowymi. Polscy księgowi w Wielkiej Brytanii podejmują zatem współpracę z osobami samozatrudnionymi, prowadzącymi spółki, a także z większymi firmami funkcjonującymi na innych zasadach. Swoją ofertę kierują również do klientów indywidualnych, którzy potrzebują pomocy podczas rozliczania podatku dochodowego, ale i różnych spraw życia codziennego. Polscy księgowi w Anglii niekiedy zajmują się doradztwem w sprawach mieszkaniowych, związanych z kredytami. Wielu z nich prowadzi analizy finansowe kondycji firmy, a nawet zajmuje się sporządzaniem planów biznesowych.

Polscy księgowi w Anglii – doświadczenie w branży

Polscy księgowi w UK zazwyczaj są osobami, które zdobywały wiedzę i doświadczenie zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Większość z nich, mimo iż na stałe pracuje w Wielkiej Brytanii, wciąż śledzi zmiany w przepisach prawa podatkowego i gospodarczego w Polsce. Oznacza to, że może służyć pomocą osobom, które dzielą życie i sprawy zawodowe pomiędzy dwa państwa. Klientami polskich biur rachunkowych nierzadko są osoby, które mieszkają w UK na stałe, ale księgowi obsługują również tych, którzy przyjechali tu do pracy sezonowej, albo prowadzą działalność międzynarodową. Zakres działalności firmy, to w jakiej branży się specjalizuje, nie ma dla księgowych znaczenia.

Polskie biuro rachunkowe w UK a brexit

Dyskusje na temat brexitu nie cichną od dobrych kilku lat. Najpierw zastanawiano się, kiedy do niego dojdzie, potem próbowano wynegocjować korzystne dla obu stron warunki rozstania, ostatecznie brexit stał się faktem, ale przez długi czas nie było jasne, co wydarzy się po okresie przejściowym. Podczas tych kilku lat polscy księgowi w Anglii służyli radą i pomocą wielu Polakom, którzy obawiali się o przyszłość firm prowadzonych na Wyspach. Nierzadko pomocy szukali też ci, którzy mają firmy w Polsce, ale to właśnie z Wielkiej Brytanii sprowadzają towary, którymi handlują w ojczyźnie.

Wielka Brytania jest dla Polski ważnym partnerem handlowym, co nie zmienia się nawet wówczas, gdy Polacy narażeni są na skutki brexitu i wiążące się z nim niedogodności. W tej chwili założenie działalności gospodarczej i prowadzenie własnej firmy w Anglii wymaga dopełnienia wielu formalności, do czego niezbędna bywa wiedza specjalistyczna. Taką wiedzą dysponują polscy księgowi w Anglii.

ksiegow