Yearly Archives:2019

rozmowa o pracę

Zatrudnienie w UK – oszustwa podatkowe pracodawców

Z powodu oszustw podatkowych zmniejsza się pula środków przeznaczonych na państwową służbę zdrowia, edukację, emerytury, budowę dróg i autostrad, pomoc społeczną, wojsko, więziennictwo itd. Konsekwencje oszustw podatkowych ponoszą zatem wszyscy obywatele danego państwa. Oszustwa podatkowe zdarzają się w każdym kraju, choć nie w każdym na równie dużą skalę. Tym, co szczególnie interesuje Polaków podejmujących zatrudnienie w UK, są oszustwa podatkowe pracodawców.

Czym jest oszustwo podatkowe?

Do oszustwa podatkowego dochodzi wówczas, gdy ktoś na podstawie nieprawdziwych informacji pobiera zwrot nadpłaconego podatku albo nie płaci podatku w należytej wysokości. Jest to działanie celowe, prowadzące do osiągnięcia przez podatnika korzyści majątkowej.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie w UK, przykładem oszustwa podatkowego może być płacenia pracownikom wynagrodzenia bez korzystania z systemu PAYE. Część pracodawców przekazuje część lub całość wynagrodzenia „do ręki”, a zatem nie odprowadza od wypłaconej kwoty podatku, ani też składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance.

Zatrudnienie w UK – jakie konsekwencje oszustw podatkowych pracodawców ponosi pracownik?

Wypłacanie pensji „do ręki” nie zawsze jest jednoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego, ponieważ to nie o sposób przekazania pieniędzy tutaj chodzi, a o to, by rzetelna informacja o wysokości pensji pracownika, odciąganych podatkach i składkach na ubezpieczenie trafiła do właściwych instytucji. W przeciwnym razie pracownik może na tym stracić, nawet nie mając świadomości, że jego składki na ubezpieczenie są skandalicznie niskie, a co za tym idzie – nie będzie mu przysługiwała pełna emerytura państwowa.

Za sprawą oszustw podatkowych pracodawca może przeznaczyć mniejsze kwoty na wypłaty wynagrodzeń, ale tym samym pracownik może utracić prawo do określonych benefitów. Co więcej, jeśli oszustwo podatkowe wyjdzie na jaw, pracownik również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za świadomy udział w oszustwie oraz niepodjęcie żadnych działań w celu naprawy sytuacji.

Jak nie dać się oszukać?

Każda osoba, która przybywa do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, powinna poświęcić chwilę na zapoznanie się z przepisami brytyjskiego kodeksu pracy oraz tej części prawa podatkowego, która dotyczy podatku dochodowego. Niestety imigranci częściej niż Brytyjczycy są ofiarami nieuczciwych pracodawców. Nie zawsze kontrolują, czy pracodawca wywiązuję się ze swoich obowiązków względem pracownika, a więc odtrąca od pensji odpowiednie kwoty podatku (income tax), ubezpieczenia (national insurance), a także dodatkowej stawki emerytalnej (pension scheme). Polacy, którzy nie są pewni, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy albo też mają podejrzenia, że pracodawca dopuszcza się oszustwa podatkowego, mogą udać się na konsultację do polskiego biura księgowego. Tam uzyskają profesjonalną pomoc, a jeśli zajdzie taka potrzeba – zostaną pokierowani do stosowanej instytucji. Oszustwa podatkowe pracodawców można zgłosić przez Internet lub dzwoniąc na specjalną, przeznaczoną do tego linię.

 

ksiegow

Konto bankowe w Wielkiej Brytanii

Każda osoba legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii bądź też prowadząca własną działalność, musi posiadać konto bankowe. Konto przyda się też w przypadku otrzymywania dochodów z innych źródeł, np. z wynajmu nieruchomości czy też podczas pobierania świadczeń rodzinnych. Warto również zaznaczyć, że w UK rachunek bankowy służy często do potwierdzania tożsamości.

Wybór banku i rodzaju rachunku

Procedury otwarcia konta bankowego w UK są bardzo podobne do tych, jakie obowiązują w Polsce. Zanim jednak dojdzie do rejestracji rachunku, należy wybrać bank i rodzaj konta. Warto zapoznać się z ofertą co najmniej kilku banków, by móc wybrać usługę spełniającą wszystkie nasze wymagania. Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie internetowej każdego banku, ale o jej przedstawienie można poprosić także w oddziale instytucji finansowej. Wówczas otrzymamy też ulotki informacyjne.

Do najpopularniejszych typów rachunków bankowych w Wielkiej Brytanii należą current account oraz basic account. Pierwszy typ to odpowiednik standardowe konta ROR, zaś drugi to rachunek osobisty dla osób pobierających emeryturę, rentę lub dla których jedynym źródłem utrzymania są zasiłki.

Otwarcie konta bankowego w UK

Wybierając się do brytyjskiego banku, powinniśmy zabrać ze sobą dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii, a w przypadku osób ubiegających się o konto studenckie – legitymację studencką. Dowodem tożsamości może być paszport, dowód osobisty bądź międzynarodowe prawo jazdy. Potwierdzeniem adresu może być z kolei umowa najmu mieszkania albo rachunek za prąd czy gaz – oczywiście pod warunkiem, że na dokumencie znajdują się dane osoby, która chce otworzyć konto w banku.

ksiegow
brexit

Przygotowanie spółek na brexit

Dziś w godzinach popołudniowych kolejne (trzecie już) głosowanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy tym razem Izba Gmin zatwierdzi umowę brexitową? Wiele osób zdaje się powątpiewać nie tylko w to, czy posłowie zaakceptują dokument w obecnej formie, ale również w to, czy do brexitu w ogóle dojdzie. Oczywiście są i tacy, którzy zakładają najgorszy scenariusz, czyli tzw. twardy brexit. Oznaczałoby to, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską w wyznaczonym terminie bez jakiejkolwiek umowy i automatycznie stanie się państwem trzecim. Taka opcja wciąż wchodzi w grę, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o przygotowanie spółek na brexit.

Co z tym brexitem?

Przygotowanie spółek na brexit29 marca 2019 r. – tego dnia, czyli dzisiaj, Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską. Przygotowania trwały od bardzo dawna. Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska podjęły negocjacje w sprawie warunków wyjścia i okres przejściowego – w ten oto sposób powstał projekt umowy, którą obie strony były w stanie zaakceptować. Niestety ów projekt nie został entuzjastycznie przyjęty w Wielkiej Brytanii, Izba Gmin odrzuciła go już dwukrotnie, a do kolejnego głosowania nie dopuszczano, argumentując to faktem, iż w nowej wersji dokumentu nie znalazły się żadne istotne zmiany.

Ostatecznie trzecie głosowanie ma się odbyć dzisiaj. W międzyczasie brytyjski rząd prosił UE o więcej czasu i przesunięcie brexitu do dnia 30 czerwca 2019 r. Rada Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu, ale tylko do 12 kwietnia w przypadku „twardego brexitu”, a w razie zatwierdzenia umowy przez brytyjski parlament – do 22 maja.

Przygotowanie spółek na brexit w „twardej” formie

Do 12 kwietnia pozostało niewiele czasu, dlatego wszyscy, którzy tego nie uczynili, powinni jak najszybciej podjąć niezbędne decyzje administracyjne i wcielić w życie rozwiązania, które zapobiegną przestojom w prowadzeniu działalności w razie twardego brexitu. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy współpracują z firmami z Wielkiej Brytanii, delegują tam swoich pracowników bądź też prowadzą działalność na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało materiały, z którymi powinni zapoznać się wszyscy, którzy mają obawy związane z brexitem. Ci, którzy znajdują się obecnie na terenie Wielkiej Brytanii, mogą również skorzystać z pomocy polskich biur księgowych (zobacz Accountancy4You), które od dawna interesują się tą tematyką i wyjaśniają polskim obywatelom, jak powinno wyglądać przygotowanie spółek na brexit.

Wielka Brytania jako państwo trzecie

Brexit wpłynie na życie wielu osób, a szczególnie mocno skutki wyjścia bez „umowy rozwodowej” mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie współpracowali z firmami spoza Unii Europejskiej, ani też nie prowadzili działalności w państwie trzecim. Osoby te muszą zdobyć szerszą wiedzę na temat prawa spółek, znaków towarowych, reguł pochodzenia towaru, cła i podatków, bezpieczeństwa w przemyśle, licencji importowych i eksportowych, certyfikatów i pozwoleń wymaganych przy transporcie różnorakich towarów i wiele innych. Czasu pozostało niewiele, dlatego przygotowania należy rozpocząć jak najszybciej.

ksiegow
proces opuszczania Unii Europejskiej

Proces opuszczania Unii Europejskiej

Dlaczego proces opuszczania Unii Europejskiej trwa tak długo?

Brexit to potoczna nazwa na określanie procesu opuszczania Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Procesu, który ze względu na liczne zawirowania trwa dość długo i do końca nie wiadomo, czy i w jaki sposób wreszcie się zakończy. Oryginalną data wyjścia UK z Unii był 29 marca. Tego dnia nic się jednak nie zmieni – Zjednoczone Królestwo nadal będzie członkiem Unii Europejskiej. Kto ponosi winę za ten stan rzeczy? I czy w ogóle można tu mówić o czyjejś winie?

2015 rok i obietnica referendum

Głosy na temat możliwości opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię pojawiały się od dawna, bo jak wiadomo nie wszyscy politycy (obywatele zresztą również) mają proeuropejskie zapędy. Nikt jednak nie wierzył, że do brexitu rzeczywiście dojdzie. Sam David Cameron, który wygrał w 2015 roku wybory do Izby Gmin i obiecał przeprowadzenie referendum w sprawie wyjścia z UE, nie spodziewał się, że społeczeństwo ów brexit rzeczywiście poprze.

23 czerwca 2016 roku przeprowadzono referendum, w którym głosowało 72,2% uprawnionych, z czego 51,89% opowiedziało się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Od tamtego czasu minęły prawie 3 lata.

Negocjacje w sprawie warunków wyjścia

Ostatecznie postanowiono, że wyniki referendum są wiążące i skoro obywatele tego chcą, Wielka Brytania opuści UE. Oczywiście konieczne stało się ustalenie warunków brexitu, które obie strony byłyby w stanie zaakceptować. Negocjacje były długie i burzliwe, ale ostatecznie udało się opracować projekt porozumienia. Został on przyjęty przez brytyjski rząd 14 listopada 2018 roku, ale niestety brytyjska Izba Gmin już dwukrotnie odrzuciła wynegocjowaną umowę. Pierwszy raz 15 stycznia, drugi – 12 marca 2019 roku.

Datę brexitu ustalono na 29 marca 2019 roku, tymczasem na dwa tygodnie przed tą datą wciąż nie było „umowy rozwodowej”, a Izba Gmin nie chciała dopuścić do kolejnego głosowania, argumentując to faktem, iż w nowej wersji dokumentu nie pojawiły się żadne istotne zmiany. W tej sytuacji 20 marca rząd Wielkiej Brytanii złożył do UE wniosek o opóźnienie brexitu do dnia 30 czerwca 2019 r. Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie terminu, ale jedynie do dnia 22 maja, o ile Izba Gmin zaakceptuje wreszcie wynegocjowane z Unią porozumienie. Jeśli tego nie zrobi, twardy brexit odbędzie się 12 kwietnia.

Trzecie głosowanie w sprawie umowy wyjścia

Spiker Izby Gmin zgodził się na przeprowadzenie trzeciego głosowania w sprawie umowy wyjścia. Odbędzie się ono 29 marca w godzinach popołudniowych. Jeżeli i tym razem nie zostanie przyjęte, Wielka Brytania opuści Unię bez żadnej umowy, co może doprowadzić do powstania chaosu. Wielu obywateli UK ma dość tej sytuacji, pojawiają się liczne protesty przeciwko brexitowi i żądania ponownego referendum. Rząd się jednak nie ugina i chce sprawę brexitu doprowadzić do końca.

Wielka Brytania ma prawo wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej, ale wszystko wskazuje na to, że tak się jednak nie stanie.

ksiegow
najniższa krajowa w Anglii

Najniższa krajowa w Anglii

Najniższa krajowa w Anglii i średnie zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii

Osoby, które narzekają na niskie zarobki w Polsce oraz brak perspektyw na rynku pracy, rozważają wyjazd do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii albo innych państw, w których być może zdołają zdobyć lepiej płatną pracę. Częstym kierunkiem emigracyjnym Polaków jest Wielka Brytania. Część osób wyjeżdża tam mając pełną świadomość, ile wynosi najniższa krajowa w Anglii oraz, ile średnio zarabiają ci, którzy mieszkają w UK od kilku lat.

Zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii

Zarobki naszych rodaków w UK są bardzo różne (więcej o pensjach netto przeczytasz tutaj) Na tych, którzy zostali w kraju, zwykle robią spore wrażenie, ponieważ przeliczamy je na złotówki. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że życie w UK jest znacznie droższe niż w Polsce, może się okazać, że w rzeczywistości Polacy w UK wiodą życie na poziomie podobnym do tego, jakie wiedli w Polsce.

Oczywiście w niektórych przypadkach zarobki są na tyle dobre, że pozwalają na gromadzenie oszczędności, a po kilku latach – zakup mieszkania czy nowego samochodu w UK, albo budowę w domu w Polsce.

Nie da się jednoznacznie określić, ile średnio zarabiają Polacy przebywający w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to uzależnione od branży, rodzaju wykonywanej pracy oraz stanowiska. Dla wielu z nich najniższa krajowa w Anglii to w tej chwili szczyt możliwości, inni mogą zaś liczyć na wynagrodzenie znacznie przewyższające średnią krajową.

Najniższa krajowa w Anglii

Najniższa krajowa w Polsce, czyli minimalna pensja, jaką może otrzymać pracownik zatrudniony na etacie, systematycznie rośnie. Nie są to co prawda zawrotne sumy, ale doceniamy tendencję wzrostową. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

Najniższa krajowa w Anglii zależy od minimalnej stawki godzinowej. Stawka ta jest od kilku lat systematycznie zwiększana, a co za tym idzie – rośnie także wysokość minimalnej pensji. Brytyjczycy spodziewają się, że w kolejnych latach rosła będzie nadal, choć na dobrą sprawę nie wiadomo, co wydarzy się, kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, w jakim stanie będzie brytyjska gospodarka oraz, jakie zmiany nastąpią na rynku pracy.

Pensja w UK a wiek pracownika

Co ciekawe, wysokość minimalnego wynagrodzenia w UK uzależniona jest także od wieku pracownika. W Polsce nie ma takiego podziału – najniższa krajowa wynosi tyle samo, bez względu na staż pracy czy wiek pracownika.

Od kwietnia 2019 roku minimalna stawka godzinowa dla osób powyżej 25 roku życia wzrośnie o 4,9% i będzie wynosić 8,21 GBP na godzinę. W przypadku pracowników w wieku 16-25 lat minimalna stawka będzie wynosić 3,90 GBP.

ksiegow
niższe podatki

Niższe podatki

Jak płacić niższe podatki w naszej firmie?

Jak płacić niższe podatki w naszej firmie? Oczywiście warto zastanowić się nad tym, jakie możliwości w tej sytuacji oferuje nam optymalizacja podatkowa, oraz spojrzeć na nią z perspektywy najbardziej adekwatnych rozwiązań, których wdrożenie ma jak najbardziej uzasadniony co do tego sens. Pewnie, że wiele firm potrafi wykorzystać okazję by płacić dużo mniejsze podatki, w tym celu wdrażają jasno określony plan działania, jaki zakłada wdrożenie jasno określonych możliwości ograniczenia wydatków związanych z podatkami. Przenoszenie firm za granicę, przechodzenie z firmy na spółkę a nawet tworzenie koncernów czy korzystanie z możliwości jakie oferują strefy ekonomiczne, to tylko niektóre z koncepcji jakie znajdują zastosowanie. Można więc śmiało przedstawić optymalizację podatkową, jaką szereg konkretnych metod działania, rozwiązań oraz opcji których wykorzystanie ma duże znaczenie gdy chodzi o wciąż rosnące koszta związane z prowadzeniem firmy, zwłaszcza w aspekcie wspomnianych podatków.

Co jest najważniejszym celem optymalizacji podatkowej?

Co jest więc tak naprawdę najważniejszym celem, gdy chodzi o optymalizację podatkową? Jak wspomniano powyżej wdrożenie wielu adekwatnych działań, zmierzających przede wszystkim do zminimalizowania oraz ograniczenia wszystkich ewentualnych obciążeń typowo fiskalnych, do poziomu najbardziej korzystnego pod tym względem. Dodatkowo optymalizacja nie oznacza, by bagatelizować i nie zwracać uwagi na podatki, lecz wykorzystać wszelkie możliwości jakie mieszczą się w granicach obowiązującego oraz aktualnego prawna. Dzięki dokładnej oraz precyzyjnej analizie w sektorze wszystkich obszarów prowadzonej przez nas firmy i działalności, można nie tylko uwzględnić możliwość wyeliminowania czy ograniczenia dotychczasowych obciążeń podatkowych lecz jednocześnie zastosować także nowe. Warto więc spojrzeć na optymalizację podatkową, przez pryzmat tego co gwarantuje jednocześnie jakie daje nam swoiste możliwości działania. Nie bądźmy zaskoczeni sytuacją, kiedy rzeczywiście jej zastosowanie oraz wdrożenie w życie, pozwoli nam w znaczący oraz skuteczny przede wszystkim sposób, na ograniczenie wszystkich kosztów wynikających właśnie z konieczności płacenia podatków. Często taka optymalizacja podatkowa, to nie tylko oszczędności jakie może generować nasza firma, lecz przede wszystkim zyski które z czasem będzie ona czerpać, a tym samym będą one wynikiem tego iż nie musimy płacić tak wysokich podatków jak dotychczas. Optymalizacja podatkowa, to bez wątpienia koncepcja oraz opcja która ma sens i przemawia za nią bardzo wiele zalet.

ksiegow

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij